Privacy centre

Trung tâm Bảo mật Haleon

Chào mừng bạn. Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của mình. Hãy tìm hiểu thêm về thực tiễn thực hành bảo mật của chúng tôi và quyền của bạn.

 

a

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy các thông báo bảo mật quan trọng của chúng tôi. Vui lòng thay đổi vị trí của bạn ở trên nếu cần thiết và chọn thông báo quyền riêng tư phù hợp nhất với bạn.

Thông báo về quyền riêng tư dành cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe của Haleon

Việt Nam

Lần cập nhật gần đây nhất: Ngày 1 tháng 8 năm 2020

Thông báo về quyền riêng tư này dành cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các chuyên gia khác đang làm việc với Haleon.
 Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư là một vấn đề quan trọng đối với bạn. Chúng tôi cam kết xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách cẩn trọng và toàn vẹn.

Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi sẽ cho bạn biết những thông tin cá nhân nào được chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập những thông tin đó. Thông báo này giải thích về mục đích chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cách chúng tôi bảo vệ và giữ an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.Thông báo về quyền riêng tư này giải thích các quy định chung của chúng tôi.  Tuy nhiên, khi luật hoặc quy định địa phương yêu cầu chúng tôi xử lý thông tin theo cách khác hoặc không cho phép chúng xử lý như vậy, chúng tôi sẽ luôn tuân theo luật địa phương hiện hành.

Haleon coi trọng quyền riêng tư của bạn. Khi nhắc đến “Haleon”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, tức là chúng tôi đề cập đến Haleon.

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin hoặc thông tin cụ thể nào có thể nhận dạng bạn một cách trực tiếp (ví dụ: tên của bạn) hoặc gián tiếp (ví dụ: số chứng minh thư/căn cước công dân).

Trong thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi giải thích:

Ai là đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân của bạn?

Haleon plc (Haleon House, Building 5, First Floor, The Heights, Weybridge, Surrey KT13 0NY, United Kingdom), cùng với công ty Haleon địa phương có quan hệ với bạn, là đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin về công ty Haleon địa phương có liên quan, bấm vào đây, tại đây bạn cũng có thể tìm thấy thông tin liên hệ của Nhân viên Phụ trách về Bảo mật Dữ liệu (nếu có) cho quốc gia của bạn.

Thông tin liên hệ và đầu mối liên hệ về quyền riêng tư

Nếu bạn muốn thực thi các quyền của mình, có thắc mắc về thông báo về quyền riêng tư này, cần biết thêm thông tin hoặc báo cáo mối quan ngại, bạn có thể tìm thấy thông tin đầu mối liên hệ về bảo mật tại địa phương ở đây.

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân nào của bạn?

Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, và xử lý có thể bao gồm:

 • Thông tin cơ bản – tên, họ và tên đệm của bạn (bao gồm cả chức danh hoặc danh xưng), bí danh, giới tính, tuổi hoặc ngày sinh, cũng như ngôn ngữ ưa thích của bạn;
 • Thông tin liên hệ – thông tin cho phép chúng tôi có thể liên hệ với bạn, ví dụ: email cá nhân hoặc công ty, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và hồ sơ trên nền tảng mạng xã hội;
 • Thông tin và kinh nghiệm chuyên môn – thông tin liên quan đến trình độ, lĩnh vực chuyên môn, nơi làm việc, số đăng ký chuyên môn và số bác sĩ y khoa;
 • Thông tin tài chính – số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn và các chi tiết tài chính và bồi thường khác;
 • Thông tin hoạt động kỹ thuật và mạng – thông tin về thiết bị của bạn và việc sử dụng các trang web, ứng dụng và hệ thống của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, ID thiết bị, kiểu và phiên bản phần cứng, thông tin mạng di động, hệ điều hành và các thông số nhận dạng trực tuyến khác, loại trình duyệt, lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, thời gian truy cập, các trang đã xem, URL đã nhấp vào, các biểu mẫu đã gửi và vị trí thực tế;
 • Xung đột – các trường hợp có thể tạo ra xung đột lợi ích - bao gồm cả bạn hoặc thành viên gia đình thân thiết là sĩ quan hay nhân viên của một đảng chính trị, ứng viên cho cơ quan công quyền hoặc giữ một vị trí trong chính phủ.
 • Thông tin liên quan đến du lịch và thông tin nhận dạng khác – bao gồm số ID quốc gia, số hộ chiếu, số bằng lái xe, mã số thuế và các ưu đãi du lịch;
 • Tiểu sử chuyên nghiệp và/hoặc thông tin khác – bao gồm CV/sơ yếu lý lịch, ảnh, thông tin học thuật và sở thích của bạn (như mọi chủ đề chăm sóc sức khỏe cụ thể mà bạn yêu cầu thông tin từ đó Haleon); và
 • Sử dụng sản phẩm – dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi, tương tác của bạn với chúng tôi, phương thức liên hệ ưa thích của bạn với chúng tôi và các dịch vụ bạn có thể sử dụng.

Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi chúng tôi yêu cầu thông tin đó. Nếu bạn quyết định không cung cấp thông tin cá nhân của mình, điều này có thể gây hạn chế cho mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Ví dụ: chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn?

Trực tiếp từ bạn khi bạn:

 • Tạo một tài khoản và hồ sơ trong Cổng thông tin Haleon Pro hoặc các trang web, ứng dụng di động và hệ thống khác của Haleon;
 • Chia sẻ hoặc sử dụng hồ sơ truyền thông xã hội của bạn để liên hệ Haleon;
 • Đăng ký với chúng tôi để sử dụng dịch vụ xác thực của Haleon;
 • Sử dụng Cổng thông tin Haleon Pro hoặc các trang web, ứng dụng di động và hệ thống khác của Haleon;
 • Đăng ký với chúng tôi để nhận tài liệu về thông tin sản phẩm;
 • Tương tác với một trong các đại diện bán hàng, chuyên viên tư vấn y tế hoặc các tổng đài của chúng tôi;
 • Liên lạc để được hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin phản hồi;
 • Tham dự một sự kiện trực tuyến như webcast;
 • Trả lời bất kỳ khảo sát nào mà bạn có quyền chọn tham gia hay không tham gia;
 • Chia sẻ các biến cố bất lợi hoặc yêu cầu thông tin y tế với chúng tôi; và
 • Tham dự các cuộc họp trực tiếp, chẳng hạn như họp ban cố vấn hoặc hội ngh.

Từ các nguồn khác:

 • Các công ty dữ liệu cung cấp dịch vụ thông tin trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (bao gồm aPureBase, IQVIA và Wilmington Healthcare);
 • Các nguồn có thể truy cập công khai;
 • Đối tác tiếp thị chung;
 • Nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị;
 • Danh bạ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe;
 • Bệnh nhân của bạn (nơi họ đã nói với chúng tôi rằng bạn là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ);
 • Các tổ chức dành cho bệnh nhân;
 • Đơn vị quản lý sự kiện;
 • Đại lý du lịch;
 • Các nền tảng mạng xã hội chuyên nghiệp như LinkedIn; và
 • Khi bạn nói về chúng tôi trực tuyến, ví dụ như khi bạn đề cập đến một sản phẩm của Haleon trong Tweet.

Nếu bạn kết nối tài khoản mạng xã hội của bạn với Cổng thông tin Haleon Pro của bạn hoặc các tài khoản trên cổng thông tin Haleon khác, bạn sẽ chia sẻ một số thông tin cá nhân từ tài khoản mạng xã hội của bạn với chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, ảnh, danh sách liên hệ trên mạng xã hội và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cấp quyền truy cập cho chúng tôi khi kết nối tài khoản mạng xã hội với Cổng thông tin Haleon Pro của bạn hoặc tài khoản trên cổng thông tin Haleon khác.

