Privacy centre

Haleon Privacycentrum

Welkom. Wij hechten waarde aan uw privacy. Lees meer over onze procedures en uw rechten.

 

a

Haleon begrijpt dat privacy belangrijk voor u is en zet zich in om uw persoonsgegevens conform de onderstaande Privacybeginselen met zorg en integriteit te behandelen.

Privacybeginselen van Haleon   

 1. Wij zijn transparant over de persoonsgegevens die wij verzamelen
  Wij willen dat u begrijpt welke gegevens wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en hoe wij die gebruiken. Dit leggen wij in duidelijke, eenvoudige taal uit.

 2. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor specifieke doeleinden gebruikt
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de specifieke doeleinden die wij hebben uiteengezet in onze privacyverklaring, en zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken op een manier die in strijd is met die doeleinden.

 3. Wij verzamelen uitsluitend de minimaal benodigde persoonsgegevens
  Ons streven is om uitsluitend de persoonsgegevens te verzamelen die wij nodig hebben.

 4. Wij houden uw persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date
  Als uw persoonsgegevens niet correct blijken te zijn, zullen wij proberen die te corrigeren. Als u ons vraagt om uw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij afhankelijk van het doel waarvoor wij die hebben verzameld, ernaar streven uw persoonsgegevens te verwijderen.

 5. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
  Wij willen uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren en zullen die verwijderen wanneer wij die niet meer nodig hebben.

 6. Wij beschermen uw persoonsgegevensn
  Wij streven ernaar uw persoonsgegevens met de juiste beveiligingsmaatregelen te beschermen.

 7. Wij zijn verantwoordelijk
  Wij nemen onze verantwoordelijkheid en beschikken over processen waarmee wij kunnen aantonen dat wij ons aan onze Privacybeginselen kunnen houden.