Erklæring om privatlivsbeskyttelse for Haleon-kandidat

Danmark

 

Senest opdateret: 1. august 2020

Denne erklæring om privatlivsbeskyttelse er for ansættelseskandidater.

Tak for din interesse i Haleon. Vi forstår, at privatlivsbeskyttelse er vigtig for dig. Vi er forpligtet til at behandle dine personlige oplysninger med omhu og integritet.

Vores Erklæring om privatlivsbeskyttelse fortæller dig, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, og hvordan vi indsamler dem. Vi forklarer, hvad vi bruger dine personlige oplysninger til, under rekruttering og screening før ansættelse. Vi forklarer ligeledes, hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger og holder dem sikre.

Haleon er ansvarlig for de personlige oplysninger, du deler med os. Når vi siger “Haleon”, “vi”, “os” eller “vores”, er det firmaet, vi henviser til.

Personlige oplysninger betyder alle oplysninger eller dele af oplysninger, som kunne identificere dig enten direkte (f.eks. dit navn) eller indirekte (f.eks. et unikt ID-nummer)).

Hvis noget i denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse er i konflikt med de lokale love i din jurisdiktion, gælder de lokale love.

I denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse forklarer vi:

h

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi om dig?

Som en del af vores rekruttering og screening før ansættelse indsamler vi dine:

 • Basisoplysninger  dit navn (inklusive præfiks eller titel), køn, alder eller fødselsdato
 • Kontaktoplysninger oplysninger fra dig, som giver os mulighed for at kontakte dig, f.eks. din personlige eller professionelle e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og din profil på en professionel social medieplatform.
 • Professionelle oplysninger og erfaring  oplysninger relateret til din uddannelse, arbejdserfaring, referencer og referencepersoner.
 • Nationale identifikatorer  dit nationale ID/pas, din status for opholds- og arbejdstilladelse, dit personnummer eller andet identifikationsnummer hos myndighederne, f.eks. som skatteyder.
 • Økonomiske oplysninger  din løn, dine pensionskontooplysninger, virksomhedstillæg, bonus, fordele, arbejdstidsoptegnelser og skatteyderreferencenummer (f.eks. skatteidentifikationsnummer, sygesikringsnummer, personnummer). Vi indsamler også dine bankoplysninger, hvis vi refunderer udgifter, du har haft under rekrutteringsprocessen.
 • Pårørendes oplysninger  oplysninger relateret til dine pårørende, f.eks. deres fornavn og efternavn, fødselsdatoer og kontaktoplysninger for din ægtefælle/partner og dine pårørende.
 • Oplysninger indsamlet under interviews kommentarer noteret af vores interviewere og audio/video-optagelser af interviewet (i tilfælde af telefoninterviews eller video-aktiverede interviews).
 • Baggrundsoplysninger  uddannelse og akademiske såvel som professionelle kvalifikationer. Hvis vi ønsker at tilbyde dig stillingen, vil vi muligvis skulle udføre screening før ansættelse. Vi kan så også indsamle yderligere baggrundsoplysninger såsom kredithistorik, straffeattest og arbejdshelbredsoplysninger (hvis loven tillader det).
 • Særlige kategorier af personlige data  oplysninger relateret til din racemæssige eller etniske oprindelse, dine religiøse, politiske eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, veteranstatus eller oplysninger om dit helbred, dine handicaps eller din seksuelle orientering. Vi bruger disse oplysninger til at sikre, at vi opfylder de relevante love. Hvis vi tilbyder dig ansættelse, kan vi også bede dig om oplysninger om dit helbred (fysiske eller mentale), så vi kan yde dig og dine pårørende helbreds- og forsikringsfordele. Vi vil også benytte disse oplysninger til at diskutere med dig, hvilke rimelige justeringer vi kan udføre for dig. Vi ønsker at være sikre på, at vi tilbyder en rummelig arbejdsplads.

Du bestemmer selv, om du vil give os særlige kategorier af oplysninger, hvis vi beder dig om dem. Hvis du beslutter ikke at dele disse med os, kan du være sikker på, at det ikke vil påvirke din ansøgning.

Du kan også vælge ikke at give os de andre typer af personlige oplysninger, når vi beder dig om dem. Hvis du beslutter ikke at give os dine personlige oplysninger, vil vi muligvis ikke være i stand til at vurdere din ansøgning eller tage den i betragtning.

Hvis du giver os en anden persons personlige oplysninger, f.eks. din ægtefælles/partners eller referencepersoners, antager vi, at du har deres tilladelse til at dele deres data med os.

