Privacy centre


Haleons Center för personuppgiftshantering

Välkommen! Vi tar skydd av personuppgifter och ansvar på största allvar. Läs mer om våra rutiner och dina rättigheter.

 

a

Haleon gör sitt yttersta för att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och ansvarsfullt, i enlighet med policyerna för personuppgiftsbehandling nedan. Vi respekterar att skyddet av personuppgifter är en viktig fråga för dig.

Haleon:s personuppgiftspolicyer  

 1. Transparens kring vilka personuppgifter vi samlar in om dig
  Vi vill att du ska känna till vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Vår målsättning är att förklara detta på ett tydligt och enkelt sätt.

 2. Dina personuppgifter används endast för specifika ändamål
  Vi använder endast dina personuppgifter för de specifika ändamål som beskrivs i våra integritetsmeddelanden och vi använder inte personuppgifter på ett sätt som är i strid med dessa ändamål.

 3. Minimering av insamlade personuppgifter
  Vår målsättning är att endast samla in det minimum av personuppgifter som krävs.

 4. Säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och aktuella
  Om dina personuppgifter är felaktiga har vi som målsättning att rätta till dem. Om du ber oss att radera dem strävar vi efter att göra det, förutsatt att det är förenligt med ändamålet för den ursprungliga insamlingen.

 5. Inte behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt
  Vi vill inte behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt och strävar efter att radera dem när de inte längre behövs.

 6. Skydd av dina personuppgifter
  Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 7. Ansvarstagande
  Vi ansvarar för och har infört procedurer för att visa att vi följer våra policyer för personuppgiftshantering.