Privacy centre


Haleon — Centrum ochrony prywatności

Witamy. Traktujemy nasze zobowiązania względem zapewnienia prywatności danych bardzo poważnie. Dowiedz się więcej o stosowanych przez nas praktykach oraz przysługujących Ci prawach.

 

a

Poniżej znajdziesz nasze najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych. W razie potrzeby zmień powyżej swoją lokalizację i wybierz odpowiednią dla Ciebie informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Haleon

Polska

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2020 r

Ta informacje o przetwarzaniu danych osobowych jest przeznaczone dla rekrutowanych kandydatów.

Dziękujemy za zainteresowanie Haleon. Rozumiemy, że prywatność jest dla Ciebie ważna, dlatego dokładamy wszelkich, aby zadbać o Twoje dane osobowe z należytą ostrożnością i uczciwością.

Opisujemy tu, jakie Twoje dane osobowe gromadzimy i jak je zbieramy, jak je następnie wykorzystujemy podczas rekrutacji i weryfikacji przed zatrudnieniem. Wyjaśniamy również, w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe i przechowujemy je w bezpieczny sposób.

Haleon (dalej "Haleon", "my") jest odpowiedzialna za dane osobowe, które na udostępniłeś.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które Cię zidentyfikować bezpośrednio (np. imię i nazwisko) lub pośrednio (np. unikalny numer identyfikacyjny).

Jeżeli cokolwiek w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest sprzeczne z lokalnym prawem obowiązującym w Twojej jurysdykcji, to pierwszeństwo ma to prawo.

Wyjaśniamy:
 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Haleon plc, wraz z lokalną spółką Haleon, do której aplikujesz, są administratorami Twoich danych osobowych.

Jak się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, potrzebujesz więcej informacji na ich temat lub chciałbyś zgłosić sprawę ich dotyczącą, kliknij informacje kontaktowe dotyczące prywatności.

Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat?

W ramach naszej rekrutacji i weryfikacji przed zatrudnieniem zbieramy Twoje:

 • Dane podstawowe – imię (imiona) i nazwisko (w tym przedrostek lub tytuł), płeć, wiek lub data urodzenia;
 • Dane kontaktowe – informacje pozwalające nam skontaktować się z Tobą, na przykład osobisty lub służbowy e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i profil w profesjonalnych mediach społecznościowych;
 • Informacje o kwalifikacjach zawodowych – informacje związane z wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, udzielonymi referencjami i osobami, które ich udzieliły;
 • Identyfikatory krajowe – krajowy dowód osobisty/paszport, status zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pracę, nr ubezpieczenia społecznego lub inny krajowy lub podatkowy nr identyfikacyjny;
 • Informacje finansowe – wynagrodzenie, informacje o rachunku emerytalnym, dodatki firmowe, premie, benefity, zapisy czasu pracy i numer identyfikacyjny podatnika (np. NIP, krajowy nr ubezpieczenia, nr ubezpieczenia społecznego). Będziemy również zbierać dane bankowe, jeżeli zwrócimy Ci koszty związane z rekrutacją;
 • Informacje o osobach pozostających na Twoim utrzymaniu – informacje o osobach pozostających na Twoim utrzymaniu, np. imiona i nazwiska, daty urodzenia, i dane kontaktowe współmałżonka/partnera i innych osób;
 • Informacje zebrane podczas wywiadów – komentarze odnotowane przez prowadzących rozmowy kwalifikacyjne oraz nagrania audio/wideo wywiadu (w przypadku rozmów telefonicznych lub rozmów kwalifikacyjnych przez połączenia wideo);
 • Informacje ogólne – Jeżeli chcemy zaoferować Ci pracę, możemy potrzebować dokonać weryfikacji przed zatrudnieniem. Możemy wówczas zbierać dodatkowe informacje dozwolone prawem, takie jak historia kredytowa, informacje o (nie)karalności i o zdrowiu zawodowym;
 • Szczególne kategorie danych osobowych – informacje związane z rasowym lub etnicznym pochodzeniem, przekonaniami religijnymi, politycznymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, statusem weterana, zdrowiem, niepełnosprawnością lub orientacją seksualną. Wykorzystujemy te informacje, aby upewnić się, że spełniamy odpowiednie przepisy. Jeżeli zaoferujemy Ci zatrudnienie, możemy również poprosić Cię o informacje na temat Twojego zdrowia (fizycznego lub psychicznego), abyśmy mogli zapewnić Tobie i Twojej rodzinie benefity związane ze zdrowiem i ubezpieczeniem. Będziemy również wykorzystywać te informacje, aby omówić z Tobą inne rozsądne udogodnienia, które możemy dla Ciebie wykonać. Chcemy mieć pewność, że zapewniamy miejsce pracy sprzyjające integracji.

