Privacy centre

Center za zasebnost družbe Haleon

Dobrodošli. Svojo odgovornost za zasebnost podatkov jemljemo zelo resno. Izvedite več o naših praksah in vaših pravicah.

 

a

Spodaj najdete naša ključna obvestila o zasebnosti. Po potrebi spremenite lokacijo in izberite obvestilo o zasebnosti, ki je za vas najprimernejše.

Obvestilo o zasebnosti za kandidate Haleon

Slovenija


Datum zadnje posodobitve: 1. avgust 2020

To obvestilo o zasebnosti je namenjeno kandidatom za zaposlitev.

Zahvaljujemo se vam za vaše zanimanje v Haleon. Razumemo, da je zasebnost pomembna za vas. Vaše  osebne podatke obdelujemo z vso dolžno skrbnostjo in integriteto.

Naše obvestilo o zasebnosti vam pove, katere osebne podatke zbiramo in kako jih zbiramo. Razložimo, v katere namene uporabljamo vaše osebne podatke med zaposlovanjem in kot pregled pred zaposlitvijo. Razložimo tudi, kako varujemo vaše osebne podatke.

Haleon je odgovoren za osebne podatke, ki jih delite z nami. Ko rečemo "Haleon", "mi", "nas" ali "naše", se nanašamo na Haleon.

Osebni podatki so vse informacije ali podatek, ki bi lahko privedel do vaše identifikacije bodisi neposredno (npr. vaše ime) ali posredno (npr. edinstvena  identifikacijska številka).

Če karkoli v tem obvestilu o zasebnosti nasprotuje  lokalni zakonodaji v vaši jurisdikciji, prevlada lokalna zakonodaja.

V tem obvestilu o zasebnosti pojasnjujemo:
 

Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov?

družba Haleon plc, skupaj z lokalnim podjetjem Haleon, na katero se prijavljate, so upravljavci vaših osebnih podatkov.

Kontaktne informacije in kontaktna točka za varstvo osebnih podatkov

Če želite uveljavljati svoje pravice, imate kakršna koli vprašanja glede tega obvestila o zasebnosti, potrebujete več informacij ali bi potrebovali razjasnitev, prosimo kliknite tukaj.

Katere osebne podatke  zbiramo o vas?

Kot del našega zaposlovanja in pregleda pred zaposlitvijo zbiramo vaše:

 • Osnovne informacije – vaše ime (vključno z nazivom ali naslovom), spol, starost ali datum rojstva;
 • Kontaktni podatki – informacije, ki nam jih posredujete, da lahko stopimo v stik z vami, npr. vaša osebna ali poslovna e-pošta, poštni naslov, telefonska številka ali profil na strokovni platformi socialnega omrežja;
 • Nacionalni identifikatorji   – vaš nacionalni identifikator/potni list, rezidenčnost in status delovnega dovoljenja, številka socialnega zavarovanja ali druga vladna/davčna identifikacijska številka;
 • National identifiers – your national ID/passport, residency and work permit status, social security number, or other taxpayer/government identification number;
 • Finančne informacije   – vaša plača, podatki o pokojninskem računu, dodatki, bonus, ugodnosti, evidence delovnega časa in referenčna številka davkoplačevalca (npr. davčna številka , številka socialnega zavarovanja). Prav tako bomo zbrali vaše bančne podatke, v primeru povrnitve stroškov med postopkom zaposlovanja;
 • Informacije o vzdrževanih družinski članih  - informacije v zvezi z vašimi vzdrževanimi družinskimi člani, npr.    ime in priimek, datumi rojstev in kontaktne podatke vašega zakonca/partnerja in vzdrževanih oseb;
 • Informacije zbrane med razgovori – zapiski zbrani med razgovori in avdio/video posnetki razgovora (v primeru telefonskih ali video razgovorov);
 • Podporne informacije   –  izobrazba in akademske kot tudi poklicne kvalifikacije. V primeru ponudbe za delo, bomo morda morali dokončati pregled pred zaposlitvijo. Zbiramo lahko tudi dodatne osnovne informacije, kot so kreditna zgodovina, kazenske evidence in informacije o zdravju pri delu (če in kot je to dovoljeno z zakonom);
 • Posebne kategorije osebnih podatkov   – informacije v zvezi z vašo rasno ali etnično pripadnostjo, versko, politično ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu, status veterana ali informacije o vašem zdravju, invalidnosti ali spolni usmerjenosti. Te podatke uporabljamo, za zagotovitev izpolnitve ustreznih zakonov. Če vam ponudimo zaposlitev, vas lahko tudi prosimo za informacije o vašem zdravju (fizičnem ali duševnem), z namenom, da vam in vašim vzdrževanim osebam lahko ponudimo zdravstvene in zavarovalne ugodnosti. Te informacije bomo uporabili tudi za razpravo z vami, kakšne razumne prilagoditve lahko naredimo za vas. Želimo kar najbolj zagotoviti, da nudimo vključujoče delovno mesto.

