Privacy centre

Haleon Centrum ochrany osobních údajů

Vítejte. Naši zodpovědnost za ochranu osobních údajů bereme vážně. Přečtěte si více o našich postupech a vašich právech.

 

a

Společnost Haleon chápe, že ochrana soukromí je pro vás důležitá a zavazuje se zacházet s vašimi osobními údaji pečlivě a poctivě, v souladu s níže uvedenými zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů Haleon

 1. Transparentnost ohledně shromažďovaných osobních údajů
  Chceme, abyste věděli, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi zacházíme. Snažíme se to vysvětlit jasně a jednoduše.

 2. Vaše osobní údaje používáme pouze k určitým konkrétním účelům
  Vaše osobní údaje budeme používat pouze k určitým konkrétním účelům uvedeným v našich oznámeních o ochraně osobních údajů a nebudeme je používat způsobem neslučitelným s těmito účely.

 3. Shromažďujeme pouze nezbytně nutné minimum osobních údajů
  Osobní údaje se snažíme shromažďovat pouze v potřebné nezbytně nutné míře.

 4. Vaše osobní údaje udržujeme přesné a aktuální
  Nepřesné osobní údaje se vždy snažíme opravit. Pokud nás požádáte o jejich vymazání, v závislosti na účelu jejich sběru se vám budeme snažit vyhovět.

 5. Osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytně nutné
  Vaše osobní údaje nemáme zájem uchovávat déle, než je nezbytně nutné, a jakmile je už nebudeme potřebovat, snažíme se je smazat.

 6. Vaše osobní údaje udržujeme zabezpečené
  Snažíme se přijímat příslušná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů.

 7. Zodpovědnost
  Přijímáme zodpovědnost a máme zavedené postupy, které nám umožňují předvést, že jsme schopni dodržovat naše zásady ochrany osobních údajů.