Privacy centre

Haleon privaatsuskeskus

Tere tulemast! Me võtame oma andmekaitsealaseid kohustusi tõsiselt. Lugege lisa meie praktikate ja oma õiguste kohta.

 

a

Allpool on ära toodud meie peamised privaatsusteatised. Vajaduse korral muutke ülal oma asukohta ja valige enda jaoks kõige asjakohasem privaatsusteatis.

Haleon tervishoiutöötaja privaatsusteatis

Eesti

Viimati uuendatud: 1. august 2020
 

See privaatsusteatis on mõeldud tervishoiutöötajatele ja teistele ekspertidele, kes teevad koostööd Haleon-ga.

Me mõistame, et privaatsus on teie jaoks oluline. Me oleme võtnud endale kohustuseks suhtuda teie isikuandmetesse hoole ja kohusetundega.

Meie privaatsusteatises antakse teile teada, milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas me seda teeme. See selgitab, milleks me teie isikuandmeid kasutame ja kuidas me teie isikuandmeid kaitseme ning need turvalisena hoiame. Selles isikuandmete puutumatust käsitlevas teates on esitatud üldised tingimused. Juhul kui piirkondlikud seadused ja eeskirjad näevad ette, et me teavet muul viisil töötleksime või sellisest töötlemisest hoiduksime, siis järgime alati piirkondlikke seadusi.

Haleon hindab teie privaatsust. Kui me ütleme „Haleon” või "„meie”, siis me viitame ettevõttele Haleon.

Isikuandmed on teave või teabe osa, mis võimaldab teid identifitseerida kas otse (nt teie nimi) või kaudselt (nt kordumatu identifitseerimisnumber).

Siinses privaatsusteatises selgitame järgmist:

Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

Haleon plc (Building 5, First Floor, The Heights, Weybridge, Surrey KT13 0NY, United Kingdom) ühes kohaliku Haleon ettevõttega, millel on teiega suhe, on teie isikuandmete vastutavad töötlejad. Lisateabe saamiseks vastava kohaliku Haleon ettevõtte kohta klõpsake siin, kust leiate ka oma riigi andmekaitseametniku (kui see on olemas) kontaktandmed.

Kontaktandmed ja teie privaatsusküsimustega tegelev kontaktasutus

Kui soovite kasutada oma õigusi, esitada küsimusi siinse privaatsusteatise kohta, vajate lisateavet või soovite teada anda probleemist, leiate kohaliku privaatsusküsimustega tegeleva kontaktasutuse andmed siit.

Missuguseid isikuandmeid me teie kohta kogume?

Isikuandmed, mis me teie kohta kogume, on järgmised:

 • Põhiandmed – eesnimi, perekonnanimi (sh nime eesliide või tiitel), varjunimi, sugu, vanus või sünnikuupäev, samuti teie eelistatud keel;
 • Kontaktandmed – teave, mis võimaldab meil teiega ühendust võtta, nt teie isiklik või töö e-posti aadress, postiaadress, telefoninumbrid ja teie profiil professionaalsel sotsiaalmeedia platvormil;
 • Ametialane teave ja kogemus – teave, mis on seotud teie kvalifikatsiooni, pädevusalade, töökoha, ettevõtja registreerimismärgi ja meditsiinitöötaja numbriga;
 • Finantsandmed – teie pangakonto number, krediit- või deebetkaardi numbrid ning muud finants- ja rahaliste hüvitiste üksikasjad;
 • Andmed tehnilise ja võrgutegevuse kohta – andmed teie seadme ja meie veebisaitide, rakenduste ning süsteemide kasutamise kohta, sealhulgas teie IP-aadress, seadme ID, riistvara mudel ja versioon, mobiilsidevõrgu andmed, operatsioonisüsteemi ning muud võrgutunnused, brauseri tüüp, sirvimisajalugu, otsinguajalugu, juurdepääsu aeg, vaadatud lehed, klõpsatud URL-id, esitatud vormid ja füüsiline asukoht;
 • Konfliktid – asjaolud, mis võivad tekitada huvide konflikti – sealhulgas see, kas teie või lähedane pereliige olete mõne erakonna liige või töötaja, kandideerite riigiametisse või olete valitsuses;
 • Reisidega seotud ja muud isikutuvastusandmed – sealhulgas teie isikukood, passi number, juhiloa number, maksukohustuslasena registreerimise number ja reisieelistused;
 • Ametialane elulugu ja/või muu teave – sealhulgas teie CV/resümee, foto, akadeemiline teave ja teie huvid (näiteks konkreetsed tervishoiuteemad, mille kohta soovite Haleon-lt teavet); ja
 • Toote kasutamine – andmed, mis on seotud meie toodete kasutamise, meiega suhtlemise, meiega eelistatava suhtlemise viisi ja teenustega, mida võite tulevikus kasutada.

