Privacy centre

Trung tâm Bảo mật Haleon

Chào mừng bạn. Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của mình. Hãy tìm hiểu thêm về thực tiễn thực hành bảo mật của chúng tôi và quyền của bạn.

 

a

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy các thông báo bảo mật quan trọng của chúng tôi. Vui lòng thay đổi vị trí của bạn ở trên nếu cần thiết và chọn thông báo quyền riêng tư phù hợp nhất với bạn.