Privacy centre

ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของ Haleon

ยินดีต้อนรับ เรารับผิดชอบต่อความเป็น ส่วนตัวของข้อมูลอย่างจริงจัง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเราและสิทธิ์ของคุณ

 

a

Haleon เข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญต่อคุณ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์ตามหลักการความเป็นส่วนตัวด้านล่าง   

หลักการความเป็นส่วนตัวของ Haleon   

 1. มีความโปร่งใสเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม
  เราอยากให้คุณเข้าใจว่าเรารวบรวมข้อมูลใดบ้าง รวมถึงเหตุผลที่เรารวบรวมข้อมูลนั้น และวิธีที่เรานำไปใช้งาน เรามุ่งหวังที่จะอธิบายเรื่องนี้ในภาษาที่ชัดเจนและเรียบง่าย

 2. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเท่านั้น
  เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่เรากำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา และจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น

 3. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นที่น้อยที่สุดเท่านั้น
  เรามุ่งมั่นที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในปริมาณที่น้อยที่สุดที่เราต้องการเท่านั้น

 4. รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง หากคุณขอให้เราลบข้อมูลออก เรามุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมข้อมูล

 5. ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินความจำเป็น
  เราไม่ต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินกว่าที่จำเป็น และมุ่งมั่นที่จะลบข้อมูลนั้นเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

 6. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  เรามุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 7. มีความรับผิดชอบ
  เรารับผิดชอบและมีกระบวนการที่ช่วยแสดงให้เห็นว่าเราสามารถปฏิบัติตามหลักการความเป็นส่วนตัวของเราได้.