Privacy centre

Haleon Centrum ochrany osobních údajů

Vítejte. Naši zodpovědnost za ochranu osobních údajů bereme vážně. Přečtěte si více o našich postupech a vašich právech..

 

a

Níže jsou uvedena naše klíčová oznámení o ochraně osobních údajů. V případě potřeby si výše změňte místo a vyberte oznámení o ochraně osobních údajů, které nejlépe odpovídá vaší situaci.

Oznámení o ochraně osobních údajů zdravotnických pracovníků Haleon

Česká republika

 

Poslední aktualizace: 1. srpna 2020

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je určeno zdravotnickým pracovníkům a dalším odborníkům, kteří pracují pro Haleon.

Chápeme, že soukromí je pro vás důležité. Zavázali jsme se nakládat s vašimi osobními údaji s maximální péčí.

Z našeho oznámení o ochraně osobních údajů se dozvíte, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je shromažďujeme. Je v něm vysvětleno, k čemu používáme vaše osobní údaje a jak je chráníme a zabezpečujeme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů obsahuje vysvětlení našich všeobecných postupů. Pokud však místní zákony nebo předpisy vyžadují odlišné zpracování informací nebo neprovedení takového zpracování, vždy se podřídíme příslušným místním předpisům.

Haleon si váží vašeho soukromí. Když používáme výrazy jako „Haleon“, „my“ „nás“ nebo „náš“, hovoříme o Haleon.

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které by vás mohly přímo (např. vaše jméno) nebo nepřímo (např. jedinečné identifikační číslo) identifikovat.

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme:

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je společnost a společnost Haleon plc (Haleon House, Building 5, First Floor, The Heights, Weybridge, Surrey KT13 0NY, United Kingdom) spolu s místní společností Haleon, se kterou máte vztah. Chcete-li získat další informace o příslušné místní společnosti Haleon, klikněte zde. Na tomto místě také najdete kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů (pokud existuje) ve vaší zemi.

Kontaktní informace a vaše kontaktní místo pro ochranu osobních údajů

Pokud chcete uplatnit svá práva, máte jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, potřebujete více informací nebo byste chtěli vyjádřit obavy, najdete podrobnosti o každém místním kontaktním místě pro ochranu osobních údajů zde.

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme a zpracováváme, mohou zahrnovat:

 • Základní údaje – vaše jméno, příjmení (včetně titulu), alias, pohlaví, věk nebo datum narození a také upřednostňovaný jazyk;
 • Kontaktní údaje – údaje, které nám umožňují vás kontaktovat, např. osobní nebo pracovní e-mail, poštovní adresa, telefonní čísla a profil na platformě sociálních médií; 
 • Odborné údaje a zkušenosti – informace týkající se vaší kvalifikace, oblastí odborných znalostí, místa výkonu praxe, profesního registračního čísla a čísla praktického lékaře;
 • Finanční údaje – číslo vašeho bankovního účtu, číslo kreditní nebo debetní karty a další finanční a platební údaje;
 • Technické údaje a údaje o aktivitách na síti – informace o vašem zařízení a využívání našich webových stránek, aplikací a systémů, včetně IP adresy, ID zařízení, hardwarového modelu a verze, informací o mobilní síti, operačního systému a dalších online identifikátorů, typu prohlížeče, historie prohlížení, historie vyhledávání, doby přístupu, zobrazených stránek, adres URL, na které jste klikli, odeslaných formulářů a fyzické polohy;
 • Konflikty – okolnosti, které mohou vést ke střetu zájmů – včetně toho, zda jste vy nebo blízký rodinný příslušník úředníkem nebo zaměstnancem politické strany, kandidátem na veřejnou funkci nebo zastáváte funkci ve vládě;
 • Cestovní a jiné identifikační údaje – včetně vašeho národního identifikačního čísla, čísla pasu, čísla řidičského průkazu, daňového identifikačního čísla a cestovních preferencí;
 • Profesionální životopis nebo jiné informace – včetně vašeho životopisu, fotografie, akademických údajů a zájmů (např. konkrétní témata z oblasti zdravotní péče, o nichž jste si vyžádali informace od Haleon);
 • Využívání produktů – údaje týkající se vašeho používání našich produktů, vašich interakcí a preferované metody komunikace s námi a služeb, které můžete využívat.

Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete osobní údaje, když vás o ně žádáme. Pokud se rozhodnete neposkytnout nám své osobní údaje, může to omezit náš vztah. Například vám možná nebudeme schopni poskytnout požadované služby.

Jak vaše osobní údaje získáváme?

Přímo od vás, když:

 • Si vytvoříte účet a profil na portálu Haleon Pro Portal nebo na jiných webových stránkách, aplikacích a systémech Haleon;
 • Sdílíte nebo použijete svůj profil v sociálních médiích pro kontaktování Haleon;
 • Se u nás zaregistrujete, abyste využili ověřovací služby Haleon;
 • Spojte se s některým z našich obchodních zástupců, kontaktů z prostředí lékařské vědy nebo call center;
 • Se u nás zaregistrujete, abyste získali propagační materiály;
 • Se přihlásíte do soutěže pořádané Haleon;
 • Se spojíte s některým z našich obchodních zástupců;
 • Nás kontaktujete, abyste získali podporu nebo nám poskytli zpětnou vazbu;
 • Se zúčastníte nějaké online akce, např. internetového přenosu;
 • Odpovíte na otázky v průzkumu, kterého jste se zúčastnili;
 • Nám sdělíte nežádoucí příhody nebo dotazy na zdravotní informace;
 • Se zúčastníte offline schůzek, například poradních sborů nebo konferencí.

Z jiných zdrojů, jako jsou:

 • Datové společnosti poskytující informační služby ve zdravotnictví (včetně aPureBase, IQVIA a Wilmington Healthcare);
 • Veřejně přístupné zdroje;
 • Společní marketingoví partneři;
 • Marketingoví prodejci;
 • Adresáře poskytovatelů zdravotní péče;
 • Vaši pacienti (když nám sdělí, že jste jejich poskytovatelem zdravotní péče);
 • Pacientské organizace;
 • Agentury pro řízení akcí;
 • Cestovní agentury;
 • Profesionální platformy sociálních médií, jako je LinkedIn;
 • Vaše online komunikace, například když v tweetu uvedete produkt Haleon.

Když propojíte svůj účet v sociálních médiích s portálem Haleon Pro Portal nebo s jiným účtem portálu Haleon, budete s námi sdílet určité osobní údaje z tohoto účtu. K těmto údajům může patřit vaše jméno, e-mailová adresa, fotografie, seznam kontaktů v sociálních médiích a jakékoli další informace, které nám zpřístupníte.

Informace, které o vás máme k dispozici, kombinujeme z různých zdrojů, včetně údajů, které jste nám sami poskytli, a osobních údajů, které se shromažďují během vašeho vztahu s námi.

 

Jak vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje používáme pouze k účelům popsaným níže v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo k účelům, které jsou s nimi přiměřeně slučitelné.

Správa našeho vztahu s vámi

Vaše osobní údaje budeme používat k následujícím účelům:

 • Poskytování našich produktů a služeb;
 • Poskytování online služeb, jako jsou internetové přenosy, pracovní příležitosti a finanční výsledky;
 • Správě vašeho účtu na portálu Haleon Pro Portal nebo na jakýchkoli jiných portálech Haleon a ověření vaší profesionální registrace;
 • Odpovědím na vaše dotazy a poskytování informací, o které požádáte, nebo když se domníváme, že by pro vás mohly být naše produkty a služby zajímavé;
 • Když s vámi budeme chtít sdílet elektronický marketing, v případě potřeby vás požádáme o souhlas, který můžete kdykoli odvolat;
 • Uhrazení vašich nákladů nebo poskytnutých služeb;
 • Personalizaci vašeho dojmu při interakci s Haleon;
 • Plánování závazků s některým z našich obchodních zástupců nebo kontaktů z prostředí lékařské vědy;
 • Ohlášení nežádoucí příhody, na kterou nás upozorníte;
 • Provádění analýzy, průzkumu a segmentace trhu, abychom porozuměli vašim preferencím, vylepšili naše produkty a služby a komunikaci s vámi.