Chúng tôi cũng kết hợp các thông tin về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin cá nhân được thu thập trong quá trình phát sinh quan hệ giữa bạn với chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích mô tả ở phần sau của thông báo về quyền riêng tư này hoặc cho các mục đích phù hợp với các mục đích được mô tả.

Để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn;
 • Cung cấp các dịch vụ trực tuyến như webcast, cơ hội việc làm và kết quả tài chính;
 • Quản lý tài khoản của bạn trên Cổng thông tin Haleon Pro hoặc bất kỳ cổng thông tin Haleon nào khác, và để xác nhận đăng ký ngành nghề của bạn;
 • Phản hồi các truy vấn của bạn và cung cấp cho bạn thông tin khi bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi cho rằng bạn có thể thích các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi có ý định chia sẻ thông tin tiếp thị điện tử với bạn, chúng tôi sẽ xin bạn chấp thuận khi cần và bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào; Đền bù chi phí cho bạn hoặc chi trả cho các dịch vụ bạn cung cấp;
 • Mời bạn cung cấp phản hồi, tham gia nghiên cứu, khảo sát hoặc tham dự các sự kiện;
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi tương tác với Haleon;
 • Lên kế hoạch tương tác với các đại diện bán hàng hoặc với chuyên viên tư vấn y tế;
 • Báo cáo các biến cố bất lợi mà bạn thông báo cho chúng tôi; và
 • Thực hiện phân tích, nghiên cứu thị trường và phân khúc để hiểu sở thích của bạn, cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và giao tiếp của chúng tôi với bạn.

Để quản lý và cải thiện các quy trình và hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Quản lý an ninh mạng và hệ thống thông tin của chúng tôi;
 • Quản lý lực lượng lao động của chúng tôi một cách hiệu quả;
 • Trả lời các báo cáo bạn đưa ra về tác dụng phụ có thể liên quan đến một trong các sản phẩm của chúng tôi và để theo dõi sự an toàn của các sản phẩm của chúng tôi;
 • Lưu giữ hồ sơ liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe;
 • Thực hiện phân tích dữ liệu, kiểm toán và nghiên cứu để giúp chúng tôi cung cấp và cải thiện nền tảng, nội dung và dịch vụ kỹ thuật số của Haleon;
 • Theo dõi và phân tích xu hướng, việc sử dụng và các hoạt động liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để hiểu phần nào trong nền tảng và dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi được quan tâm nhất và để cải thiện chúng theo đó; và
 • Chuẩn bị và thực hiện báo cáo và phân tích quản lý, bao gồm phân tích và số liệu.

Để đạt các mục đích khác.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

 • Tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành;
 • Đáp ứng yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền của nhà nước;
 • Để thông báo cho bạn các thay đổi về điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;
 • Để thực hiện hoặc bảo vệ Haleon trước các vụ kiện tụng có khả năng xảy ra, có nguy cơ xảy ra hoặc thực tế đang xảy ra.
 • Để điều tra và thực hiện hành động chống lại hành vi bất hợp pháp hoặc có hại của người dùng;
 • Để bảo vệ Haleon, lợi ích thiết yếu của bạn hoặc của người khác;
 • Để thu được thông tin chuyên sâu và phản hồi về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nhằm sửa chữa hoặc cải thiện chúng, bằng cách phân tích thông tin từ các nguồn bên ngoài như Google, Facebook và Twitter (và các dịch vụ khác); và
 • Để trả lời và xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn; và
 • Khi chúng tôi bán, giao hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần công việc kinh doanh của chúng tôi.