Teil on võimalik keelduda isikuandmete jagamisest, kui oleme seda teiltpalunud. Kui otsustate meile isikuandmeid mitte anda, võib see piirata meie suhteid teiega. Näiteks ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile teie soovitud teenuseid

Kuidas me teie isikuandmeid kogume?

Otse teilt, kui te:

 • loote konto ja profiili Haleon Pro portaalis või muudel Haleon veebisaitidel, rakendustes ning süsteemides;
 • jagate või kasutate oma sotsiaalmeedia profiili Haleon-ga ühenduse võtmiseks;
 • registreerite meie juures konto Haleon autentimisteenuste kasutamiseks;
 • kasutate Haleon Pro portaali või muid Haleon veebisaite, rakendusi ja süsteeme;
 • liitute meiega reklaamide saamiseks;
 • Võtke ühendust meie müügiesindajaga, meditsiiniesindaja või kõnekeskusega;
 • võtate ühendust ühe meie müügiesindajaga;
 • võtate ühendust toe saamiseks või tagasiside andmiseks;
 • osalete veebisündmusel, näiteks veebiülekandes;
 • vastate küsitlustele, kus te võite tulevikus otsustada osaleda;
 • jagate meiega teavet kõrvaltoimete kohta või meditsiinilise teabe päringuid; ja
 • osalete võrguühenduseta koosolekutel, näiteks nõuandekogudes või konverentsidel.

Muudest allikatest, nagu:

 • andmeettevõtted, mis pakuvad tervishoiusektoris infoteenuseid (sealhulgas aPureBase, IQVIA ja Wilmington Healthcare);
 • avalikult kättesaadavad allikad;
 • ühised turunduspartnerid;
 • turundajad;
 • tervishoiuteenuse pakkujate kataloogid;
 • teie patsiendid (kui nad on meile öelnud, et olete nende tervishoiuteenuse pakkuja);
 • patsiendiorganisatsioonid;
 • ürituste korraldamise agentuurid;
 • reisibürood;
 • professionaalsed sotsiaalmeedia platvormid, nagu LinkedIn; ja
 • kui räägite meist veebis, näiteks mainite Haleon toodet mõnes oma Twitteri säutsus.

Kui ühendate oma sotsiaalmeedia konto oma Haleon Pro portaali või muu Haleon portaali kontoga, jagate meiega oma sotsiaalmeedia konto teatud isikuandmeid. See võib sisaldada teie nime, e-posti aadressi, fotot, sotsiaalmeedia kontaktide loendit ja muud teavet, mille teete meile juurdepääsetavaks, kui ühendate oma sotsiaalmeedia konto Haleon Pro portaali või muu Haleon portaali kontoga.

Samuti kombineerime teie kohta erinevatest allikatest pärineva teabe, sealhulgas teabe, mille te meile edastate, ja isikuandmed, mida kogutakse teie suhte ajal meiega.

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

Kasutame teie isikuandmeid eesmärkidel, mida kirjeldame selles privaatsusteatises allpool, või eesmärkidel, mis ühtivad kirjeldatud eesmärkidega mõistlikus ulatuses.