Správa a zlepšování našich postupů a obchodních operací

Vaše osobní údaje budeme používat k následujícím účelům:

 • Správa zabezpečení sítě a informačních systémů;
 • Efektivní řízení pracovní síly;
 • Odpověď na zprávy o možných vedlejších účincích některého z našich produktů a sledování jejich bezpečnosti;
 • Uchovávání záznamů o našem vztahu se zdravotnickými pracovníky;
 • Provádění analýzy dat, auditů a výzkumu, který nám pomáhá provozovat a zlepšovat naše digitální platformy, obsah a služby;
 • Sledování a analýza trendů, používání a aktivit v souvislosti s našimi produkty a službami, abychom zjistili, o které části našich digitálních platforem a služeb je největší zájem, a pro zlepšování designu a obsahu našich platforem;
 • Příprava a provádění zpráv a analýzy řízení, včetně analytik a metrik.

Další účely

Vaše osobní údaje budeme používat k následujícím účelům:

 • Dodržování platných zákonů a nařízení;
 • Odpovědi na žádosti příslušných úřadů;
 • Informování o změnách smluvních podmínek a zásad;
 • Obraně Haleon proti potenciálním, hrozícím nebo aktuálním soudním sporům;
 • Vyšetřování a podnikání kroků proti nezákonnému nebo škodlivému chování uživatelů;
 • Ochraně Haleon, vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné osoby;
 • Získávání informací a zpětné vazby k našim produktům a službám za účelem jejich opravy nebo vylepšení analýzou informací z externích zdrojů, jako je Google, Facebook a Twitter (a další); a
 • Reakci na vaše dotazy a žádosti a jejich vyřízení;
 • Případnému prodeji, postoupení nebo převedení celé naší společnosti nebo její části.

Proč máme povoleno shromažďovat a používat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje smíme shromažďovat a používat, když platí některá z následujících podmínek:

 • Je třeba učinit kroky před uzavřením nebo plněním smlouvy;
 • Je třeba dodržet zákon, například:
  • Povinnost regulačního monitorování záznamů a podávání zpráv, včetně povinností souvisejících s nežádoucími příhodami, stížnostmi na přípravky a bezpečností produktů;
  • Povinnost dodržovat předpisy v oblasti transparentnosti a boje proti korupci;
 • Výslovně jste nám k tomu udělili svolení, pokud je takové svolení povinné (zákon to nazývá „souhlas“); Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Váš souhlas obvykle potřebujeme za následujících okolností:
  • Umístění souborů cookie do vašeho zařízení, abychom zjistili, jak používáte naše webové stránky a mohli přizpůsobit jejich obsah a upozornění podle toho, co vás zajímá;
  • V jistých situacích, kdy sdílíte citlivé informace, například o svém zdraví;
  • Než vám zašleme určité elektronické marketingové sdělení;
  • V jakékoli jiné situaci, kdy je ke zpracování osobních údajů potřeba váš souhlas.
 • Vaše osobní údaje musíme použít k legitimním obchodním účelům, například abychom mohli úspěšně provozovat své podnikání. Patří sem:
  • Zasílání materiálů přímého marketingu (vždy budete mít právo odhlásit se z marketingové a propagační komunikace);
  • Provádění auditů a interních vyšetřování a dodržování interních politik v oblasti boje proti korupci a střetu zájmů;
  • Správa našich IT a komunikačních systémů a sítí;
  • Plánování a zlepšování našich obchodních aktivit;
  • Provádění školení a získávání zpětné vazby pro zajištění kontroly kvality;
  • Ochrana práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku nás nebo našich přidružených společností, vás nebo jiných osob;
  • Zajištění fungování služeb, které vám poskytujeme, včetně zajištění přístupu k vašemu registrovanému účtu a poskytování souvisejících služeb zákazníkům;
  • Ověření vaší způsobilosti využívat určité produkty, služby a údaje, které mohou být poskytovány pouze oprávněným zdravotnickým pracovníkům, nebo jiné ověřování, že nám nic nebrání ve spolupráci s vámi;
  • Analýza nebo předvídání vašich preferencí za účelem identifikace souhrnných trendů pro vývoj, zlepšování nebo úpravy našich produktů, služeb a obchodních aktivit;
  • Komunikace prostřednictvím online digitálních poradenských fór a umožnění odesílání zpráv jiným osobám, pokud se tak rozhodnete;
  • Reakce na vaše dotazy a žádosti a jejich vyřízení, včetně žádostí o vzorky;
  • Zasílání administrativních informací, jako jsou změny našich smluvních podmínek a zásad;
  • Dokončování transakcí a poskytování souvisejících služeb zákazníkům;
  • Vytváření a údržba databáze za účelem identifikace a spolupráce na základě vašich odborných znalostí a názorů a případně našich minulých interakcí;
  • Zasílání informací o našich produktech nebo žádost o vstup do průzkumů týkajících se našich produktů nebo služeb.
 • Pro zjištění, uplatnění nebo obranu právních nároků a pro soudní řízení;
 • Na ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiných osob; a
 • Protože je to zapotřebí z důvodu významného veřejného zájmu, na základě příslušných zákonů.

