Thông báo về quyền riêng tư của ứng viên Haleon

Việt Nam

 

Lần cập nhật gần đây nhất: Ngày 1 tháng 8 năm 2020

Thông báo quyền riêng tư này dành riêng cho các ứng viên tuyển dụng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Haleon. Chúng tôi hiểu rằng, quyền riêng tư là một vấn đề quan trọng đối với bạn. Chúng tôi cam kết xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách cẩn trọng và toàn vẹn.

Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi sẽ cho bạn biết những thông tin cá nhân nào được chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập những thông tin đó. Chúng tôi sẽ giải thích về mục đích chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong quá trình tuyển dụng và trong công tác kiểm tra hồ sơ trước khi tuyển dụng. Chúng tôi cũng giải thích cách chúng tôi bảo vệ và giữ an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.

Haleon chịu trách nhiệm đối với những thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Khi nhắc đến “Haleon”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”, tức là chúng tôi đề cập đến Haleon.

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin hoặc thông tin cụ thể nào có thể nhận dạng bạn một cách trực tiếp (ví dụ: tên của bạn) hoặc gián tiếp (ví dụ: số chứng minh thư/căn cước công dân).

Nếu bất cứ điều gì trong Thông báo về quyền riêng tư này mâu thuẫn với luật pháp địa phương trong phạm vi tài phán của bạn, luật địa phương sẽ được ưu tiên áp dụng.

Trong Thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi giải thích:

h

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân nào về bạn?

Trong quy trình tuyển dụng và kiểm tra hồ sơ trước khi tuyển dụng của công ty, chúng tôi sẽ phải thu thập:

 • Thông tin cơ bản – họ tên của bạn (bao gồm tên lót hoặc danh xưng), giới tính, tuổi hoặc ngày sinh;
 • Thông tin liên hệ – thông tin bạn cung cấp để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, ví dụ: email cá nhân hoặc công ty, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và hồ sơ trên nền tảng phương tiện truyền thông xã hội về nghề nghiệp;
 • Thông tin nghề nghiệp và kinh nghiệm – thông tin liên quan đến học vấn, kinh nghiệm làm việc, nguồn giới thiệu xác minh thông tin và người chứng nhận;
 • Chứng minh nhân dân – chứng minh thư/căn cước công dân/hộ chiếu, tình trạng cư trú và giấy phép lao động, số an sinh xã hội hoặc mã số thuế/số định danh do chính phủ cấp khác;
 • Thông tin tài chính – tiền lương, thông tin tài khoản hưu trí, phụ cấp công ty, tiền thưởng, phúc lợi, hồ sơ thời gian làm việc và số tham chiếu của người nộp thuế (ví dụ: Mã số thuế, Mã số bảo hiểm quốc gia, Mã số an sinh xã hội). Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin ngân hàng của bạn nếu phải bồi hoàn chi phí cho bạn trong quá trình tuyển dụng;
 • Thông tin của người phụ thuộc – thông tin liên quan đến người phụ thuộc của bạn, ví dụ: họ và tên, ngày sinh và thông tin liên hệ của vợ/chồng và người phụ thuộc;
 • Thông tin được thu thập trong quá trình phỏng vấn – nhận xét do người phỏng vấn của chúng tôi ghi lại và bản ghi âm/video của cuộc phỏng vấn (trong trường hợp phỏng vấn qua điện thoại hoặc phỏng vấn bằng video);
 • Thông tin lý lịch – trình độ học vấn, học thuật cũng như trình độ chuyên môn. Trong trường hợp chúng tôi muốn mời bạn nhận việc, chúng tôi có thể cần phải hoàn tất quá trình kiểm tra hồ sơ trước khi tuyển dụng. Sau đó, chúng tôi cũng có thể thu thập thêm các thông tin lý lịch như lịch sử tín dụng, lý lịch tư pháp và thông tin sức khỏe nghề nghiệp (nếu được pháp luật cho phép);
 • Các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt – thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, tín ngưỡng tôn giáo, tín ngưỡng chính trị hoặc triết học, thành viên công đoàn, tình trạng cựu chiến binh hoặc thông tin về sức khỏe, khuyết tật hoặc xu hướng tính dục của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo tuân thủ các luật liên quan. Trong trường hợp đề nghị tuyển dụng bạn, chúng tôi cũng có thể hỏi bạn thông tin về sức khỏe của bạn (thể chất hoặc tinh thần) để có thể cung cấp phúc lợi y tế và bảo hiểm cho bạn và người phụ thuộc của bạn. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin này để thảo luận với bạn về những điều chỉnh hợp lý mà chúng tôi có thể thực hiện cho bạn. Chúng tôi muốn đảm bảo cung cấp một môi trường làm việc hòa nhập cho bạn.

Khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp các loại thông tin đặc biệt, bạn có thể quyết định đồng ý cung cấp hoặc từ chối. Nếu bạn quyết định không chia sẻ những điều này với chúng tôi, hãy yên tâm rằng điều này không ảnh hưởng đến việc ứng tuyển của bạn.

Bạn cũng có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi các loại thông tin cá nhân khác khi chúng tôi yêu cầu. Nếu bạn quyết định không cung cấp thông tin cá nhân của mình, có khả năng chúng tôi sẽ không thể đánh giá hoặc xem xét đơn ứng tuyển của bạn.

Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân của người khác, ví dụ như vợ/chồng hoặc người chứng nhận của bạn, chúng tôi mặc định bạn đã nhận được sự chấp thuận để chia sẻ dữ liệu của họ với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân (bao gồm bất kỳ thông tin nào được liệt kê ở trên) nếu luật pháp ở quốc gia bạn cấm chúng tôi làm như vậy.

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn?

Trực tiếp từ bạn khi bạn:

 • Tạo một tài khoản và hồ sơ trong cổng thông tin nghề nghiệp Haleon;
 • Chia sẻ hoặc sử dụng hồ sơ truyền thông xã hội của bạn để truy cập cổng thông tin nghề nghiệp Haleon;
 • Đăng ký với chúng tôi để nhận các tin đăng tuyển;
 • Chia sẻ hồ sơ xin việc của bạn với chúng tôi, thông qua cổng thông tin nghề nghiệp Haleon hoặc thông qua các phương tiện khác; và
 • Tham gia vào các cuộc họp, phỏng vấn hoặc bài thi tuyển dụng.

Từ các nguồn khác:

 • Đơn vị tuyển dụng;
 • Các công ty thực hiện quá trình kiểm tra hồ sơ trước khi tuyển dụng cho chúng tôi; và
 • Đồng nghiệp và/hoặc quản lý của bạn khi họ cung cấp cho chúng tôi nguồn giới thiệu xác minh thông tin của bạn.

Từ các nguồn công khai:

 • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn công khai, nếu được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể sử dụng nguồn này để xác minh giấy phép của bạn hoặc để hoàn thành bất kỳ thủ tục kiểm tra nào cần thực hiện theo yêu cầu của pháp luật liên quan.

h

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích mô tả ở phần sau của Thông báo về quyền riêng tư này hoặc cho các mục đích phù hợp với các mục đích được mô tả. Chúng tôi không thể, và sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi chúng tôi có quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý để làm như vậy.

Để xem xét đơn ứng tuyển của bạn.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

 • Để trả lời đơn ứng tuyển của bạn. Nếu ai đó đã giới thiệu bạn với chúng tôi hoặc chúng tôi có được thông tin của bạn từ các nguồn khác, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn và thông báo cho bạn biết về quy trình tuyển dụng của chúng tôi;
 • Để tạo hồ sơ của bạn;
 • Để đánh giá mức độ phù hợp của hồ sơ của bạn đối với công việc bạn đang ứng tuyển;
 • Khi chúng tôi đánh giá tất cả các ứng viên và tạo một danh sách rút gọn; và
 • Để thực hiện các cuộc phỏng vấn và phần thi trong quá trình tuyển dụng.