Teie ja meie vahelise suhte haldamine

Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • teile meie toodete ja teenuste pakkumiseks;
 • teile auhinna üleandmiseks, kui osalete loosimises või võistlusel;
 • veebiteenuste, nagu veebisaated, tööturuvõimalused ja majandustulemused, pakkumiseks;
 • teie konto ja profiili haldamiseks meie veebisaitidel ning rakendustes;
 • Vastame teie päringutele ning tagame teabe, kui seda soovite või kui leiame, et meie tooted ja teenused võiksid teile huvi pakkuda.  Juhul kui soovime teiega elektroonilist turundusteavet jagada, siis küsime selleks teie nõusolekut ning teil on võimalik tellimus igal ajal peatada.teile kulude hüvitamiseks või osutatud teenuste eest maksmiseks;
 • teile kutsete saatmiseks tagasiside esitamiseks, uuringutes, küsitlustes või sündmustel osalemiseks;
 • teie suhtluse isikupärastamiseks ettevõttega Haleon;
 • kohtumiste planeerimiseks müügiesindajate või meditsiiniesindajatega.
 • kõrvaltoimetest, millest te meid teavitate, raporteerimiseks; ja
 • analüüside, turu-uuringute ja segmenteerimise tegemiseks, et mõista teie eelistusi, täiustada oma tooteid ning teenuseid ja teiega suhtlemist.

Meie protsesside ja meie äritegevuse haldamine ja parandamine

Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • meie võrgu ja infosüsteemide turvalisuse haldamiseks;
 • meie tööjõu tõhusaks juhtimiseks;
 • teie tehtud teadetele vastamiseks mõne meie tootega seotud võimaliku kõrvaltoime kohta ja meie toodete ohutuse jälgimiseks;
 • meie ja tervishoiutöötajate vaheliste suhetega seotud andmete säilitamiseks;
 • andmeanalüüside, auditeerimise ja teadusuuringute tegemiseks, et aidata meil pakkuda ning täiustada Haleon digitaalplatvorme, sisu ja teenuseid;
 • suundumuste, kasutuste ja tegevuste jälgimiseks ja analüüsiks seoses meie toodete ja teenustega, et mõista missugused meie toodete ja teenuste osad pakuvad kõige suuremat huvi ning et täiustada neid vastavalt; ja
 • tegevusaruannete ja analüüside, sh analüütika ning meetrika ettevalmistamiseks ja tegemiseks.

Meie eesmärkide saavutamine

Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kohaldatavate seaduste ja eeskirjade järgimiseks;
 • pädevate avalike asutuste taotlustele vastamiseks;
 • teid meie tingimuste ja poliitika muudatustest teavitamiseks;
 • õiguste kasutamiseks või Haleon kaitsmiseks võimalike, ähvardavate või tegelike kohtuvaidluste korral;
 • uurimiseks ja meetmete võtmiseks kasutajate ebaseadusliku või kahjuliku käitumise vastu;
 • Haleon, teie ja teiste isikute elutähtsate huvide kaitsmiseks;
 • Põhjalikuma ülevaate ja tagasiside saamiseks meie toodete ja teenuste kohta nende parandamise või täiustamise eesmärgil, analüüsides väliste allikate (nt Google'i, Facebooki ja Twitteri ja muude) teavet; ning
 • kui müüme, loovutame või anname üle kogu või osa oma ettevõttest.

Miks meil on lubatud teie isikuandmeid koguda ja kasutada?