Tại sao chúng tôi được phép thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thực hiện một trong những điều sau:

 • Thực hiện các bước trước khi ký hợp đồng hoặc thực hiện hợp đồng;
 • Để tuân thủ luật pháp, ví dụ:
  • Các nghĩa vụ theo dõi và báo cáo điều chỉnh lưu giữ hồ sơ, bao gồm những nghĩa vụ liên quan đến các biến cố bất lợi, khiếu nại về sản phẩm và an toàn sản phẩm; và
  • Tuân thủ nghĩa vụ chống tham nhũng và minh bạch;
 • Bạn đã cho phép chúng tôi một cách cụ thể trong trường hợp bắt buộc phải xin sự cho phép từ bạn (luật pháp gọi đây là “sự chấp thuận”). Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của bạn bất cứ lúc nào. Chúng tôi thường sẽ cần sự chấp thuận của bạn trong các trường hợp sau đây:
  • Đặt cookie trên thiết bị của bạn để tìm hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể cá nhân hóa những gì bạn thấy bằng cách điều chỉnh nội dung và thông báo theo những điều bạn quan tâm;
  • Một số tình huống mà bạn chia sẻ thông tin nhạy cảm về bản thân, chẳng hạn như sức khỏe của bạn;
  • Trước khi chúng tôi gửi cho bạn một số thông tin tiếp thị điện tử nhất định; và
  • Ở bất kỳ tình huống nào khác khi xử lý thông tin cá nhân phụ thuộc vào sự chấp thuận của bạn.
 • Chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, ví dụ: để cho phép chúng tôi điều hành doanh nghiệp của mình thành công. Những điều này bao gồm việc:
  • Gửi tài liệu tiếp thị trực tiếp cho bạn (bạn sẽ luôn có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị và thông tin về sản phẩm);
  • Thực hiện kiểm toán và điều tra nội bộ và tuân thủ các chính sách nội bộ về chống hối lộ và xung đột lợi ích;
  • Quản lý hệ thống và mạng CNTT và truyền thông của chúng tôi;
  • Lập kế hoạch và cải thiện các hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
  • Tiến hành đào tạo và thu thập thông tin phản hồi để đảm bảo kiểm soát chất lượng;
  • Bảo vệ quyền, sự riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các chi nhánh của chúng tôi, bạn hoặc người khác;
  • Để cung cấp chức năng của các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn, bao gồm sắp xếp quyền truy cập vào tài khoản đã đăng ký của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng liên quan;
  • Xác minh trạng thái đủ điều kiện của bạn để truy cập một số sản phẩm, dịch vụ và dữ liệu chỉ có thể được cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép hoặc tiến hành kiểm tra lý lịch để đảm bảo chúng tôi không bị cấm làm việc với bạn;
  • Phân tích hoặc dự đoán sở thích của bạn để xác định xu hướng tổng hợp để phát triển, cải thiện hoặc sửa đổi các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi; 
  • Tương tác với bạn thông qua các diễn đàn tư vấn kỹ thuật số trực tuyến và cho phép bạn gửi tin nhắn cho người khác nếu bạn chọn làm như vậy;
  • Trả lời và xử lý các truy vấn hoặc yêu cầu của bạn, bao gồm cả các yêu cầu về mẫu sản phẩm;
  • Gửi thông tin hành chính cho bạn, chẳng hạn như thay đổi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;
  • Hoàn thành các giao dịch của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng liên quan;
  • Tạo và duy trì cơ sở dữ liệu để xác định và tham gia cùng với bạn dựa trên chuyên môn và ý kiến chuyên môn của bạn và trong trường hợp áp dụng, các tương tác trong quá khứ của chúng tôi; và
  • Liên hệ với bạn để cung cấp thông tin về các sản phẩm của chúng tôi hoặc mời tham gia vào các cuộc khảo sát liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Cho việc xây dựng, thi hành hoặc bảo vệ các khiếu nại hoặc tố tụng pháp lý;
 • Để bảo vệ lợi ích thiết yếu của bạn hoặc của những người khác; và
 • Vì đây là điều cần thiết cho lợi ích quan trọng của cộng đồng, trên cơ sở các luật hiện hành.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi muốn đảm bảo thông tin cá nhân của bạn không bị chia sẻ hoặc sử dụng bởi những người không được phép xem. Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp và công nghệ bảo mật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cẩn thận lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ để hợp tác và đảm bảo họ có sẵn các biện pháp và công nghệ bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng hệ thống truyền hoặc lưu trữ dữ liệu được bảo mật 100%. Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin chi tiết tại phần ‘Thông tin liên hệ và đầu mối liên hệ về bảo mật của bạn’.

