Privacy centre

Haleon Centar za privatnost

Dobro došli. Mi ozbiljno shvatamo našu obavezu u vezi sa privatnošću podataka. Saznajte više o našim praksama i vašim pravima.

 

a

U nastavku možete pronaći naša ključna obaveštenja o privatnosti. Po potrebi promenite svoju lokaciju iznad i odaberite obaveštenje o privatnosti koje se odnosi na vas. 

Opšte obaveštenje o privatnosti kompanije Haleon

Srbija

 

Poslednje ažuriranje: 1. avgust 2020

Ovo obaveštenje o privatnosti je namenjeno:

 • korisnicima proizvoda usluga kompanije Haleon (osim istraživačkih subjekata);
 • posetiocima veb lokacija kompanije Haleon i veb lokacija u vlasništvu ove kompanije;
 • korisnicima sistema i aplikacija kompanije Haleon; 
 • licima iz šire javnosti koja su zainteresovana da kontaktiraju Haleon ili ih je Haleon kontaktirao; i
 • bilo kojem pojedincu koji je primio ovo obaveštenje i na koga se ne odnose druga obaveštenja ovog Centra za privatnost.

Svesni smo da vam je privatnost važna. Obavezujemo se da sa vašim ličnim podacima postupamo na pažljiv i pošten način.

Naše obaveštenje o privatnosti navodi koje lične podatke prikupljamo i kako to činimo. Takođe objašnjavamo u koje svrhe koristimo i na koji način štitimo i čuvamo vaše lične podatke.Ovo Obaveštenje o privatnosti objašnjava naše opšte prakse: Međutim, tamo gde lokalni zakoni ili propisi zahtevaju da informacije obrađujemo drugačije ili da se uzdržimo od takve obrade, uvek ćemo se pridržavati važećeg lokalnog zakona.

Haleon poštuje vašu privatnost. Kada kažemo „Haleon”, „mi”, „nas”, „nama” ili „naš”, mislimo na kompaniju Haleon.

U lične podatke spadaju sve informacije koje mogu da vas identifikuju bilo direktno (npr. vaše ime i prezime) ili indirektno (npr. vaš jedinstveni ID broj).

U ovom obaveštenju o privatnosti objašnjavamo:

Ko kontroliše vaše lične podatke?

Haleon plc (Building 5, First Floor, The Heights, Weybridge, Surrey KT13 0NY, United Kingdom), zajedno sa lokalnom Haleon kompanijom koja uspostavlja odnose sa vama, kontrolišu vaše lične podatke. Više informacija o relevantnoj lokalnoj kompaniji Haleon pronađite ovde gde možete naći kontakt podatke Službenika za zaštitu podataka (ako je primenjivo) za vašu zemlju.

Kontakt informacije i vaš kontakt za pitanja o privatnosti

Ako želite da iskoristite svoja prava, ako imate bilo kakva pitanja o obaveštenju o privatnosti, ako su vam potrebne dodatne informacije ili želite da izrazite zabrinutost, informacije o svakom lokalnom kontaktnom punktu mogu da se pronađu ovde.

Koje lične podatke o vama prikupljamo?

Lični podaci koje prikupljamo i obrađujemo mogu da sadrže:

 • Osnovne informacije – ime i prezime (uključujući titulu), pseudonim, pol, starost ili datum rođenja, kao i jezik kom dajete prednost. Slični podaci o deci mogu takođe da se prikupljaju pod veoma ograničenim okolnostima, pogledajte „Podaci o deci ako želite dodatne informacije; 
 • Kontakt informacije – informacije koje nam omogućavaju da vas kontaktiramo, npr. lična ili poslovna adresa e-pošte, poštanska adresa, broj telefona i profil na platformi društvenih medija; 
 • Tehničke informacije i informacije o aktivnostima na mreži – informacije o vašem uređaju ili upotrebi veb lokacija, aplikacija i sistema, uključujući vašu IP adresu, ID uređaja, model i verziju hardvera, informacije o mobilnoj mreži, operativnom sistemu i drugim onlajn identifikatorima, vrste pregledača, istorija pregledavanja, istorija pretrage, vreme pristupa, pregledane stranice, URL adrese na koje ste kliknuli, obrasci koji se predaju i fizička lokacija;
 • Finansijski podaci – vaši bankovni podaci, uključujući ime računa, broj računa i šifru sortiranja;
 • Korišćenje proizvoda – podaci koji se odnose na vašu upotrebu naših proizvoda (uključujući i povratne informacije), istoriju i prioritete kupovine, vaše interakcije sa nama, željeni način komunikacije sa nama i usluge koje možete da koristite;
 • Zdravstveni podaci – vaše zdravstveno stanje, zdravstvena stanja koja imate i zdravstvene informacije zaključene na osnovu informacija koje ste nam dostavili; i
 • Audio vizuelni sadržaj – vaše fotografije, video snimci i glasovni snimci.

Možete odlučiti i da nam ne date lične podatke kada ih zatražimo od vas. Ako odlučite da nam ne dajete vaše lične podatke, moguće je da to ograniči naš odnos sa vama. Na primer, možda nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo usluge koje ste tražili.