Me saame teie isikuandmeid koguda ja kasutada, kui on tegemist ühega järgmistest:

 • meetmete võtmine enne lepingu sõlmimist või lepingu täitmine;
 • seaduse järgimine, näiteks:
  • regulatiivse järelevalve ja aruandluse kohustuste üle arvestuse pidamine, sealhulgas nende, mis on seotud kõrvaltoimete, tootekaebuste ja tooteohutusega; ja
  • korruptsioonivastaste ja läbipaistvuskohustuste täitmine
 • Olete meile andnud eraldi loa, kui niisugune luba on vajalik (seaduses nimetatakse seda „nõusolekuks”). Te saate oma loa igal ajal tagasi võtta. Tavaliselt vajame teie nõusolekut järgmistel juhtudel:
  • teie seadmesse küpsiste paigutamiseks, et teada saada, kuidas te meie veebisaite kasutate, et saaksime teile näidatavat isikupärastada, kohandades sisu ja teatisi teile huvitavate asjade kohta;
  • teatud olukordades, kus jagate enda kohta tundlikku teavet, näiteks oma tervise kohta
  • enne kui saadame teile teatud elektroonilisi turundusteateid; ja
  • mis tahes muus olukorras, kus isikuandmete töötlemine sõltub teie nõusolekust.
 • Peame teie isikuandmeid kasutama seaduslikel ärilistel eesmärkidel, näiteks selleks, et võimaldada meil oma ettevõtet edukalt juhtida. Need on järgmised:
  • teile otseturunduse materjalide saatmine (til on alati õigus loobuda turundus- ja reklaamiteadetest);
  • auditite ja sisejuurdluste tegemine ning altkäemaksuvastaste ja huvide konfliktide vastase sisepoliitika järgimine;
  • meie IT- ja kommunikatsioonisüsteemide ning -võrkude haldamine;
  • äritegevuse kavandamine ja parendamine;
  • koolituse tegemine ja tagasiside kogumine kvaliteedikontrolli tagamiseks;
  • meie sidusettevõtjate, teie või teiste õiguste, privaatsuste, turvalisuste või vara kaitsmine;
  • teile pakutavate teenuste funktsionaalsuse tagamine, mis hõlmab teie registreeritud kontole juurdepääsu korraldamist ja seotud klienditeeninduse pakkumist;
  • oma juurdepääsuõiguste kontrollimine teatud toodetele, teenustele ja andmetele, mida võidakse pakkuda ainult litsentseeritud tervishoiutöötajatele, või muul viisil taustakontrolli tegemine tagamaks, et meie koostöö teiega ei oleks takistatud;
  • teie eelistuste analüüsimine või prognoosimine, et tuvastada koondatud suundumused meie toodete, teenuste ja äritegevuse arendamiseks, parendamiseks või muutmiseks;
  • teiega veebipõhiste digitaalsete nõuandefoorumite kaudu suhtlemine ja võimaldamine teil soovi korral teisele inimesele sõnumeid saata;
  • teie päringutele ja taotlustele vastamine või nende haldamine, kaasa arvatud näidiste taotlused;
  • teile administratiivse teabe saatmine, näiteks meie tingimuste ja poliitika muudatustest teavitamine;
  • tehingute lõpuleviimine ja seotud klienditeeninduse pakkumine; ja
  • teie poole pöördumine, et anda teavet meie toodete kohta või paluda sisendit meie toodete või teenustega seotud uuringutes.
 • teave õigusnõuete või menetluste koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil;
 • teie või kolmandate isikute eluliselt oluliste huvide kaitsmiseks; ja
 • kuna see on kohaldatavate seaduste alusel vajalik märkimisväärse avaliku huviga seotud põhjustel.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Me tahame olla kindlad, et teie isikuandmeid ei jagataks nendega, kellel pole õigust neid näha ega kasutada. Me kasutame mitmesuguseid turvameetmeid ja -tehnoloogiaid, mis aitavad kaitsta teie isikuandmeid.

Me valime hoolikalt teenusepakkujaid, kellega koos töötame, ja kontrollime, et neil oleksid paika pandud turvameetmed ja -tehnoloogiad teie isikuandmete kaitsmiseks.