Sami se lahko se odločite ali  boste z nami delili informacije, ki spadajo v  posebno kategorijo osebnih podatkov v kolikor vas prosimo za le-te. Če se odločite, da teh informacij ne boste delili  z nami, vam lahko zagotovimo, da to ne vpliva na vašo prijavo.

Odločite se lahko tudi, da nam ne boste dali drugih vrst osebnih podatkov, ko vas bomo prosili za njih. Če se odločite, da nam ne boste dali vaših osebnih podatkov, morda ne bomo mogli oceniti ali razmisliti o vaši prijavi.

Če z nami delite osebne podatke druge osebe, na primer vašega zakonca/partnerja ali osebe za priporočilo, se šteje, da imate njihovo dovoljenje, da delite njihove podatke z nami.

Vaših osebnih podatkov (vključno z vsemi zgoraj navedenimi podatki) ne bomo obdelovali v primeru, če zakon vaše države to prepoveduje.

Kako zbiramo vaše osebne podatke?

Neposredno od vas, ko:

 • Ustvarite račun in profil na kariernem portalu Haleon;
 • Delite ali uporabite svoj profil na socialnem omrežju za dostop do kariernega portala Haleon;
 • Se prijavite za obveščanje o prostih delovnih mestih;
 • Delite svoj življenjepis z nami, bodisi prek kariernega portala Haleon ali preko drugih kanalov;  ter
 • Na sestankih, razgovorih ali zaposlitvenih dogodkih.

Iz drugih virov:

 • Agencije za zaposlovanje;
 • Podjetij, ki za nas opravljajo predzaposlitvene aktivnosti in preverjanja; ter
 • Vaših kolegov in/ali vodij, ko za vas opravljajo priporočilo.

Iz javnih virov:

 • Vaše osebne podatke lahko zbiramo tudi iz  javnih virov,  v kolikor to dovoljuje zakon. Takšen vir lahko uporabimo za preverjanje vaših  licenc ali za dokončanje pregledov, ki jim moramo slediti, da zagotovimo skladnost z zakoni.

Kako uporabljamo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo uporabili samo za namene, ki jih opisujemo v tem obvestilu o zasebnosti, ali za namene, ki so  razumno  združljivi  s tistimi, ki so opisani. Ne moremo in jih ne bomo uporabili za druge namene  brez vašega dovoljenja, razen če imamo pravno pravico ali dolžnost, da to storimo.

Za pregled vaše prijave.

Vaše osebne podatke bomo uporabili:

 • Za odgovor na vašo prijavo. Če vas je nekdo drug napotil k nam ali pa smo pridobili vaše podatke iz drugih virov, bomo vaše osebne podatke uporabili za stik z vami ter, da vas obveščamo o našem postopku zaposlovanja
 • Da ustvarimo vaš profil;
 • Za oceno, kako primeren je vaš profil za delo, za katerega ste se prijavili;
 • Za oceno vseh naših kandidatov in ustvarjanje ožjega izbora; ter
 • Za organizacijo, vodenje razgovorov ter vaj med procesom zaposlovanja..