Kako prikupljamo vaše lične podatke? 

Direktno od vas kada:

 • Kreirate nalog i profil na jednoj od naših veb lokacija ili aplikacija; 
 • Registrujete se kod nas kako biste koristili Haleon-ove usluge provere identiteta; 
 • Upotrebite prijavu svoje kompanije ili drugu uslugu provere identiteta treće strane (na primer Microsoft, Google stranicu za prijavu) da biste pristupili našim sistemima ili aplikacijama. 
 • Upotrebite naše veb lokacije, aplikacije i sisteme;
 • Podelite ili koristite svoj profil na društvenim medijima da kontaktirate Haleon; 
 • Prijavite se kod nas da primite promotivni materijal;
 • Učestvujete u raznim vrstama takmičenja koja organizuje Haleon; 
 • Stupite u kontakt sa jednim od naših prodajnih predstavnika;
 • Javite se radi dobijanja podrške ili pružanja povratnih informacija;
 • Prisustvujete nekom onlajn događaju, kao što je veb kasting;
 • Odgovorite na ankete u kojima ste odlučili da učestvujete;
 • Podelite sa nama informacije o neželjenim događajima ili upite o medicinskim podacima; i
 • Prisustvujete vanmrežnim sastancima poput sastanaka savetodavnih odbora ili konferencija.

Iz drugih izvora:

 • Javno dostupni izvori;
 • Zajednički marketinški partneri;
 • Nabavljači usluga marketinga;
 • Imenik pružalaca zdravstvenih usluga;
 • Agencije za upravljanje događajima;
 • Platforme za društvene medije; i
 • Kada razgovarate o nama na mreži, kao kada spominjete Haleon-ov proizvod u tvitu.

Ako povežete svoj nalog neke društvene mreže sa našim veb lokacijama ili aplikacijama, podelićete sa nama i određene lične podatke sa svog naloga. To može biti vaše ime, adresa e-pošte, fotografija, lista kontakata na toj društvenoj mreži i bilo koja druga informacija koja nam je postala dostupna kada ste vaš nalog povezali na našu veb lokaciju ili aplikaciju.

Takođe kombinujemo podatke o vama iz različitih izvora, uključujući podatke koje nam dajete i lične podatke, koji se prikupljaju tokom vašeg odnosa sa nama.

 

Kako koristimo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke koristimo samo u svrhe opisane u nastavku ovog obaveštenja o privatnosti, ili u svrhe koje su razumno kompatibilne sa dole opisanim.

Da upravljamo našim odnosom sa vama.

Vaše lične podatke upotrebićemo u sledećim slučajevima:

 • Da vam obezbedimo naše proizvode i usluge;
 • Da vam obezbedimo nagradu ako budete učestvovali u izvlačenju nagrada ili takmičenju
 • Da vam obezbedimo onlajn usluge kao što su veb kasting, mogućnosti zapošljavanja i finansijske rezultate;
 • Da upravljamo vašim nalogom na našim veb lokacijama ili aplikacijama;
 • Da vas identifikujemo i overimo vaše pravo pristupa našim veb lokacijama, sistemima i aplikacijama;
 • Da odgovorimo na vaše upite i pružimo informacije kada ih tražite ili kada verujemo da bi naši proizvodi ili usluge mogli da vas interesuju. Ako nameravamo da delimo elektronski marketing s vama, tražićemo vašu saglasnost kada to bude potrebno, a vi možete u bilo kom trenutku da se odjavite;
 • Da vas pozovemo da pošaljete povratne informacije, učestvujete u istraživanjima, anketama ili prisustvujete događajima;
 • Da personalizujemo vaš doživljaj tokom interakcije s Haleon;
 • Da prijavimo neželjene događaje o kojima nas obavestite; i
 • Da vršimo analitiku podataka, istraživanje tržišta i segmentaciju da bolje razumemo vaše sklonosti, poboljšamo naše proizvode i usluge i našu komunikaciju sa vama.

Da upravljamo i poboljšamo naše procese i poslovne operacije.

Vaše lične podatke upotrebićemo u sledećim slučajevima:

 • Da upravljamo bezbednošću naše mreže i informacionog sistema; 
 • Da efikasno upravljamo našom radnom snagom;
 • Da odgovaramo na vaše prijave o mogućim nuspojavama povezanim sa nekim od naših proizvoda i da nadgledamo bezbednost naših proizvoda;
 • Da vodimo evidenciju vezanu za naš odnos sa zdravstvenim radnicima;
 • Da vršimo analizu podataka, reviziju i istraživanje kako bismo mogli isporučivati i poboljšati naše Haleon digitalne platforme, sadržaje i usluge;
 • Da pratimo i analiziramo trendove, upotrebu i aktivnosti u vezi sa našim proizvodima i uslugama da bismo razumeli šta je od naših proizvoda i usluga najzanimljivije, i da ih u skladu s tim poboljšamo; i
 • Da pripremamo i obavljamo izveštavanje o upravljanju i analizu upravljanja, uključujući analitiku podataka i metriku.