Od Ciebie zależy, czy podasz nam dane szczególnych kategorii, jeżeli o nie poprosimy. Jeżeli zdecydujesz się nam ich nie podać, to zapewniamy, że nie wpłynie to na Twoją aplikację.

Jeżeli zdecydujesz się nie podawać nam innych rodzajów danych osobowych, to możemy nie być w stanie ocenić lub rozważyć Twojej aplikacji.

Jeżeli podasz nam dane osobowe innej osoby, np. współmałżonka/partnera, osób pozostających na Twoim utrzymaniu lub osób udzielających Tobie referencji, zakładamy, że masz zgodę na dzielenie się z nami ich danymi.

Nie będziemy przetwarzać danych osobowych (w tym informacji wymienionych powyżej), jeżeli prawo w Twoim kraju tego zabrania.

Jak gromadzimy Twoje dane osobowe?

Bezpośrednio od Ciebie, gdy:

 • Zakładasz konto i profil na portalu kariery Haleon;
 • Udostępniasz lub używasz swojego profilu w mediach społecznościowych, aby uzyskać dostęp do portalu kariery Haleon;
 • Zarejestruj się u nas, aby otrzymywać otwarte oferty pracy;
 • Udostępniasz nam swoje CV za pośrednictwem portalu kariery Haleon lub w inny sposób
 • Bierzesz udział w spotkaniach, rozmowach kwalifikacyjnych lub ćwiczeniach rekrutacyjnych.

Z innych źródeł:

 • Agencje rekrutacyjne;
 • Firmy, które dokonują dla nas weryfikacji przed zatrudnieniem
 • Twoi koledzy i/lub menedżerowie, gdy udzielają nam Twoich referencji.

Ze źródeł publicznych:

 • Zbieramy Twoje dane osobowe ze źródeł publicznych, jeżeli dopuszcza to prawo. Możemy wykorzystywać takie źródło do weryfikacji twoich licencji lub do przeprowadzania wszelkich sprawdzeń, które nakazują nam przepisy prawa.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w poniższych celach. Nie możemy i nie będziemy wykorzystywać ich do innych celów bez Twojej zgody, chyba że mamy do tego prawo lub obowiązek prawny.

W celu rozważenia Twojej aplikacji.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do:

 • Odpowiedzi na Twoją aplikację. Jeżeli ktoś inny skierował Cię do nas lub uzyskaliśmy Twoje dane z innych źródeł, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą i informowania cię o procesie rekrutacji;
 • Utworzenia Twojego profilu;
 • Oceny, jak odpowiedni jest Twój profil do stanowiska, o które się ubiegasz;
 • Oceny względem wszystkich kandydatów i tworzenia krótkiej listy
 • Przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i ćwiczeń podczas procesu rekrutacji.

W przypadku weryfikacji przed zatrudnieniem, jeżeli zdecydujemy się zaoferować Ci zatrudnienie.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do:

 • Weryfikacji Twoich danych, referencji i innych informacji, które nam przekazałeś, w zakresie dozwolonym przez prawo. Udostępniamy Twoje dane osobowe firmom, które wykonują dla nas weryfikację przed zatrudnieniem
 • Przygotowania oferty pracy i innych dokumentów, których używamy w procesie rekrutacji przed zawarciem umowy.

Aby uwzględnić Cię w puli talentów Haleon.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do:

 • Rozważenia Ciebie względem obecnych lub przyszłych możliwości w grupie przedsiębiorstw Haleon. Oznacza to, że będziemy udostępniać Twoje dane innym podmiotom grupy Haleon
 • Poinformowania Cię o możliwościach lub poproszenia o zaktualizowanie Twojego profilu.