Trong công tác kiểm tra hồ sơ trước khi tuyển dụng, nếu chúng tôi quyết định mời bạn làm việc.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Kiểm tra lý lịch, nguồn giới thiệu xác minh và các thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, trong phạm vi pháp luật cho phép. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty thực hiện kiểm tra hồ sơ trước khi tuyển dụng cho chúng tôi; và
 • Chuẩn bị thư mời làm việc và các tài liệu khác mà chúng tôi sử dụng tại giai đoạn trước khi ký hợp đồng lao động trong quy trình tuyển dụng.

Để thêm bạn vào đội ngũ nhân tài của Haleon.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cân nhắc bạn cho các cơ hội mà chúng tôi hiện đang có hoặc sẽ có trong tương lai, trong bất kỳ công ty và chi nhánh nào của Haleon. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với Haleon ở các quốc gia khác; và
 • Để cho bạn biết về các cơ hội hoặc yêu cầu bạn cập nhật hồ sơ của mình.

Để quản lý và cải thiện quy trình tuyển dụng cũng như các hoạt động công việc của chúng tôi liên quan đến quy trình tuyển dụng.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Quản lý mức độ an ninh của mạng lưới và hệ thống thông tin của chúng tôi;
 • Lưu trữ hồ sơ liên quan đến quá trình tuyển dụng của chúng tôi;
 • Quy chiếu quy trình tuyển dụng theo nguyện vọng của chúng tôi để đảm bảo quy trình tuyển dụng được thực hiện một cách công bằng;
 • Chuẩn bị và thực hiện báo cáo và phân tích quản lý, bao gồm phân tích và số liệu, liên quan đến quy trình tuyển dụng.

Để đạt các mục đích khác.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

 • Tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành;
 • Đáp ứng yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền của nhà nước;
 • Để thông báo cho bạn các thay đổi về điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;
 • Để thực hiện hoặc bảo vệ Haleon trước các vụ kiện tụng có khả năng xảy ra, có nguy cơ xảy ra hoặc thực tế đang xảy ra.
 • Để bảo vệ Haleon, lợi ích thiết yếu của bạn hoặc của người khác;
 • Để bố trí các điều kiện liên quan đến công việc hoặc cung cấp phúc lợi y tế và bảo hiểm cho bạn và cho người phụ thuộc của bạn;
 • Để đánh giá tiến bộ của Haleon trong việc đạt được các mục tiêu tuyển dụng đa dạng nhằm đảm bảo theo dõi và báo cáo cơ hội bình đẳng.
 • Để trả lời và xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn; và
 • Khi chúng tôi bán, giao hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần công việc kinh doanh của chúng tôi; 

Tại sao chúng tôi được phép thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thực hiện một trong những điều sau:

 • Thực hiện các bước trước khi ký hợp đồng lao động hoặc thực thi hợp đồng lao động;
 • Để tuân thủ pháp luật, ví dụ như luật pháp và quy định về việc làm, an sinh xã hội và sức khỏe nghề nghiệp;
 • Bạn đã cho phép chúng tôi một cách cụ thể trong trường hợp bắt buộc phải xin sự cho phép từ bạn (luật pháp gọi đây là “sự đồng ý”). Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào;
 • Việc coi bạn là một ứng viên cho các cơ hội việc làm trong hiện tại và tương lai là lợi ích của chúng tôi (luật pháp gọi đây là “lợi ích chính đáng”). Điều này không được áp dụng trong trường hợp lợi ích hoặc quyền và sự tự do cơ bản của bạn lớn hơn lợi ích chính đáng của chúng tôi; và
 • Để bảo vệ lợi ích thiết yếu của bạn hoặc của những người khác.

Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi hoàn tất các hoạt động tuyển dụng và kiểm tra hồ sơ trước tuyển dụng mà chúng tôi đã giải thích trong Thông báo về quyền riêng tư này. Sau khi hoàn tất các hoạt động tuyển dụng và kiểm tra hồ sơ trước tuyển dụng, chúng tôi có thể phải giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn vì một vụ kiện tụng hoặc một cuộc điều tra liên quan đến Haleon.

Trong một số khu vực tài phán, thời gian chúng tôi phải giữ thông tin cá nhân của bạn phải tuân theo luật pháp và các quy định ở nơi đó. Thời gian bao lâu tùy thuộc vào luật pháp của khu vực tài phán nơi bạn sinh sống tại thời điểm chia sẻ thông tin với chúng tôi.

Nếu chúng tôi mời bạn làm việc và bạn quyết định nhận lời, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản Thông báo về quyền riêng tư của nhân viên. Thông báo về quyền riêng tư của nhân viên giải thích cách chúng tôi sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của nhân viên.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những ai?

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở cần biết và trong phạm vi cần thiết để tuân thủ luật pháp và quy định, cũng như để quản lý và thực hiện các hoạt động liên quan đến quy trình tuyển dụng.

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đội ngũ trong công ty của Haleon và các chi nhánh của chúng tôi khi họ cần xem những thông tin này để thực hiện công việc của họ.

Trong một số trường hợp, các hoạt động tuyển dụng và kiểm tra hồ sơ trước tuyển dụng của chúng tôi được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cá nhân và đội ngũ của nhà cung cấp, những người cần xem những thông tin này do yêu cầu công việc. 

Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp khác làm việc với chúng tôi, ví dụ:

 • Đơn vị tổ chức sự kiện và đại lý du lịch;
 • Các nhà cung cấp công nghệ phối hợp với chúng tôi để phát triển và cải thiện các diễn đàn và ứng dụng kỹ thuật số của chúng tôi; và
 • Cố vấn chuyên nghiệp, ví dụ: kiểm toán viên, kế toán và luật sư.

Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cơ quan quản lý địa phương hoặc nước ngoài, hoặc chính quyền và cơ quan thực thi pháp luật nếu chúng tôi phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Những đơn vị này có thể ở trong hoặc ngoài lãnh thổ quốc gia cư trú của bạn.

Chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn ra khỏi quốc gia cư trú của bạn trong những trường hợp nào?

Chúng tôi là một công ty toàn cầu. Do đó, chúng tôi có thể phải chuyển và sử dụng thông tin cá nhân của bạn ở ngoài phạm vi quốc gia nơi chúng tôi thu thập thông tin từ bạn. Chúng tôi thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình chuyển những thông tin này ra khỏi quốc gia cư trú của bạn, ví dụ: thỏa thuận chuyển dữ liệu hợp nhất các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn. Luật bảo vệ dữ liệu tại các quốc gia được chúng tôi chuyển dữ liệu đến có thể khác biệt so với luật tại quốc gia cư trú của bạn. Cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, cơ quan an ninh hoặc tòa án tại các quốc gia được chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến có thể có quyền xem thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin bổ sung nếu bạn đang sinh sống trong Khu vực kinh tế châu Âu (European Economic Area - EEA)

Ủy ban châu Âu đã công nhận một số quốc gia ngoài EEA có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu tương tự. Danh sách đầy đủ của các quốc gia này hiện có sẵn tại đây.

Khi chuyển thông tin cá nhân của bạn đến một quốc gia không có trong danh sách này, chúng tôi thực hiện dựa theo Quy tắc ràng điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu phê duyệt. Các quy định này cho phép chúng tôi chuyển thông tin cá nhân trong các nhóm công ty của chúng tôi trên phạm vi toàn cầu cũng như tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu và Quy định bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Regulation - GDPR).

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi muốn đảm bảo thông tin cá nhân của bạn không bị chia sẻ hoặc sử dụng bởi những người không được phép xem. Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp và công nghệ bảo mật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cẩn thận lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ để hợp tác và đảm bảo họ có sẵn các biện pháp và công nghệ bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp của chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích riêng của họ.