Vi vil ikke behandle personlige oplysninger (inklusive nogen af oplysningerne anført ovenfor), hvis loven i dit land forbyder os at gøre det.

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger?

Direkte fra dig, når du:

 • Opretter en konto og en profil i Haleon-karriereportalen
 • Deler eller bruger din sociale medieprofil til at få adgang til Haleon-karriereportalen
 • Tilmelder dig hos os for at modtage åbne stillingsopslag
 • Deler dit CV med os, enten via Haleon-karriereportalen eller vha. andre fremgangsmåder; og
 • Deltager i møder, interviews eller rekrutteringsøvelser.

Fra andre kilder:

 • Rekrutteringsbureauer
 • Firmaer, som udfører screening før ansættelse for os; og
 • Dine kolleger.

Fra offentlige kilder:

 • Vi indsamler dine personlige oplysninger fra offentlige kilder, hvis loven tillader det. Vi kan bruge en sådan kilde til at kontrollere dine licenser eller til at gennemføre eventuelle kontroller, som skal udføres for at overholde relevante love

h

Hvordan benytter vi dine personlige oplysninger?

Vi vil kun benytte dine personlige oplysninger til de formål, som vi har beskrevet herunder i denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse, eller til formål, som er rimeligt kompatible med de beskrevne formål. Vi må ikke, og vil ikke benytte dem til andre formål uden din tilladelse, medmindre vi har en lovmæssig rettighed eller forpligtelse til at gøre det.

For at tage din ansøgning i betragtning.

Vi vil benytte dine personlige oplysninger:

 • Til at besvare din ansøgning. Hvis en anden person henviste dig til os, eller vi indhentede dine oplysninger fra andre kilder, vil vi benytte dine personlige oplysninger til at kontakte dig og fortælle dig om vores rekrutteringsproces.
 • Til at oprette en profil for dig.
 • Til at vurdere, hvor velegnet din profil er til den stilling, du ansøger om.
 • Når vi evaluerer alle vores kandidater og opretter en favoritliste, og
 • Til at udføre interviews og øvelser under rekrutteringsprocessen.

Til screening før ansættelse, hvis vi beslutter at tilbyde dig ansættelse.

We will use your personal information to:

 • Kontrollere din baggrund, dine referencer og andre oplysninger, du gav os, i det omfang loven tillader det. Vi deler dine personlige oplysninger med firmaer, som udfører disse screening-kontroller før ansættelse for os, og
 • Til at forberede et ansættelsestilbud og andre dokumenter, som vi bruger på dette førkontrakt-stadie i vores rekrutteringsproces.

For at inkludere dig i Haleon’s talent-pulje.

Vi vil benytte dine personlige oplysninger til at:

 • Tage dig i betragtning til muligheder, vi har nu, eller fremtidige muligheder i et af Haleon-firmaerne og datterselskaberne. Det betyder, at vi vil dele dine oplysninger med andre Haleon-enheder; og
 • Til at give dig besked om muligheder eller bede dig om at opdatere din profil.

Til at administrere og forbedre vores rekrutteringsprocesser samt vores forretningsprocesser i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Vi vil benytte dine personlige oplysninger til at:

 • Administrere sikkerheden for vores netværk og informationssystemer.
 • Føre protokol over vores ansættelsesprocesser.
 • Måle rekrutteringsprocessen i forhold til vores bestræbelser på at sikre, at vi overholder fair ansættelsespraksis.
 • Forberede og udføre administrationsrapportering og analyse, inklusive analyser og målemetoder relateret til rekrutteringsprocessen.

Til at opnå andre formål.

Vi vil benytte dine personlige oplysninger:

 • Til at følge gældende love og bestemmelser.
 • Til at besvare anmodninger fra kompetente offentlige myndigheder.
 • Til at fortælle dig om ændringer i vores vilkår, betingelser og politikker.
 • Til at udøve eller beskytte Haleon mod potentiel, trussel om eller faktisk retsforfølgelse.
 • Til at beskytte Haleon, dine vitale interesser eller andre personers interesser.
 • Til at give dig og dine pårørende arbejdsrelateret indkvartering eller sundheds- og forsikringsgoder.
 • Til at evaluere Haleon's fremskridt i opnåelse af vores diversitetsansættelsesmål for at sikre monitorering af lige muligheder og rapportering.
 • Til at besvare og håndtere dine spørgsmål eller anmodninger; og
 • Når vi sælger, tildeler eller overfører hele vores forretning eller dele deraf.

