Privacy centre

Haleon - מרכז הפרטיות

 

ברוכים הבאים. אנו מתייחסים אל פרטיות המידע באחריות וברצינות.להלן מידע נוסף אודות הנהלים שלנו וזכויותיכם.

 

a

Haleon מבינה שהפרטיות חשובה לכם ומחויבת לטפל במידע האישי שלכם בזהירות וביושרה, בהתאם לעקרונות הפרטיות שלהלן.

עקרונות הפרטיות של Haleon

 1. להתנהל בשקיפות בנוגע למידע אישי שאנו אוספים
  אנו רוצים שתבינו איזה מידע אנו אוספים, מדוע אנו אוספים אותו וכיצד אנו משתמשים בו. אנו שואפים להסביר זאת בשפה ברורה ופשוטה.

 2. להשתמש במידע האישי שלכם אך ורק למטרות ספציפיות
  אנו נשתמש במידע האישי שלכם רק למטרות הספציפיות שהגדרנו בהודעות הפרטיות שלנו, ולא נשתמש במידע אישי באופן שאינו תואם לאותן מטרות.

 3. לאסוף אך ורק את המינימום ההכרחי של מידע אישי
  אנו שואפים לאסוף רק את הכמות המינימלית הנדרשת של מידע אישי .

 4. להבטיח את עדכניות ודיוק המידע האישי שלכם
  אם המידע האישי שלכם אינו מדויק, אנו שואפים לתקן אותו. אם תבקשו מאיתנו למחוק מידע זה, אנו נשאף לעשות זאת, כתלות במטרה שלשמה אספנו אותו.

 5. לא להחזיק במידע האישי שלכם יותר מהנדרש
  אנו לא רוצים להחזיק במידע האישי שלכם יותר מהנדרש ונשאף למחוק אותו כאשר הוא כבר לא נדרש.

 6. לאבטח את המידע האישי שלכם
  אנו שואפים לנקוט באמצעי האבטחה המתאימים להגנה על המידע האישי שלכם.

 7. לתת דין וחשבון
  אנו לוקחים אחריות ומנהלים תהליכים המאפשרים לנו להוכיח שאנו יכולים לעמוד בעקרונות הפרטיות שלנו.