Privacybeleid

Nederland

 

Laatste update 24 mei 2018

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons.

We willen er zeker van zijn dat u begrijpt welke persoonlijke informatie we van u verzamelen wanneer u contact heeft met Haleon of een bedrijf van de Haleon-groep ('Haleon', 'we', 'ons' en 'onze'), hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken en hoe we die veilig bewaren.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd:

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We moedigen u aan om deze privacyverklaring periodiek te lezen.

Als u vragen hebt, neem dan contact met ons op via een van de kanalen die worden vermeld onder het kopje 'Contact'.

h

Welke persoonlijke informatie verzamelen we over u?

De persoonlijke informatie die we verzamelen wanneer u via deze website contact met ons hebt, omvat:

Informatie die ons verstrekt, zoals:

 • uw naam en contactgegevens;
 • mails die u aan Haleon heeft verzonden;
 • een registratieformulier waarmee u zich aanmeldt voor een webinar;
 • uw antwoorden op enquêtes waaraan u deelneemt.

Technische informatie, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies, zoals

 • gegevens over uw activiteit, bv. wanneer u een formulier invult op deze website;
 • informatie over uw bezoeken aan deze website, waaronder het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt, de tijdstippen waarop u de website bezoekt, de bekeken pagina's, de url's waarop u hebt geklikt, uw IP-adres en de pagina's die u vóór en na uw bezoek aan de website hebt bezocht;
 • social media tracking pixels, die platforms als Facebook en Twitter in staat stellen te communiceren met deze website en feedback over uw activiteiten te geven;
 • apparaatinformatie, waaronder het unieke identificatienummer van het apparaat, het hardwaremodel, het besturingssysteem en de versie daarvan, en informatie over uw mobiele netwerk.

De persoonlijke informatie die we verzamelen wanneer we andere websites monitoren kan uw openbare persoonlijke informatie omvatten, bijvoorbeeld wanneer we digitale gesprekken op openbare platforms monitoren om te begrijpen wat mensen zeggen over ons of over de farmaceutische industrie in het algemeen. We kunnen informatie over u die we uit verschillende bronnen hebben verzameld met elkaar combineren.
De persoonlijke informatie die we verzamelen wanneer u melding maakt van een mogelijke bijwerking van een van onze producten, kan informatie over uw geslacht, geboortedatum of gezondheid omvatten.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:

U informatie en diensten aan te bieden, waaronder:

 • online-evenementen, zoals webinars;
 • onze persberichten;
 • vacatures;
 • financiële resultaten;
 • tips, nuttige informatie en marketingmateriaal over onze producten en diensten. Wanneer dat wettelijk vereist is, vragen we u altijd om toestemming voor het sturen van marketingberichten.

Contact met u op te nemen en met u te communiceren, waaronder om:

 • te antwoorden op uw vragen (bijvoorbeeld bij een sollicitatie); en
 • u belangrijke mededelingen en updates (bv. over wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid), beveiligingswaarschuwingen en administratieve berichten te sturen.

Onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onder meer om:

 • te reageren op meldingen van mogelijke bijwerkingen van onze producten, en de veiligheid van onze producten te bewaken;
 • te voldoen aan wet- en regelgeving en richtlijnen;
 • te voldoen aan eisen of verzoeken van toezichthouders, overheden, rechtbanken en wetshandhavingsautoriteiten;
 • illegaal of schadelijk gedrag van gebruikers te onderzoeken en aan te pakken;
De werking van onze dagelijkse activiteiten te verbeteren, waaronder:
 • voor interne doeleinden, zoals het uitvoeren van audits, data-analyses en onderzoek om ons te helpen bij het aanbieden en verbeteren van de digitale platforms, content en diensten van Haleon;
 • om met onze producten en diensten samenhangende trends, gebruikspatronen en activiteiten te volgen en te analyseren teneinde te begrijpen welke onderdelen van onze digitale platforms en diensten het meest interessant zijn en het ontwerp en de inhoud van onze platforms te verbeteren;
 • om onze producten en diensten en onze communicatie met u te verbeteren; en
 • (indien van toepassing) om ervoor te zorgen dat we beschikken over uw actuele contactgegevens.

Op welke basis gebruiken we uw persoonlijke informatie?

In de gegevensbeschermingswetgeving wordt een aantal gronden gegeven waarop een bedrijf zich kan beroepen om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken.
We gebruiken uw persoonlijke informatie om de volgende redenen:

 • Voor rechtmatige bedrijfsdoeleinden: We gebruiken uw persoonlijke informatie om de communicatie met u relevanter te maken en te personaliseren, en om uw ervaring met onze producten en diensten efficiënter en effectiever te maken. Ook helpt dit ons om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te verbeteren en ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van de diensten die we kunnen aanbieden zo min mogelijk wordt onderbroken.
 • Om een contract dat we met u hebben gesloten uit te voeren: Het kan zijn dat we uw persoonlijke informatie moeten verwerken om een door u aangevraagd product of aangevraagde dienst te verstrekken.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en andere verzoeken om informatie: Het is belangrijk voor ons om alle wet- en regelgeving en richtlijnen na te leven en om te voldoen aan alle andere verzoeken om gegevens die hierin worden genoemd. Deze voorschriften en verzoeken zijn van invloed op de wijze waarop we onze activiteiten uitvoeren en helpen ons om onze producten en diensten zo veilig mogelijk te maken.
 • U hebt toestemming gegeven: Soms hebben we uw toestemming nodig om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden. Zie de paragraaf “Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie” voor informatie over de rechten die u heeft wanneer we uw persoonlijke informatie verwerken op basis van uw toestemming.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke informatie?

