Privacy centre

Haleons Center för personuppgiftshantering

Välkommen! Vi tar skydd av personuppgifter och ansvar på största allvar. Läs mer om våra rutiner och dina rättigheter.

 

a

Nedan hittar du våra viktigaste integritetsmeddelanden. Ändra region ovan om så behövs och välj den information om behandling av personuppgifter som är mest relevant för dig.