Za pregled pred zaposlitvijo v primeru, da vam ponudimo zaposlitev.

Vaše osebne podatke bomo uporabili za:

 • Preverjanje podatkov, priporočil in drugih informacij, ki ste nam jih posredovali, v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Vaše osebne podatke lahko delimo s podjetji, ki za nas opravljajo pregled pred zaposlitvijo
 • Pripravo ponudbe za zaposlitev in drugih dokumentov, ki jih uporabljamo v  fazi pred pogodbo o zaposlitvi.

Da vas vključimo v skupino talentov Haleon.

Vaše osebne podatke bomo uporabili za:

 • Vaše možnosti, ki jih imamo zdaj ali v prihodnosti, v kateri koli od družb Haleon in podružnic. To pomeni, da bomo vaše podatke delili z  drugimi entitetami Haleon-ja
 • Za obveščanje o vaših možnostih ali za namen posodobitve vašega profila.

Za upravljanje in izboljšanje naših postopkov zaposlovanja, kot tudi naše poslovne dejavnosti, povezane s procesom zaposlovanja.

Vaše osebne podatke bomo uporabili za:

 • Upravljanje varnosti naših omrežij in informacijskih sistemov;
 • Hrambo zapisov povezanih z našimi postopki zaposlovanja;
 • Merjenje uspešnosti naših procesov zaposlovanja z namenom zagotovitve poštene prakse zaposlovanja;
 • Priprava in izvedba poročanja in analiz, vključno z analitiko in meritvami, povezanimi s procesom zaposlovanja..

Da bi dosegli druge namene.

Haleon bo uporabljal vaše osebne podatke:

 • Za upoštevanje veljavnih zakonov in predpisov;
 • Za odgovor na zahteve pristojnih javnih organov;
 • Da vas obvestimo o spremembah naših pogojev, pogojev in pravilnikov;
 • Za uveljavitev ali  obrambo Haleon  pred morebitnim, zagroženim ali dejanskim sodnim postopkom;
 • Za zaščito Haleon, vaših vitalnih interesov, ali druge osebe;
 • Za zagotavljanje nastanitve, povezane z delom ali zdravstvenih in zavarovalnih ugodnosti za vas in vaše vzdrževane osebe;
 • Za oceno napredka Haleon pri doseganju cilja zaposlovanja raznolikosti ter spremljanje in poročanje o zagotovitvi enakih možnosti zaposlovanja.
 • Za odgovor in obravnavo vaših poizvedb ali zahtev; in
 • V primeru prodaje, dodellitve ali prenosa celotnega ali dela našega poslovanja;

Zakaj lahko zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke lahko zbiramo in uporabljamo, v naslednjih primerih:

 • V korakih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ali  sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi;
 • Da sledimo zakonu, npr. delovni zakonodaji, predpisih o zaposlovanju, socialni in pokojninski zakonodaji ter varnosti in zdravju pri delu;
 • Izrecne privolitve, v primerih, ko je to obvezno (zakon ga imenuje "privolitev"). Takšno privolitev lahko kadar koli prekličete;
 • Kadar je v našem interesu, da vas preučimo kot kandidata za trenutne in prihodnje zaposlitvene možnosti (zakon  ga imenuje "zakoniti interes"). To ne velja, v primeru kadar naš zakoniti interes prevlada nad vašimi interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami; in za
 • Za zaščito vaših vitalnih interesov ali drugih oseb.

Kako varujemo vaše osebne podatke?