Puudub garantii, et andmeedastus- või salvestussüsteem on 100% turvaline. Kui teil on põhjust uskuda, et teie suhtlus meiega pole enam turvaline, teavitage meid sellest kohe, kasutades üksikasju jaotises „Kontaktandmed ja teie privaatsusega tegelev kontaktasutus”.

Missugused on teie õigused seoses oma isikuandmetega?

Teil on õigused, millest meil tuleb teid teavitada. Teie õigused olenevad sellest, mis põhjusel me teie isikuandmeid töötleme, ja teie jurisdiktsiooni kohalikest seadustest, ja mõnedel õigustel on erandeid. Sõltuvalt sellest võib teil olla õigus:

 • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil;
 • küsida Haleon-lt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, sh saada koopiaid oma isikuandmetest;
 • paluda meil parandada andmed, mis teie arvates on ebatäpsed või puudulikud;
 • paluda meil kustutada teie isikuandmed;
 • paluda meil piirata teie isikuandmete töötlemist;
 • esitada vastuväide teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta;
 • paluda meil edastada andmed, mis te olete meile andnud ühest organisatsioonist teise või anda need teile; ja
 • esitada kaebus oma kohalikule andmekaitseasutusele.

Teavet selle kohta, kuidas meiega ühendust võtta, et paluda meil teha mõnda eespool öeldust, vaadake jaotisest „Kontaktandmed ja privaatsusküsimustega tegelev kontaktasutus”.

Et kaitsta teie ja teiste privaatsust, peame me kontrollima teie identiteeti enne, kui teeme teie poolt palutut.

Kui oleme tuginenud teie loale teie isikuandmete kasutamiseks ja te võtate hiljem selle loa tagasi, võib juhtuda, et me ei saa lõpuni viia mõningaid jaotises „Kuidas me teie isikuandmeid kasutame” kirjeldatud tegevusi.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Mõnes jurisdiktsioonis on seadusest tulenevalt nõutav, et meil tuleb teie isikuandmeid teatud aja jooksul säilitada. Säilitamise kestus sõltub konkreetsetest juriidilistest nõuetest, mis kehtivad jurisdiktsioonis, mille alla te kuulute meile oma teabe andmise ajal.

Samuti säilitame alati teie isikuandmeid seaduses nõutud perioodi jooksul ja kui see on vajalik seoses kohtumenetluse või juurdlusega, millesse Haleon on kaasatud. Vastasel juhul säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui meil on teiega suhe, selleks et vastata teie küsimusele või taotlusele või seda töödelda, kui oleme teile saatnud tootenäidise.

 

Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Jagame teie isikuandmeid teadmisvajaduse alusel ja ulatuses, mis on vajalik seaduste ja eeskirjade täitmiseks ja teiega suhete haldamiseks.

Me jagame teie isikuandmeid ainult oma Haleon ettevõtete ja filiaalide meeskondadega, kes vajavad neid oma töö tegemiseks. Meie tütarettevõtete ja nende asukohtade nimekirja leiate siit.

Mõnes riigis haldavad meie suhteid teiega spetsialiseerunud teenusepakkujad. Me jagame teie isikuandmeid nende teenusepakkujate töötajate ja meeskondadega, kes vajavad neid oma töö tegemiseks.

Jagame teie isikuandmeid ka teiste üksustega, näiteks:

 • ürituste korraldamise agentuurid;
 • turundusagentuurid;
 • tööhõive- ja värbamisagentuurid;
 • tehnoloogiapakkujad, kes töötavad meiega meie veebisaitide, digifoorumite ja rakenduste arendamiseks ja täiustamiseks;
 • meiega koostööd tegevad meediateenuste pakkujad;
 • üksused, kes võivad meie ettevõtte või osa meie äritegevusest või kaubamärkidest omandada;
 • kõrvaltoimete aruandeid haldavad tarnijad;
 • kohalikud ja välisriikide kohtud, regulatiivasutused, valitsused ja täitevasutused; ja
 • kutselised nõustajad, nagu audiitorid, raamatupidajad ja juristid.