Do zarządzania naszymi procesami rekrutacyjnymi i i doskonalenia oraz działalności biznesowej związanej z procesem rekrutacji.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do:

 • Zarządzania bezpieczeństwem naszych sieci i systemów informatycznych;
 • Przechowywania zapisów związanych z naszymi procesami rekrutacyjnymi;
 • Mierzenia procesu rekrutacji w stosunku do naszych aspiracji, aby zapewnić przestrzeganie uczciwych praktyk w zakresie zatrudnienia;
 • Przygotowywania i wykonywania raportów i analiz zarządczych, w tym analiz i metryk związanych z procesem rekrutacji.

Aby osiągnąć inne cele.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do:

 • Przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji;
 • Reagowania na wnioski właściwych organów publicznych;
 • Poinformowania Cię o zmianach w naszych zasadach, regulaminach i politykach;
 • Ochrony lub obrony Haleon przed potencjalnym lub faktycznym postępowaniem sądowym;
 • Ochrony Haleon, Twoich żywotnych interesów lub innych osób;
 • Zapewnienia zakwaterowania związanego z pracą lub świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeniowych na rzecz Ciebie i osób pozostających na Twoim utrzymaniu;
 • Oceny postępów Haleon w osiąganiu celów związanych ze zróżnicowanym zatrudnieniem w celu zapewnienia monitorowania równych szans i związanej z tym sprawozdawczości.
 • Odpowiadania na zapytania lub żądania, i ich obsługi
 • Sprzedaży, przypisania lub transferu całość lub część naszej działalności; 

Dlaczego wolno nam zbierać i wykorzystywać Twoje dane osobowe?

Możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe, gdy zachodzi jedno z poniżyszych:

 • Podjęcie kroków przed zawarciem umowy o pracę lub wykonania umowy o pracę;
 • Przestrzeganie prawa, na przykład pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów BHP;
 • Wyraziłeś swoje zgodę, gdy takie forma pozwolenia jest wymagana prawem. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie;
 • W naszym prawnie uzadnionym interesie leży rozważenie Cię jako kandydata na obecne i przyszłe możliwości zatrudnienia. Nasz prawnie uzasadniony interes nie ma zastosowania, jeżeli ważniejsze są Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności;
 • Ochrona Twoich żywotnych interesów lub innych osób.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Chcemy mieć pewność, że Twoje dane osobowe nie są udostępniane lub ani wykorzystywane przez osoby, które nie powinny mieć do nich dostępu. W tym celu wykorzystujemy różnorodne środki bezpieczeństwa i technologie.

Starannie wybieramy naszych dostawców usług i sprawdzamy, czy mają oni środki bezpieczeństwa i technologie w celu ochrony Twoich danych osobowych. Nie zezwalamy im na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do ich własnych celów.

Jakie są Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych?

W zależności od naszej celu przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawa w Twojej jurysdykcji i, jeśli ma to zastosowanie, prawnej podstawy  przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz mieć prawo:

 • poprosić nas o kopie Twoich danych osobowych. Istnieją pewne wyjątki, co oznacza, że nie zawsze możesz dostać wszystkie Twoje dane, które przetwarzamy;
 • poprosić nas ,o skorygowania danych, które uważasz za niedokładne. Masz również prawo poprosić nas o uzupełnienie danych, które uważasz za niekompletne;
 • poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych;
 • poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych;
 • sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych;
 • poprosić, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe, które nam udostępniłeś do innej organizacji lub Tobie; i
 • złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego.

W tym celu możesz się nami skontaktować za pomocą informacji opisanych w sekcji "Jak się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych;.

Dla ochrony Twojej prywatności i innych osób, możemy potrzebować zweryfikować Twoją tożsamość przed wykonaniem Twojej wniosku.

Jeżeli wyrażasz sprzeciw lub wycofujesz wcześniej udzieloną zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych, uszanujemy Twój wybór zgodnie z obowiązującym prawem. Jednakże, możemy nie być w stanie ukończyć rekrutacji i weryfikacji przed zatrudnieniem opisanych w sekcji "W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe";.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będziemy musieli, by ukończyć rekrutację i weryfikację przed zatrudnieniem, które wyjaśniliśmy powyżej. Po ich ukończeniu, możemy dłużej potrzebować Twoich danych w związku z działaniami prawnymi lub dochodzeniem z udziałem Haleon.