Jak vaše osobní údaje chráníme?

Chceme zajistit, aby vaše osobní údaje nemohly sdílet ani používat neoprávněné osoby. K ochraně vašich osobních údajů používáme celou řadu bezpečnostních opatření a technologií.

Pečlivě vybíráme poskytovatele služeb, se kterými spolupracujeme, a ověřujeme si, zda mají zavedena bezpečnostní opatření a technologie na ochranu osobních údajů.

Není však možné zaručit, aby byl systém pro přenos a ukládání dat 100% zabezpečený. Máte-li důvod domnívat se, že vaše interakce s námi již není zabezpečená, ihned nás o tom uvědomte. Potřebné informace najdete v části „Kontaktní údaje a vaše kontaktní místo pro ochranu osobních údajů“.
 

Jaká máte práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte práva, na která vás musíme upozornit. Vaše práva se odvíjejí od důvodu, proč zpracováváme vaše osobní údaje, a z místních zákonů ve vaší jurisdikci. Z některých práv existují výjimky. V závislosti na tom můžete mít právo:

 • Odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů za účelem přímého marketingu;
 • Zeptat se společnosti Haleon na zpracování vašich osobních údajů včetně poskytnutí jejich kopie;
 • Požádat nás o opravu údajů, které jsou podle vás nepřesné nebo neúplné;
 • Požádat nás o vymazání vašich osobních údajů;
 • Požádat nás o omezení zpracovávání vašich osobních údajů;
 • Podat námitku proti našemu zpracovávání vašich osobních údajů; 
 • Požádat, abychom převedli údaje, které jste nám poskytli, z jedné organizace do druhé nebo je poskytli vám;
 • Podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Potřebné informace, jak se s námi spojit a požádat nás, abychom udělali cokoli z výše uvedeného, najdete v části „Kontaktní údaje a vaše kontaktní místo pro ochranu osobních údajů“.

Z důvodu vaší ochrany a ochrany soukromí druhých osob budeme možná muset před dokončením vašeho požadavku nejprve ověřit vaši totožnost.

V případě, že potřebujeme vaše svolení k používání osobních údajů a vy toto svolení později odvoláte, se může stát, že nebudeme schopni dokončit některé z činností popsaných v části „Jak vaše osobní údaje používáme“.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

V některých jurisdikcích jsme povinni vaše osobní údaje po určitou dobu uchovávat. Délka této doby se odvíjí od konkrétních právních požadavků jurisdikce, ve které se nacházíte v době, kdy nám poskytnete své osobní údaje.

Vaše osobní údaje budeme vždy uchovávat po dobu vyžadovanou zákonem, a pokud to bude nutné ve spojení se žalobou nebo vyšetřováním společnosti Haleon. V ostatních případech budeme vaše osobní údaje uchovávat, dokud budou trvat naše vzájemné vazby, abychom mohli zpracovávat vaše dotazy a žádosti, nebo pokud jsme vám zaslali vzorek nějakého produktu.

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Vaše údaje sdílíme na základě potřeby vědět, v rozsahu nezbytném pro dodržování zákonů a předpisů a v souvislosti se správou našich vztahů s vámi.