We bewaren uw persoonlijke informatie altijd gedurende de wettelijk vereiste termijn en wanneer we dat moeten doen in verband met een gerechtelijke procedure of een onderzoek waar Haleon bij is betrokken. In andere gevallen bewaren we uw persoonlijke informatie:

 • zo lang als nodig is om u toegang te bieden tot de door u gewenste diensten;
 • wanneer u contact met ons hebt opgenomen met een vraag of een verzoek, zo lang als nodig is om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden.

Soms delen we uw persoonlijke informatie met anderen en geven we uw persoonlijke informatie internationaal door

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met:

 • leden van de Haleon-groep van bedrijven; en
 • de volgende vertrouwde partners:
  • onze agenten en leveranciers, waaronder leveranciers van technologiediensten, zoals data-analyse, hosting en technische ondersteuning;
  • onze professionele adviseurs, accountants en zakelijke partners;
 • toezichthouders, overheden, rechtbanken en wetshandhavingsautoriteiten;
 • andere derden in verband met de reorganisatie van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten.

Uw persoonlijke informatie kan buiten het land waar u woont worden verwerkt door Haleon, door aan Haleon gelieerde bedrijven en door vertrouwde leveranciers van Haleon. De gegevensbeschermingswetgeving in de landen waar uw persoonlijke informatie naar wordt doorgegeven is mogelijk niet gelijkwaardig met, of even beschermend als, de wetten in uw eigen land.

We nemen passende maatregelen om te waarborgen dat uw persoonlijke informatie beschermd en beveiligd blijft wanneer deze wordt doorgegeven naar een ander land, in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetgeving. Deze maatregelen omvatten overeenkomsten inzake de doorgifte van gegevens met standaardclausules over gegevensbescherming, of de bindende bedrijfsvoorschriften van Haleon. Lees meer informatie over overeenkomsten inzake de doorgifte van gegevens en de bindende bedrijfsvoorschriften van Haleon.

Bescherming van uw persoonlijke informatie

We maken gebruik van een verscheidenheid aan maatregelen en technologieën om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik, wijziging of vernietiging in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetgeving. Wanneer wij bijvoorbeeld uw persoonlijke informatie delen met externe leveranciers, kunnen we een schriftelijke overeenkomst sluiten met verplichtingen voor de leveranciers om uw informatie vertrouwelijk te houden, en kunnen we passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw informatie veilig te houden.
De doorgifte van informatie aan ons via internet of een mobieletelefoonverbinding is mogelijk niet volledig veilig, en dergelijke doorgiften vinden plaats op uw eigen risico.


Websites die niet ons eigendom zijn of waarover we geen zeggenschap hebben

We kunnen u van tijd tot tijd links verstrekken naar websites of mobiele applicaties die niet van ons zijn of waarover we geen zeggenschap hebben. Op die websites is deze privacyverklaring niet van toepassing. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van (een van) die websites, controleer dan de juridische en privacyverklaringen van elke website of mobiele applicatie die u gebruikt om het privacybeleid van de betreffende website te begrijpen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie

De gegevensbeschermingswetgeving geeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

U kunt het recht hebben om:

 • Haleon te verzoeken om toegang tot de persoonlijke informatie over u waarover Haleon beschikt;
 • te verzoeken om de correctie en/het wissen van uw persoonlijke informatie; 
 • te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie, of bezwaar te maken tegen die verwerking;
 • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke informatie in te trekken (wanneer Haleon uw persoonlijke informatie verwerkt op basis van uw toestemming daarvoor);
 • te verzoeken om de ontvangst, of de doorgifte aan een andere organisatie, in een machineleesbare vorm, van de persoonlijke informatie die u aan Haleon hebt verstrekt; 
 • een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als uw privacyrechten zijn geschonden, of als u schade hebt geleden als gevolg van een onwettige verwerking van uw persoonlijke informatie.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, laat ons dat dan weten door met ons in contact te treden zoals beschreven onder het kopje 'Contact'.

Wat als u ons geen persoonlijke informatie wilt verstrekken?

Wanneer u wordt gevraagd om uw persoonlijke informatie met ons te delen, kunt u er altijd voor kiezen om dat niet te doen.

Als u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, of als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking en die op een later moment wilt intrekken, respecteren we die keuze overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen. Dit zou kunnen betekenen dat we de acties die nodig zijn voor het verwezenlijken van de hierboven onder 'Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?' beschreven doeleinden niet kunnen uitvoeren of dat u geen gebruik kunt maken van de diensten en producten die we aanbieden.

Cookies en andere technologieën

Deze website maakt gebruik van de 'cookie'-technologie, die de website in staat stelt u als persoon te herkennen en op u te reageren. U kunt cookies accepteren of weigeren.

Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, werken niet alle elementen van deze website zoals bedoeld, waardoor uw ervaring met onze website mogelijk niet optimaal is. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie ons cookiebeleid.


Contact

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of verzoeken hebt, of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

De contactinformatie voor specifieke landen is te vinden in onze wereldwijde contactinformatiegids.

Verwerkingsverantwoordelijke

Haleon plc en Haleon BV zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonlijke informatie.

Haleon-bedrijven en contactgegevens van de EU-gegevensbeschermingsfunctionaris van Haleon.

h