W niektórych jurysdykcjach przepisy i regulacje określają, jak długo musimy przechowywać Twoje dane osobowe. To jak długo zależy od prawa jurysdykcji, w której jesteś, gdy udostępniasz nam informacje.

Jeżeli zaoferujemy Ci pracę i zdecydujesz się ją zaakceptować, to otrzymasz Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla naszych pracowników, która wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i chronimy ich dane osobowe.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko, jeżeli jest to konieczne i w zakresie niezbędnym do przestrzegania prawa i regulacji oraz do zarządzania i prowadzenia działań związanych z procesem rekrutacji.

Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko tym zespołom w grupie przedsiębiorstw Haleon, które ich potrzebują, aby wykonywać swoje zadania.

W niektórych przypadkach nasze działania w zakresie rekrutacji i weryfikacji przed zatrudnieniem są wykonywane przez naszych wyspecjalizowanych usługodawców. Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe upoważnionym przez nich ludziom i zespołom, które ich potrzebują do wykonania zadań. 

Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe innym wyspecjalizowanym usługodawcom, którzy pracują dla nas, takim jak:

 • Agencje organizujące wydarzenia i podróże;
 • Dostawcy technologii, którzy współpracują z nami, aby rozwijać i ulepszać nasze cyfrowe platformy i aplikacje
 • Profesjonalni doradcy, tacy jak audytorzy, księgowi i prawnicy.

Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe lokalnym lub zagranicznym organom regulacyjnym, rządowym i organom ścigania, jeżeli będzie tego wymagało prawo. Mogą one znajdować się zarówno w Twoim kraju zamieszkania, jak i poza nim.

Kiedy przekazujemy Twoje dane osobowe poza kraj pochodzenia?

Działamy na całym świecie, dlatego możemy potrzebować przekazywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe poza granicami kraju, w którym je zebraliśmy. W takim przypadkach wdrażamy odpowiednie środki ochrony Twoich danych osobowych, takie jak umowy o transferze danych, które zawierają standardowe klauzule ochrony danych. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w krajach, do których je przekazujemy mogą nie być takie same, jak przepisy obowiązujące w Twoim kraju. Agencje ścigania, agencje regulacyjne, organy ochrony lub sądy w tych krajach, mogą mieć prawo do dostępu do Twoich danych osobowych.

Dodatkowe informacje, jeżeli zamieszkujesz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Komisja Europejska uznała, że niektóre kraje poza EOG mają podobne standardy ochrony danych. Pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj.

Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe do kraju, który nie znajduje się na tej liście, robimy to w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Dzięki nim możemy dokonywać międzynarodowych transferów danych osobowych w ramach naszej grupy przedsiębiorstw i być w zgodzie z przepisami ochrony danych Unii Europejskiej oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

 

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe nieletnich?

Dane osobowe osób niepełnoletnich wykorzystujemy tylko wtedy, gdy oferta pracy jest przeznaczona dla niepełnoletniego stażysty.

Jeżeli mieszkasz w jednym z krajów Europejskiego obszaru gospodarczego (EOG) i aplikujesz o pracę stażysty, i poinformujesz nas, że masz co najmniej 16 lat, to możesz dać nam Twoje dane osobowe i wziąć udział w procesie rekrutacji bez zgody rodziców.

Jeżeli mieszkasz w jednym z krajów spoza EOG i aplikujesz o pracę stażysty będąc niepełnoletni wg prawa obowiązującego w Twoim kraju, to musimy mieć zgodę Twoich rodziców lub opiekunów prawnych na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych. 

Nasza odpowiedzialność co stron internetowych, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy

Nasz portal kariery może zawierać linki do stron internetowych lub aplikacji mobilnych, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy. Ta informacja o przetwarzaniu danych osobowych ich nie obejmuje. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną w nich informacją o przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób one gromadzą, wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe.

Jak aktualizujemy tę informację o przetwarzaniu danych osobowych?

Od czasu do czasu zaktualizujemy tę informację o przetwarzaniu danych osobowych. Wszelkie zmiany stają się skuteczne wraz z ich zamieszczeniem na portalu kariery. Datę ostatniej aktualizacji możesz znaleźć powyżej. Bardziej istotnych zmian będziemy je oznaczać, aby były bardziej widoczne.