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s týmy v našich společnostech Haleon a přidružených společnostech, které je potřebují znát, aby mohly vykonávat svou práci. Na tomto odkazu najdete seznam našich poboček a jejich adresy.

V některých zemích jsou naše vztahy s vámi spravovány specializovanými poskytovateli služeb. Vaše osobní údaje sdílíme pouze s jejich zaměstnanci a týmy, které je potřebují znát v souvislosti s výkonem své práce.

Vaše osobní údaje budeme sdílet také s dalšími subjekty, jako jsou:

 • Agentury pro řízení akcí;
 • Marketingové agentury;
 • Dodavatelé technologií, kteří s námi spolupracují na vývoji a zlepšování našich webových stránek, digitálních fór a aplikací;
 • Poskytovatelé mediálních služeb, kteří s námi spolupracují;
 • Poskytovatelé zdravotnických služeb, kteří s námi spolupracují;
 • Jakékoli subjekty, které mohou získat naši společnost, její část nebo značky;
 • Dodavatelé spravující hlášení nežádoucích příhod;
 • Místní nebo zahraniční regulační orgány, soudy, vlády a orgány činné v trestním řízení;
 • Profesionální poradci, například auditoři, účetní a právníci

 

V jakých případech převádíme vaše osobní údaje mimo vaši zemi?

Pracujeme v celém světě. Z toho důvodu možná budeme muset převést a použít vaše osobní údaje mimo zemi, kde jsme je od vás získali. Mezi tyto země mohou patřit: Spojené státy, Velká Británie a Indie, a také státy Evropské unie. Při přenosu osobních údajů mimo vaši domovskou zemi provádíme příslušná opatření k ochraně osobních údajů, jako jsou dohody o přenosu dat, které zahrnují standardní ustanovení o ochraně údajů. Zákony o ochraně osobních údajů v zemích, do kterých je převádíme, nemusejí být stejné jako zákony ve vaší domovské zemi. Orgány činné v trestním řízení, regulační úřady, bezpečnostní orgány nebo soudy v zemích, do kterých převádíme vaše osobní údaje, mohou mít právo na prohlížení vašich osobních údajů.

Další informace, pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP)

Evropská komise uznává, že některé země mimo EHP mají podobné standardy ochrany údajů. Úplný seznam těchto zemí najdete zde.

Pokud vaše osobní údaje převádíme do zemí, které nejsou na tomto seznamu, děláme tak na základě našich Závazných podnikových pravidel a  standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí. Ty nám umožňují provádět mezinárodní přenosy osobních údajů v rámci naší skupiny společností a splňovat zákony Evropské unie o ochraně údajů a Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Údaje o dětech

Naše služby nejsou zaměřeny na děti a žádné osobní údaje dětí vědomě neshromažďujeme, s výjimkou případů povolených nebo vyžadovaných příslušným zákonem.

Soubory cookie, údaje z webu a aplikací; využití pro analýzy a marketing

Naše webové stránky mohou používat soubory cookie a podobné technologie. Můžete si vybrat, zda chcete soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, nemusejí všechny prvky našich webových stránek, aplikací a služeb fungovat tak, jak byly zamýšleny, což může ovlivnit vaši zkušenost.

Pokud vaše místní zákony považují informace shromážděné soubory cookie a jinými technologiemi za osobní údaje, budeme s těmito informacemi zacházet podle norem stanovených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.
Více informací o tom, jak používáme soubory cookie, najdete v záložce Cookie Policy na navštívených webových stránkách Haleon. Odkaz obvykle naleznete ve spodní části každé stránky. Je zde vysvětleno, co jsou soubory cookie a podobné technologie a jak je používáme.