Bạn có những quyền hạn gì đối với thông tin cá nhân của bản thân?

Chúng tôi cần giúp bạn hiểu rõ các quyền hạn của mình. Phạm vi những quyền mà bạn có còn tùy thuộc vào lý do chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và luật pháp địa phương trong phạm vi tài phán của bạn, đồng thời có một số trường hợp ngoại lệ đối với một số quyền. Dựa trên cơ sở này, bạn có thể có quyền:

 • Rút lại sự chấp thuận của bạn đối với việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • Chất vấn Haleon về quy trình xử lý thông tin cá nhân của bạn, bao gồm yêu cầu Haleon cung cấp các bản sao thông tin cá nhân của bạn;
 • Yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa thông tin mà bạn cho là không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn;
 • Yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin của bạn;
 • Phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn;
 • Yêu cầu được biết về việc chúng tôi chuyển những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sang một tổ chức khác hoặc cung cấp những thông tin này cho bạn; và
 • Khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn.

Bạn có thể tìm hiểu cách liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chúng tôi thực hiện bất kỳ điều nào ở trên bằng cách xem phần ‘Thông tin liên hệ và đầu mối liên hệ về bảo mật của bạn’.

Để bảo vệ bạn và quyền riêng tư của những người khác, chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi thực hiện những yêu cầu của bạn.

Trong trường hợp chúng tôi đã dựa vào sự cho phép của bạn để sử dụng thông tin cá nhân của bạn và sau đó bạn rút lại quyền đó, chúng tôi không thể hoàn thành một số hoạt động như được mô tả trong phần ‘Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào’.

Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu?

Trong một số khu vực tài phán, luật pháp quy định chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong những khoảng thời gian nhất định. Thời gian bao lâu tùy thuộc vào các yêu cầu pháp lý cụ thể của khu vực tài phán nơi bạn sinh sống tại thời điểm chia sẻ thông tin với chúng tôi.

Chúng tôi luôn luôn lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian mà pháp luật quy định và trong trường hợp chúng tôi cần phải làm vậy vì có liên quan đến hành động pháp lý hoặc một cuộc điều tra liên quan tới Haleon. Mặt khác, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong suốt quá trình chúng tôi có mối quan hệ với bạn, để trả lời hoặc xử lý câu hỏi hoặc yêu cầu từ bạn hoặc nếu chúng tôi đã gửi cho bạn một mẫu sản phẩm.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những ai? 

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở cần biết và trong phạm vi cần thiết để tuân thủ luật pháp và quy định, cũng như trong bối cảnh quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đội ngũ trong công ty của Haleon và các chi nhánh của chúng tôi khi họ cần xem những thông tin này để thực hiện công việc của họ. Vui lòng xem liên kết này để biết danh sách các chi nhánh của chúng tôi và địa điểm của họ.

Ở một số quốc gia, mối quan hệ của chúng tôi với bạn được các nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt quản lý thay mặt chúng tôi. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cá nhân và đội ngũ của nhà cung cấp, những người cần xem những thông tin này do yêu cầu công việc.

Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các thực thể khác, ví dụ:

 • Đơn vị tổ chức sự kiện;
 • Công ty tiếp thị;
 • Các nhà cung cấp công nghệ phối hợp với chúng tôi để phát triển và cải thiện các trang web, diễn đàn và ứng dụng kỹ thuật số của chúng tôi;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông làm việc với chúng tôi;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe làm việc với chúng tôi;
 • Bất kỳ thực thể nào có thể mua lại chúng tôi hoặc một phần doanh nghiệp hoặc thương hiệu của chúng tôi;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý báo cáo biến cố bất lợi;
 • Các cơ quan quản lý địa phương hoặc nước ngoài, tòa án, chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật; và
 • Cố vấn chuyên nghiệp, ví dụ: kiểm toán viên, kế toán và luật sư.

Chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn ra khỏi quốc gia cư trú của bạn trong những trường hợp nào?

Chúng tôi là một công ty toàn cầu. Do đó, chúng tôi có thể phải chuyển và sử dụng thông tin cá nhân của bạn ở ngoài phạm vi quốc gia nơi chúng tôi thu thập thông tin từ bạn. Những quốc gia này có thể bao gồm: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Ấn Độ, cũng như các quốc gia trong Liên minh châu Âu. Chúng tôi thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình chuyển những thông tin này ra khỏi quốc gia cư trú của bạn, ví dụ: thỏa thuận chuyển dữ liệu hợp nhất các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn. Luật bảo vệ dữ liệu tại các quốc gia được chúng tôi chuyển dữ liệu đến có thể khác biệt so với luật tại quốc gia cư trú của bạn. Cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, cơ quan an ninh hoặc tòa án tại các quốc gia được chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến có thể có quyền xem thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin bổ sung nếu bạn đang sinh sống trong Khu vực kinh tế châu Âu EEA

Ủy ban châu Âu đã công nhận một số quốc gia ngoài EEA có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu tương tự. Danh sách đầy đủ của các quốc gia này hiện có sẵn tại đây.

Nếu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn đến một quốc gia không có trên danh sách, chúng tôi sẽ thực hiện việc này dựa trên Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp của chúng tôi và các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy Ban Châu Âu thông qua. Các quy định này cho phép chúng tôi chuyển thông tin cá nhân trong các nhóm công ty của chúng tôi trên phạm vi toàn cầu cũng như tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu và Quy định bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Regulation - GDPR).

Thông tin về trẻ em

Các dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em trừ khi được luật pháp hiện hành cho phép hoặc yêu cầu.

Cookie, Trang web và Dữ liệu ứng dụng; Sử dụng cho phân tích và tiếp thị

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie. Nếu bạn chọn từ chối cookie, không phải tất cả các yếu tố của trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi có thể hoạt động như dự định, vì vậy trải nghiệm của bạn có thể bị ảnh hưởng.

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie. Nếu bạn chọn từ chối cookie, không phải tất cả các yếu tố của trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi có thể hoạt động như dự định, vì vậy trải nghiệm của bạn có thể bị ảnh hưởng.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie của chúng tôi, vui lòng truy cập Chính sách Cookie trên trang web của Haleon mà bạn đang duyệt.  Bạn thường có thể tìm thấy liên kết ở dưới cùng của mỗi trang. Chính sách này giải thích về việc cookie và công nghệ tương tựlà gì và cách chúng tôi sử dụng chúng.

Chúng tôi thu thập thông tin về loại trình duyệt máy tính và hệ điều hành của bạn, các trang web bạn đã truy cập trước và sau khi truy cập các trang web của chúng tôi, thông tin nhật ký máy chủ tiêu chuẩn, địa chỉ Giao thức Internet (IP), dữ liệu vị trí, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động và hệ điều hành điện thoại di động. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu cách khách truy cập sử dụng các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện những ứng dụng đó, các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cũng như quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các công ty khác trong tập đoàn Haleon và với các bên thứ ba khác. Một số trang web của chúng tôi có sử dụng Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google, Inc. (“Google”) cung cấp. Google Analytics sử dụng cookie để phân tích các kiểu sử dụng và có thể thu thập thông tin về việc sử dụng trang web của bạn, bao gồm địa chỉ IP của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Google Analytics tại đây. Nếu bạn không muốn Google Analytics sử dụng dữ liệu của bạn, bạn có thể chọn từ chối tại đây.