Želimo zagotoviti, da vaši osebni podatki niso v skupni rabi in jih ne uporabljajo tisti, ki za to nimajo pooblastil. Za zaščito vaših osebnih podatkov uporabljamo različne varnostne ukrepe in tehnologije.

Skrbno izbiramo ponudnike storitev za delo z osebnimi podatkii in preverimo ali imajo vzpostavljene varnostne ukrepe in tehnologije za zaščito vaših osebnih podatkov. Našim ponudnikom storitev in dobaviteljem ne dovoljujemo uporabe vaših osebnih podatkov za lastne namene.

Kakšne so vaše  pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki??

Imate pravice, s katerimi vas moramo seznaniti. Pravice, ki jih imate so odvisne od našega razloga za obdelavo vaših osebnih podatkov in lokalnega prava v vaši jurisdikciji. Odvisno od tega imate  pravico, da:

 • Zahtevate kopije vaših osebnih podatkov. Obstaja nekaj izjem, kar pomeni, da morda ne boste vedno prejeli vseh podatkov, ki jih obdelujemo;
 • Zahtevate popravek  informacij  za katere menite, da so netočne. Prav tako imate pravico, da nas prosite za dopolnitev informacij za katere menite, da so nepopolne;
 • Zahtevate izbris vaših osebnih podatkov;
 • Zahtevate omejitev obdelave vaših podatkov;
 • Ugovarjate naši obdelavi vaših osebnih podatkov;
 • Zahtevate prenos vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali,  iz ene organizacije v drugo,  ali  k vam;  ter
 • Vložite pritožbo na vaš lokalni organ za  varstvo podatkov.

Za dostop do kontakta v zvezi z izvrševanjem zgoraj omenjenih pravic se lahko obrnete na "kontaktne informacije in varstvo osebnih podatkov"

Za vašo zaščito in za zaščito zasebnosti drugih, bomo preden izpolnimo vašo zahtevo, morda morali preveriti vašo identiteto.

Če po začetni privolitvi naknadno ugovarjate uporabi vaših osebnih podatkov ali prekličete privolitev za uporabo vaših osebnih podatkov, bomo spoštovali vašo izbiro v skladu z veljavnim pravom. V primeru ugovarjanja ali naknadnega preklica prilvolitve morda ne bomo mogli dokončati dejavnosti pregledovanja in preverjanja pred zaposlitvijo, opisanih v "Kako uporabljamo vaše osebne podatke" .

Kako dolgo bomo obdržali vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo obdržali samo toliko časa, kolikor bo potrebno, da bomo lahko dokončali  dejavnosti pregledovanja in preverjanja pred zaposlitvijo, ki smo jih pojasnili v tem obvestilu o zasebnosti. Ko so dejavnosti pregledovanja in preverjanja pred zaposlitvijo zaključene, jih bomo morda morali obdržati  dlje zaradi  sodnega  ukrepanja ali  preiskave, ki vključuje Haleon.

V nekaterih jurisdikcijah, zakonih in predpisih je določeno, kako dolgo moramo hraniti vaše osebne podatke. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke je odvisno od zakonov jurisdikcije pod katero spadate, ko delite podatke z nami.

Če vam ponudimo delo in se odločite, da boste delo sprejeli, vam bomo poslali obvestilo o zasebnosti za zaposlene. Obvestilo o zasebnosti zaposlenih pojasnjuje, kako uporabljamo, shranjujemo in ščitimo osebne podatke naših zaposlenih.

S kom delimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke delimo s potrebo po vednosti in v obsegu, potrebnem za skladnost z zakoni in predpisi, ter za upravljanje in vodenje aktivnosti, povezanih s procesom zaposlovanja.

Vaše osebne podatke delimo samo z ekipami v naših družbah Haleon in podružnicah, ki jih potrebujejo za delo.

V nekaterih primerih naše dejavnosti zaposlovanja in preverjanja pred zaposlitvijo za nas opravljajo specializirani ponudniki storitev. Vaše osebne podatke bomo delili z ljudmi in ekipami, ki jih morajo videti kot del svojega dela. 