Shromažďujeme údaje o typu vašeho prohlížeče a operačním systému vašeho počítače, webech, které jste navštívili před návštěvou našich webů a po ní, standardní protokolovací informace serveru, adresy internetového protokolu (IP), údaje o místě, poskytovateli mobilních telefonních služeb a operačním systému mobilního telefonu. Tyto informace nám slouží k tomu, abychom pochopili, jak naši návštěvníci využívají naše weby a mobilní aplikace, abychom je mohli zlepšovat, včetně nabízených služeb a naší reklamy. Tyto informace můžeme také sdílet s jinými společnostmi v rámci skupiny Haleon a s jinými třetími stranami. Některé z našich webů využívají službu Google Analytics a webové analýzy poskytované společností Google, Inc. („Google”). Služba Google Analytics používá soubory cookie k analýze vzorců využití a může shromažďovat informace o vašem využití daného webu, včetně vaší IP adresy. Více informací o službě Google Analytics můžete najít zde. Nesouhlasíte-li s využíváním vašich údajů službou Google Analytics, můžete se ručně odhlásit zde.

Také používáme remarketingové služby nabízené našimi reklamními partnery k personalizaci reklamy pro návštěvníky webů jejich reklamních sítí (tj. jiných webů než Haleon). Na těchto stránkách se vám mohou zobrazovat reklamy týkající se vašich dřívějších interakcí s webem Haleon. Chcete-li vypnout personalizaci reklam nabízených společností Google, klikněte zde. Chcete-li vypnout personalizaci reklam nabízených společností Facebook, klikněte zde. Mnohé společnosti, které zobrazují reklamy na základě zájmů, jsou členy Iniciativy reklamy na síti (Network Advertising Initiative; „NAI”), Aliance digitální reklamy (Digital Advertising Alliance; „DAA”) nebo Evropské aliance interaktivní digitální reklamy (European Interactive Digital Advertising Alliance; „EDAA”). Chcete-li se ručně odhlásit z reklam na základě zájmů u jednotlivých členů těchto iniciativ, můžete navštívit jejich webové stránky na adresách https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.aboutads.info/ a https://www.youronlinechoices.com/.

Údaje, které s námi sdílíte, můžeme využívat k rozhodování o vašich zájmech a preferencích, abychom vám mohli zasílat relevantnější materiály. Uchovávané informace o vás můžeme také kombinovat s údaji o vašich zájmech nebo s demografickými údaji získanými od vás třetími stranami online nebo offline, abychom vám mohli nabídnout více personalizovanou zkušenost a abychom mohli více přizpůsobit naše marketingové materiály vašim zájmům. V souvislosti s tím máte určitá práva – více informací najdete ve výše uvedené části „Jaké jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům?

Používáme nástroje pro vlastní cílové skupiny společnosti Facebook. Díky tomu vám můžeme poskytovat personalizované reklamy, když používáte facebookové platformy, spárováním vaší e-mailové adresy, kterou máme uloženou, s e-mailovou adresou, kterou má uloženou společnost Facebook, a zobrazovat vám tak ty nejrelevantnější reklamy Haleon. Uděláme to pouze v případě, kdy jste nám k tomu poskytli souhlas. Někdy také můžeme použít informace o vás k sestavení „lookalike modelů”. To nám umožňuje generovat podobná publika potenciálních zákazníků (kteří mohou mít podobné zájmy nebo demografické údaje jako vy) prostřednictvím reklamních platforem, jako jsou Facebook nebo Google, na základě údajů o dalších lidech uchovávaných danou reklamní platformou. Obvykle to znamená sdílení vaší e-mailové adresy s našimi reklamními partnery. Chcete-li se z podobných typů publika na Googlu ručně odhlásit, můžete to udělat zde.

Jak toto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme?

Čas od času budeme toto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizovat. Jakékoli změny vstoupí v platnost, jakmile zveřejníme revidované oznámení o ochraně osobních údajů v našem centru ochrany osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno k výše uvedenému datu „Poslední aktualizace“. Dojde-li k významným změnám, poskytneme vám výraznější upozornění, o jaké změny se jedná.

Naše odpovědnost týkající se webových stránek, které nevlastníme ani nespravujeme

Náš portál Haleon Pro Portal a další portály a weby Haleon mohou obsahovat odkazy na webové stránky a mobilní aplikace, které nevlastníme ani nespravujeme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se jich netýká. Chcete-li zjistit, jak tyto webové stránky a mobilní aplikace shromažďují, používají a sdílejí vaše osobní údaje, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.