Privacy centre

Haleon Център за поверителност

Добре дошли. Ние се отнасяме сериозно към отговорността ни по отношение на поверителността на данните. Научете повече за нашите практики и Вашите права.

 

a

Ние от Haleon разбираме, че поверителността е важна за Вас, и се ангажираме да обработваме личната Ви информация внимателно и честно в съответствие с Принципите за поверителност, изброени по-долу.  

Принципи за поверителност на Haleon

 1. Да бъдем прозрачни по отношение на личната информация, която събираме
  Искаме да сте наясно с това каква информация събираме, защо я събираме и как я използваме. Целим да обясним това по ясен и достъпен начин.

 2. Да използваме личната Ви информация само за определени цели
  Ние ще използваме личната Ви информация само за определените цели, които сме задали в известията за поверителност, и няма да използваме лична информация по начин, който не е съвместим с тези цели.

 3. Да събираме само минималната необходима лична информация
  Целим да събираме само минималната необходима лична информация.

 4. Да поддържаме точна и актуална личната Ви информация
  Ако личната Ви информация е неточна, наша цел е да я коригираме. Ако поискате да я изтрием, в зависимост от целта, за която сме я събрали, ще се постараем да го направим.

 5. Да не задържаме личната Ви информация по-дълго от необходимото
  Не искаме да запазваме личната Ви информация по-дълго от необходимото и ще се постараем да я изтрием, когато вече нямаме нужда от нея.

 6. Да защитаваме личната Ви информация
  Стараем се да прилагаме подходящи мерки за сигурност, за да защитим личната Ви информация.

 7. Да бъдем отговорни
  Поемаме отговорност и прилагаме действия, които ни позволяват да покажем, че можем да работим в съответствие с нашите Принципи за поверителност.