Hvorfor har vi tilladelse til at indsamle og benytte dine personlige oplysninger?

Vi kan indsamle og benytte dine personlige oplysninger, når et af følgende gælder:

 • For at træffe foranstaltninger før indgåelse af en ansættelseskontrakt eller for at udføre en ansættelseskontrakt.
 • For at følge loven, for eksempel arbejdsmarkedsret, socialret og arbejdsmarkedsmiljølovene og -bestemmelserne.
 • Du har specifikt givet os din tilladelse, når en sådan tilladelse er obligatorisk (loven kalder det "samtykke"). Du kan når som helst tilbagetrække din tilladelse.
 • Det er i vores interesse, når vi tager dig i betragtning som kandidat til aktuelle og fremtidige ansættelsesmuligheder (loven kalder det "lovlig interesse"). Dette gælder ikke, hvis vores lovlige interesse tilsidesættes af dine interesser eller fundamentale rettigheder og frihedsrettigheder; og
 • For at beskytte dine egne eller andres vitale interesser.

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?

Vi vil kun gemme dine personlige oplysninger så længe, som det er nødvendigt, for at vi kan fuldføre de rekrutterings- og screeningsaktiviteter før ansættelse, som vi har forklaret i denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse. Når rekrutterings- og screeningsaktiviteter før ansættelse er fuldført, kan vi være nødt til at gemme dem i længere tid på grund af en retssag eller en undersøgelse, der involverer Haleon.

I visse jurisdiktioner angiver love og bestemmelser, hvor længe vi skal gemme dine personlige oplysninger. Hvor længe afhænger af lovene i den jurisdiktion, du befinder dig i, når du deler oplysningerne med os.

Hvis vi tilbyder dig arbejde og du beslutter at acceptere, vil vi sende dig vores Medarbejdermeddelelse om privatlivsbeskyttelse. Medarbejdermeddelelsen om privatlivsbeskyttelse forklarer, hvordan vi benytter, lagrer og beskytter vores medarbejderes personlige oplysninger.

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Vi deler dine personlige oplysninger på basis af ”behov-for-at-vide“ og i det omfang, der er nødvendigt for at følge love og bestemmelser samt for at administrere og køre aktiviteterne relateret til rekrutteringsprocessen.

Vi deler kun dine personlige oplysninger med teams i vores Haleon-firmaer og datterselskaber, som har brug for at se dem for at udføre deres arbejde.

I nogle tilfælde udføres vores rekrutterings- og screeningsaktiviteter før ansættelse for os af specialiserede serviceudbydere. Vi vil dele dine personlige oplysninger med deres medarbejdere og teams, som har brug for at se dem som en del af deres arbejde. 

Vi vil også dele dine personlige oplysninger med andre specialiserede serviceudbydere, som arbejder sammen med os, for eksempel:

 • Event- og rejsebureauer
 • Teknologileverandører, som arbejder sammen med os om at udvikle og forbedre vores digitale fora og apps; og
 • Professionelle rådgivere som f.eks. auditører, revisorer og advokater.

Vi vil også dele dine personlige oplysninger med lokale eller udenlandske myndigheder eller regerings- og retshåndhævende myndigheder, hvis loven kræver det. Disse kan befinde sig i eller uden for dit bopælsland.

I hvilke tilfælde overfører vi dine personlige oplysninger uden for dit hjemland?

Vi arbejder over hele verden. Derfor vil vi muligvis have brug for at overføre og benytte dine personlige oplysninger uden for det land, hvor vi indsamler dem fra dig. Vi implementerer passende forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger, når vi overfører dem uden for dit land, f.eks. ved dataoverførselsaftaler, som har indbyggede standardklausuler for databeskyttelse. Databeskyttelseslovene i de lande, vi overfører dem til, vil muligvis ikke være de samme som lovene i dit bopælsland. Retshåndhævende myndigheder, kontrolorganer, sikkerhedsmyndigheder eller domstole i de lande, vi overfører dine personlige oplysninger til, kan have ret til at se dine personlige oplysninger.

Yderligere oplysninger, hvis du er baseret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

Den Europæiske Kommission anerkender, at visse lande uden for EØS har lignende standarder for databeskyttelse. Den fulde liste over disse lande kan ses her.

Hvis vi overfører dine personlige oplysninger til et land, som ikke figurerer på denne liste, gør vi det baseret på standardkontraktklausuler vedtaget af Den Europæiske Kommission. Disse sætter os i stand til at udføre internationale overførsler af personlige oplysninger inden for vores gruppe af virksomheder og opfylde databeskyttelseslovene i Den Europæiske Union og persondataforordningen (GDPR).