Missugustel juhtudel me edastame teie isikuandmeid väljapoole teie koduriiki?

Me töötame üle kogu maailma. Seetõttu võib juhtuda, et meil on vaja edastada ja kasutada teie isikuandmeid väljaspool riiki, kus me teilt neid andmeid kogume. Riigid, kuhu teie isikuandmeid võidakse edastada, on järgmised: Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja India, aga ka Euroopa Liidu riigid. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, nagu andmekaitselepingu tüüptingimusi sisaldavad andmeedastuse lepingud, et kaitsta teie isikuandmeid, kui me edastame neid teie koduriigist väljapoole. Andmekaitseseadused riikides, kuhu me teie andmed edastame, et pruugi olla samad mis teie koduriigis. Täitevasutustel, reguleerivatel asutustel, julgeolekuasutustel või kohtutel riikides, kuhu me teie isikuandmed edastame, võib olla õigus teie isikuandmeid näha.

Lisateave, kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP)

Euroopa Komisjon kinnitab, et mõnel riigil väljaspool EMP-d on sarnased andmekaitsenormid. Täieliku nimekirja nendest riikidest leiate siit.

Juhul kui edastame teie isikuandmed riiki, mida nimekirjas ei ole, siis teeme seda meie siduvate kontsernisiseste eeskirjade ning tavapäraste lepingutingimuste alusel, mille on kehtestanud Euroopa Komisjon. Need võimaldavad meil edastada isikuandmeid rahvusvaheliselt oma grupi ettevõtete piires ja täita Euroopa Liidu andmekaitseseadusi ja isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).

Laste andmed

Meie teenused ei ole suunatud lastele ja me ei kogu teadlikult laste kohta mingeid isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatavate seadustega lubatud või nõutud.

Küpsised, veebileht ja rakenduse andmed, mis on mõeldud kasutamiseks analüüside ja turunduse eesmärgil.

Meie veebisaidid võivad kasutada küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Võite küpsised lubada või need keelata. Kui otsustate küpsised keelata, ei pruugi kõik meie veebisaitide, rakenduste ja teenuste elemendid toimida kavandatud viisil, nii et see võib mõjutada teie kasutuskogemust.

Ainult niivõrd, kuivõrd teie kohalikud seadused peavad küpsiste ja muude tehnoloogiate abil kogutud teavet isikuandmeteks, käsitleme seda teavet selles privaatsusteatises sätestatud standardite kohaselt.

Lisateavet küpsiste kasutamise kohta leiate sirvitava Haleon veebisaidi küpsiste kasutamise poliitikast. Tavaliselt leiate lingi iga lehe allosast. See poliitika selgitab, mis on küpsised ja sarnased tehnoloogiad ning kuidas me neid kasutame.

Kogume teavet teie arvutibrauseri tüübi ja operatsioonisüsteemi, eelnevalt külastatud veebilehtede ja pärast meie veebilehte külastatud veebilehtede kohta, serveri tavapärast logiteavet, Interneti-protokolli (IP) aadresse, asukohaandmeid, mobiiltelefoni teenusepakkuja andmeid ja mobiiltelefoni operatsioonisüsteemi andmeid. Kasutame seda teavet, et mõista, kuidas meie külastajad veebilehti ja mobiilirakendusi kasutavad, et saaksime neid ja pakutavaid teenuseid ning reklaame täiustada. Võimalik, et jagame seda teavet muude ettevõtetega Haleon kontserni siseselt ja teiste kolmandate osapooltega. Mõningad meie veebilehed kasutavad Google Analytics rakendust – tegemist on ettevõtte Google, Inc. („Google") veebipõhiste analüüside teenusepakkujaga. Google Analytics kasutab kasutusmustrite analüüsimiseks küpsiseid ning võimalik, et rakendus kogub teie veebilehe kasutamise kohta teavet, sh teie IP-aadressi. Lisateave Google Analytics rakenduse kohta on esitatud siin. Juhul kui soovite, et Google Analytics rakendus lõpetaks teie andmete kasutamise, siis on võimalik teha seda siin.