Chúng tôi cũng sử dụng các dịch vụ tiếp thị lại do đối tác quảng cáo của chúng tôi cung cấp để cá nhân hóa các quảng cáo cho khách truy cập vào các trang thuộc mạng lưới quảng cáo của những đối tác đó (tức là các trang web không phải của Haleon). Ở những trang này, bạn có thể thấy những quảng cáo đưa đến các tương tác trước đây của bạn với Haleon. Để tắt cá nhân hóa cho những quảng cáo do Google đảm nhận, nhấp vào đây. Để tắt cá nhân hóa cho những quảng cáo do Facebook đảm nhận, nhấp vào đây. Nhiều công ty hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích là các thành viên của Sáng kiến Quảng cáo Mạng ("NAI"), Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số ("DAA") hoặc Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Tương tác Châu Âu (“EDAA”). Để từ chối nhận quảng cáo dựa trên sở thích của những thành viên ở những sáng kiến này, bạn có thể truy cập trang web của họ theo địa chỉ https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.aboutads.info/ và https://www.youronlinechoices.com/.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu bạn chia sẻ với chúng tôi để quyết định về sở thích và lựa chọn của bạn để chúng tôi có thể tạo ra các tài liệu tiếp thị phù hợp hơn khi gửi cho bạn. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin về bạn mà chúng tôi nắm giữ với dữ liệu về sở thích hoặc nhân khẩu học của bạn mà các bên thứ ba đã thu thập được từ bạn bằng phương thức trực tuyến và ngoại tuyến để giúp trải nghiệm của bạn trở nên cá nhân hóa hơn cũng như điều chỉnh thêm các tài liệu tiếp thị của chúng tôi cho phù hợp hơn. Bạn có các quyền nhất định liên quan tới việc này – vui lòng xem 'Bạn có những quyền nào đối với thông tin cá nhân của mình?' ở bên trên để biết thêm thông tin.

Chúng tôi sử dụng các công cụ tùy chỉnh đối tượng khách hàng của Facebook. Những công cụ này cho phép chúng tôi cung cấp quảng cáo cá nhân hóa cho bạn khi bạn sử dụng các nền tảng của Facebook bằng cách kết nối địa chỉ email chúng tôi lưu giữ cho bạn với địa chỉ email Facebook lưu giữ cho bạn, để đưa đến cho bạn những quảng cáo của Haleon phù hợp nhất cho bạn. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện điều này khi bạn chấp thuận. Đôi khi chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin về bạn để tạo các hình mẫu mô phỏng. Việc này cho phép chúng tôi tạo nên các đối tượng khách hàng triển vọng tương tự (người có thể có mối quan tâm hoặc thông tin nhân khẩu học tương tự như bạn) thông qua các nền tảng quảng cáo như Facebook hoặc Google, dựa trên dữ liệu về mọi người khác mà nền tảng quảng cáo đó đang nắm giữ. Thường thì như vậy có nghĩa là chúng tôi chia sẻ địa chỉ email của bạn với các đối tác quảng cáo. Nếu bạn muốn từ chối không cho Google tạo các đối tượng khách hàng giống bạn, bạn có thể làm vậy tại đây.

Cách chúng tôi cập nhật thông báo về quyền riêng tư này?

Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo về quyền riêng tư này. Mọi thay đổi đều có hiệu lực khi chúng tôi đăng thông báo về quyền riêng tư đã sửa đổi ở Trung tâm Bảo mật. Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật gần nhất kể từ ngày được hiển thị tại mục “Lần cập nhật gần đây nhất” ở trên. Đối với những thay đổi quan trọng, chúng tôi gửi một thông báo nổi bật hơn để bạn có thể nắm bắt được thông tin.

Trách nhiệm của chúng tôi đối với các trang web mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát

Cổng thông tin Haleon Pro và các cổng tin và trang web của Haleon khác của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng di động mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi không bao gồm các trang web hoặc ứng dụng di động này. Vui lòng đọc các thông báo về quyền riêng tư trên các trang web và ứng dụng di động đó nếu bạn muốn tìm hiểu cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.