Privacy centre

Haleon Centrum ochrany osobných údajov

Vitajte. Zodpovednosť za ochranu osobných údajov berieme vážne. Zistite viac o našich postupoch a o svojich právach.

 

a

V spoločnosti Haleon sme si vedomí, že ochrana súkromia je pre vás dôležitá, a naším cieľom je pracovať s vašimi osobnými údajmi starostlivo a čestne v súlade s princípmi ochrany osobných údajov uvedenými nižšie.

Princípy ochrany osobných údajov spoločnosti Haleon   

 1. Transparentne informujeme o osobných údajoch, ktoré získavame
  Chceme, aby ste rozumeli tomu, aké údaje získavame, prečo ich získavame a ako ich používame. Snažíme sa to vysvetliť zrozumiteľne a jednoducho.

 2. Vaše osobné údaje využívame len na konkrétne účely
  Vaše osobné údaje použijeme len na konkrétne účely uvedené v našich oznámeniach o ochrane osobných údajov a nepoužijeme ich žiadnym spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi..

 3. Získavame len nevyhnutné minimálne množstvo osobných údajov
  Naším cieľom je získavať len minimálne množstvo osobných údajov, ktoré potrebujeme.

 4. Vaše osobné údaje udržiavame tak, aby boli správne a aktuálne
  Ak sú vaše osobné údaje nesprávne, usilujeme sa ich opraviť. Ak nás požiadate o vymazanie, v závislosti od účelu, na ktorý sme údaje získavali, sa vám budeme snažiť vyhovieť.

 5. Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, než je potrebné
  Vaše osobné údaje nechceme uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné, a keď už viac nebudú potrebné, budeme sa usilovať ich vymazať.

 6. Ochraňujeme vaše osobné údaje
  Naším cieľom je zaviesť náležité bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

 7. Nesieme zodpovednosť
  Preberáme zodpovednosť a zaviedli sme postupy, ktoré preukazujú, že svoje princípy ochrany osobných údajov dokážeme dodržať.