Bạn có những quyền hạn gì đối với thông tin cá nhân của bản thân?

Chúng tôi cần giúp bạn hiểu rõ các quyền hạn của mình. Phạm vi những quyền mà bạn có còn tùy thuộc vào lý do chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và luật pháp địa phương trong phạm vi tài phán của bạn. Dựa trên cơ sở này, bạn có thể có quyền:

 • Yêu cầu chúng tôi cung cấp các bản sao thông tin cá nhân của bạn. Có một số trường hợp ngoại lệ, nghĩa là không phải lúc nào bạn cũng nhận được tất cả thông tin chúng tôi xử lý;
 • Yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa thông tin mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hoàn chỉnh thông tin mà bạn cho là không đầy đủ;
 • Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn;
 • Yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin của bạn;
 • Phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn;
 • Yêu cầu được biết chúng tôi đã chuyển những thông tin nào (mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi) sang một tổ chức khác hoặc cung cấp những thông tin này cho bạn; và
 • Khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn.

Khi cần yêu cầu chúng tôi thực hiện bất kỳ điều nào nêu trên, bạn có thể xem mục ‘Thông tin liên hệ và Đầu mối liên hệ về quyền riêng tư’ để biết những cách thức liên hệ với chúng tôi.

For your protection, and to protect the privacy of others, we may need to verify your identity before completing what you have asked us to do.

Để bảo vệ bạn và quyền riêng tư của những người khác, chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi thực hiện những yêu cầu của bạn.

Nếu bạn phản đối chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn hoặc rút lại đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, dù ban đầu đã chấp thuận, chúng tôi tôn trọng lựa chọn của bạn theo luật pháp hiện hành. Tuy nhiên, khi bạn phản đối hoặc rút lại sự cho phép, chúng tôi không thể hoàn thành các hoạt động tuyển dụng và kiểm tra hồ sơ trước tuyển dụng như được mô tả trong phần ‘Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn’.

Trách nhiệm của chúng tôi đối với các trang web mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát

Cổng thông tin nghề nghiệp của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng di động mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi không bao gồm các trang web hoặc ứng dụng di động này. Vui lòng đọc các thông báo về quyền riêng tư trên các trang web và ứng dụng di động đó nếu bạn muốn tìm hiểu cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên?

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên cho các công việc thực tập.

Nếu bạn sống tại một trong những quốc gia thuộc Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và ứng tuyển cho vị trí thực tập, bạn phải ít nhất 16 tuổi và có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn và tham gia quá trình tuyển dụng mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.

Nếu bạn sống tại một trong những quốc gia ngoài EEA và ứng tuyển cho vị trí thực tập khi chưa đủ tuổi thành niên theo luật pháp của quốc gia nơi bạn cư trú, chúng tôi phải nhận được sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư này. 

Cách chúng tôi cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này?

Chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi đều có hiệu lực tại thời điểm chúng tôi đăng Thông báo về quyền riêng tư sửa đổi trên cổng thông tin nghề nghiệp của chúng tôi. Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật gần nhất kể từ ngày được hiển thị tại mục “Lần cập nhật gần đây nhất” ở trên. Đối với những thay đổi quan trọng, chúng tôi gửi một thông báo nổi bật hơn để bạn có thể nắm bắt được thông tin.


Ai là người kiểm soát thông tin cá nhân của bạn?

Haleon plc, cùng với công ty Haleon địa phương nơi bạn ứng tuyển, là những đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.


Thông tin liên hệ và Đầu mối liên hệ về quyền riêng tư

Nếu bạn muốn thực thi các quyền của mình, nếu bạn có thắc mắc về Thông báo về quyền riêng tư này, cần biết thêm thông tin hoặc báo cáo mối quan ngại, vui lòng bấm vào đây: Thông tin liên hệ về quyền riêng tư.