Vaše osebne podatke bomo delili tudi z drugimi specializiranimi ponudniki storitev, ki delajo z nami, na primer:

 • Prireditvene in potovalne agencije;
 • Dobavitelji tehnologije, ki delajo z nami za razvoj in izboljšanje naših digitalnih forumov in aplikacij; In
 • Strokovni svetovalci, kot so revizorji, računovodje in odvetniki.

Vaše osebne podatke bomo delili tudi z lokalnimi ali tujimi regulatorji ali vladnimi in organi kazenskega pregona, v primeru, da zagotovimo skladnost z zakonom. To je lahko v državi prebivališča ali zunaj nje.

V kakšnih primerih vaše osebne podatke prenesemo izven vaše matične države?

Delujemo po celem svetu. Zato bomo morda morali prenesti in uporabljati vaše osebne podatke zunaj države, v kateri jih zbiramo.  Ko vaše osebne podatke prenesemo izven matične države izvajamo   ustrezne   ukrepe   za zaščito vaših osebnih podatkov  kot so sporazumi o prenosu podatkov, ki vsebujejo  standardne klavzule o varstvu podatkov. Zakoni o zasebnosti podatkov v državah, v katere prenesemo podatke, morda niso enaki kot zakoni v matični državi. Agencije za kazenski pregon, regulativne agencije, varnostni organi ali sodišča v državah, v katere prenašamo vaše osebne podatke, lahko imajo pravico do vpogleda v vaše osebne podatke.

Dodatne informacije, če ste nastanjeni v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP)

Evropska Komisija priznava, da imajo nekatere države zunaj EGP podobne standarde varstva podatkov. Celoten seznam teh držav je na voljo tukaj.

Če vaše osebne podatke prenesemo v državo, ki ni na tem seznamu, to storimo na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je sprejela Evropska Komisija. To nam omogoča, da omogočimo mednarodne prenose osebnih podatkov v naši skupini podjetij in izpolnimo zakone Evropske unije o varstvu podatkov in splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Kako uporabljamo osebne  podatke  mladoletnikov?

Osebne podatke mladoletnikov uporabljamo le, če je delo namenjeno vajencem.

Če živite v eni od držav Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in zaprosite za zaposlitev vajenca, nam zagotovite, da ste stari najmanj 16 let in da nam lahko daste svoje osebne podatke ter se udeležite postopka zaposlovanja brez privolitve staršev.

Če živite v eni od držav zunaj EGP in zaprosite za zaposlitev vajenca in ste mlajši glede na zakone vaše države, moramo imeti dovoljenje vaših staršev ali zakonitih varuhov za zbiranje in uporabo vaših osebnih podatkov, kot je opisano v tem obvestilu o zasebnosti. 

Naša odgovornost glede spletnih strani, ki niso v naši lasti in nad njimi nimamo nadzora

Naš karierni portal lahko vsebuje povezave do spletnih strani ali mobilnih aplikacij, ki jih nimamo v lasti ali jih ne nadzorujemo. Naše obvestilo o zasebnosti le-teh ne zajema. Prosimo, preberite obvestila o zasebnosti na teh spletnih mestih in mobilnih aplikacijah, če želite izvedeti, kako zbirajo, uporabljajo in delijo vaše osebne podatke.

Kako posodobimo to obvestilo o zasebnosti?


Od časa do časa bomo posodobili to obvestilo o zasebnosti. Vse spremembe postanejo učinkovite, ko objavimo posodobljeno Obvestilo o zasebnosti na  našem kariernem portalu. To obvestilo o zasebnosti je bilo nazadnje posodobljeno kot»zadnje posodobljeno«datum in prikazano zgoraj. Če so spremembe pomembne, bomo spremembe dodatno izpostavili, da bo lažje razvidno kakšne so spremembe.