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

Vi ønsker at sikre os, at dine personlige oplysninger ikke deles med eller benyttes af personer, som ikke har tilladelse til at se dem. Vi benytter en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger og teknologier til at hjælpe med at beskytte dine personlige oplysninger.

Vi udvælger omhyggeligt de serviceudbydere, vi arbejder sammen med, og kontrollerer, at de har sikkerhedsforanstaltninger og teknologier implementeret til at beskytte dine personlige oplysninger. Vi tillader ikke vores serviceudbydere og leverandører at benytte dine personlige oplysninger til deres egne formål.

Hvad er dine rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger?

Du har rettigheder, som vi skal gøre dig opmærksom på. De rettigheder, du har, afhænger af vores årsag til at behandle dine personlige oplysninger og af de lokale love i din jurisdiktion. Afhængigt heraf kan du have ret til:

 • At bede os om kopier af dine personlige oplysninger. Der findes visse undtagelser, hvilket betyder, at du muligvis ikke altid modtager alle de oplysninger, vi behandler.
 • At bede os om at korrigere oplysninger, som du mener er unøjagtige. Du har også ret til at bede os om at komplettere oplysninger, som du mener er ufuldstændige.
 • At bede os om at slette dine personlige oplysninger.
 • At bede os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger.
 • At gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger.
 • At bede om, at vi overfører oplysninger, du har givet os, fra én organisation til en anden, eller at give dem til dig; og
 • At indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed.

Du kan finde ud af, hvordan du kontakter os for at bede os om at udføre enhver af ovenstående handlinger, ved at se afsnittet "Kontaktoplysninger og for privatlivsbeskyttelse".

Af hensyn til din beskyttelse samt for at beskytte andres privatliv har vi muligvis brug for at få bekræftet din identitet, før vi udfører det, du har bedt os om.

Hvis du ikke ønsker, at vi benytter dine personlige oplysninger, eller du trækker din tilladelse til, at vi kan bruge dem tilbage, efter først at have givet os den, vil vi respektere dit valg i henhold til gældende lov. Hvis du gør indsigelse eller trækker din tilladelse tilbage, vil vi imidlertid muligvis ikke være i stand til at fuldføre rekrutteringen og screeningsaktiviteterne før ansættelse som beskrevet i "Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger".

Vores ansvar vedrørende websteder, som vi ikke ejer eller kontrollerer

Vores karriereportal kan indeholde links til websteder eller mobil-apps, som vi ikke ejer eller kontrollerer. Disse er ikke dækket af vores Erklæring om privatlivsbeskyttelse. Du bedes læse erklæringerne om privatlivsbeskyttelse på sådanne websteder og mobil-apps, hvis du ønsker at finde ud af, hvordan de indsamler, benytter og deler dine personlige oplysninger.

Hvordan benytter vi mindreåriges personlige oplysninger?

Vi benytter kun mindreåriges personlige oplysninger, hvis stillingen er beregnet til en lærling.

Hvis du bor i et af landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og du ansøger om en lærlingestilling, fortæller du os, at du er mindst 16 år gammel, og at du kan give os dine personlige oplysninger og deltage i rekrutteringsprocessen uden dine forældres samtykke.

Hvis du bor i et af landene uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), du ansøger om en lærlingestilling og du er mindreårig i henhold til dit lands love, skal vi have dine forældres eller dine lovlige værgers tilladelse til at benytte dine personlige oplysninger som beskrevet i denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse. 

Hvordan opdaterer vi denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse?

Fra tid til anden vil vi opdatere denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse. Eventuelle ændringer træder i kraft, når vi opslår den reviderede Erklæring om privatlivsbeskyttelse på vores karriereportal. Denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse blev sidst opdateret pr. datoen for “Sidst opdateret” vist ovenfor. Hvis ændringerne er betydelige, vil vi levere en mere fremtrædende meddelelse for at meddele dig, hvad ændringerne består i.

 

Hvem er dataansvarlig for dine oplysninger?

 

Haleon plc, sammen med det lokale Haleon-firma, som du stiler ansøgningen til, er dataansvarlig for dine personlige oplysninger.

 

Kontaktoplysninger for privatlivsbeskyttelse

 

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, har spørgsmål til denne Erklæring om privatlivsbeskyttelse eller ønsker at anmelde et problem,bedes du klikke her: Kontaktoplysninger for privatlivsbeskyttelse .