Lisaks kasutame oma reklaampartnerite poolt pakutavaid korduvturundusteenuseid, et muuta külastajate reklaamivõrgustike (nt muude veebilehtede kui Haleon) reklaamid nende jaoks isikupärasemaks. Sellised veebilehed võivad esitada reklaame, mis viitavad teie eelnevale suhtlusele ettevõttega Haleon. Google'i poolt esitatud isikupärastatud reklaamide eemaldamiseks klõpsake siia. Facebooki poolt esitatud isikupärastatud reklaamide eemaldamiseks klõpsake siia. Paljud huvipõhiseid reklaame pakkuvad ettevõtted on Võrgureklaamide algatuse (Network Advertising Initiative NAI), Digireklaamide Liidu (Digital Advertising Alliance DAA) või Euroopa Digireklaamide Liidu (European Interactive Digital Advertising Alliance - EDAA) liikmed. Kõnealuste liitude liikmete huvipõhiste reklaamide keelamiseks külastage nende veebilehti järgmistel aadressidel: https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.aboutads.info/ ja https://www.youronlinechoices.com/.

Võimalik, et kasutame meiega jagatud andmeid otsuste langetamiseks teie huvide ja eelistuste kohta, et saaksime pakkuda teile täpsemaid turundusmaterjale. Samuti on võimalik, et ühendame teie kohta kogutud andmed kolmandate osapoolte veebis või veebiväliselt kogutud andmetega teie huvide või demograafia kohta, et muuta teie kasutuskogemus isikupärasemaks ja oma turundusmaterjalide kohandamiseks. Sellega seoses on teil olemas kindlad õigused – lisateabe saamiseks vt jaotist „Millised on minu isikuandmete õigused?" eespool.

Kasutame Facebooki kohandatud publikuvahendeid. See võimaldab meil pakkuda teie jaoks isikupäraseid reklaame, kui kasutate Facebooki platvorme – selleks ühendame teie e-posti aadressi teie Facebooki e-posti aadressiga, et saaksime näidata teile kõige olulisemaid ettevõtte Haleon reklaame. Teeme seda vaid siis, kui meil on selleks olemas teie nõusolek. Võimalik, et vahel kasutame teie isikuandmeid sarnaste mudelite loomiseks. See võimaldab meil luua Facebooki ja Google'i reklaamiplatvormide kaudu sarnast vastuvõttu võimalike klientide jaoks (kel on teiega sarnased huvid või demograafia), mis põhineb reklaamiplatvormi andmetel teiste inimeste kohta. Tavaliselt tähendab see seda, et jagame teie e-posti aadressi oma reklaamipartneritega. Juhul kui soovite Google'is sarnase vastuvõtu keelata, siis saate seda teha siin.

 

Kuidas me seda privaatsusteatist uuendame?

Aeg-ajalt uuendame me siinset privaatsusteatist. Kõik muudatused jõustuvad siis, kui postitame uuendatud privaatsusteatise oma privaatsuskeskusesse. Seda privaatsusteatist uuendati viimati kuupäeval, mis on ära toodud ülal märke „Viimati uuendatud” juures. Kui muudatused on olulised, teavitame me sellest paremini märgataval viisil, et te teaksite, missuguste muudatustega on tegemist.

Meie vastutus seoses veebisaitidega, mida me ei oma ega kontrolli

Meie Haleon Pro portaal ja muud Haleon portaalid ja veebisaidid võivad sisaldada linke veebisaitidele või mobiilirakendustele, mida me ei oma ega kontrolli. See privaatsusteatis nendele ei kehti. Lugege nendel veebisaitidel ja mobiilirakendustes olevaid privaatsusteatisi, kui soovite teada, kuidas nad teie isikuandmeid koguvad, kasutavad ja jagavad.