Da ostvarujemo druge ciljeve.

Vaše lične podatke upotrebićemo u sledećim slučajevima:

 • Da poštujemo primenjive zakone i propise;
 • Da odgovorimo na zahteve nadležnih državnih organa;
 • Da vas obavestimo o promenama naših odredbi, uslova i politika;
 • Da ostvarujemo prava ili zaštitimo kompaniju Haleon od potencijalnih, zaprećenih ili stvarnih parnica;
 • Da istražujemo i preduzimamo mere protiv nezakonitog ili štetnog ponašanja korisnika.
 • Da zaštitimo kompaniju Haleon, vaše vitalne interese ili interese drugih osoba;
 • Da imamo uvid i povratne informacije o našim proizvodima i uslugama kako bismo ih popravili ili poboljšali, analizom informacija iz spoljnih izvora kao što su Google, Facebook i Twitter (i drugi);
 • Da vam isporučujemo usluge putem pametnog uređaja i naših mobilnih aplikacija; i
 • U slučaju da prodamo, prepišemo ili prenesemo našu firmu u celosti ili delimično.

Zašto nam je dozvoljeno da prikupljamo i koristimo vaše lične podatke?

Mi možemo da prikupljamo i koristimo vaše lične podatke kada se primenjuje nešto od sledećeg:

 • Kada treba da preduzmemo korake pre sklapanja ili izvršenja ugovora; 
 • Kada treba postupati prema zakonu, na primer:
  • Kod evidentiranja regulatornih obaveza nadgledanja i izveštavanja, uključujući one povezane sa neželjenim događajima, pritužbama o proizvodima i bezbednosti proizvoda; i
  • Kada se pridržavamo anti-korupcijskih obaveza i obaveza o transparentnosti;
 • Vi nam izričito dajete tu dozvolu kada je takva dozvola obavezna (zakon to zove „saglasnost”). Svoju saglasnost možete da povučete u bilo kom trenutku. Obično nam je vaša saglasnost potrebna u sledećim okolnostima:
  • Postavljanje kolačića na vaš uređaj tako da možemo saznati kako koristite naše veb lokacije i da možemo personalizovati ono što vidite prilagođavanjem sadržaja i obaveštenja vašim interesovanjima;
  • U određenim situacijama u kojima razmenjujete osetljive informacije o sebi, poput informacija o vašem zdravlju;
  • Pre nego što vam pošaljemo određena elektronska marketinška saopštenja; i
  • U bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj obrada ličnih podataka zavisi od vaše saglasnosti. 
 • Vaše lične podatke moramo da koristimo u legitimne poslovne svrhe, na primer, da bismo mogli da uspešno poslujemo. Tu spadaju aktivnosti kao što su:
  • Slanje materijala vezanog za direktni marketing (uvek ćete imati pravo da otkažete marketing i promotivna saopštenja);
  • Sprovođenje revizija i internih istraga i ispunjavanje internih politika o suzbijanju mita i sukoba interesa;
  • Upravljanje našim IT i komunikacijskim sistemima i mrežama;
  • Planiranje i unapređenje naših poslovnih aktivnosti;
  • Provođenje obuke i prikupljanje povratnih informacija radi obezbeđivanja kvaliteta;
  • Zaštita naših prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine i/ili prava, privatnosti, bezbednosti i imovine naših pridruženih kompanija, vas ili drugih;
  • Obezbeđenje funkcionalnosti usluga koje vam pružamo, što uključuje uređivanje pristupa registrovanom nalogu i pružanje usluga povezanog korisničkog servisa;
  • Proveravanje podobnosti za pristup određenim proizvodima, uslugama i podacima, koji mogu da se pružaju samo licenciranim zdravstvenim radnicima, ili vršenje pozadinskih provera da se ne desi da budemo sprečeni da radimo sa vama;
  • Analiza ili predviđanje vaših sklonosti za identifikovanje zbirnih trendova za razvoj, unapređenje ili modifikaciju naših proizvoda, usluga i poslovnih aktivnosti;
  • Komuniciranje sa vama putem internetskih digitalnih savetodavnih foruma i omogućavanje slanja poruka drugoj osobi ako se odlučite za to;
  • Odgovaranje na vaše upite ili zahteve, uključujući zahteve za uzorke;
  • Slanje administrativnih informacija, kao što su promene naših uslova, pravila i smernica;
  • Završavanje transakcija i pružanje povezanih usluga korisničkog servisa; i
  • Slanje poziva da nam pružite informacije o našim proizvodima ili zatražite informacije o anketama koje se odnose na naše proizvode ili usluge;
 • Za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva ili postupaka;
 • Da bismo zaštitili vaše vitalne interese ili interese drugih osoba; i
 • Jer je to potrebno radi značajnog javnog interesa, na osnovu primenjivih zakona.

Kako štitimo vaše lične podatke?

Želimo da obezbedimo da vaši lični podaci ne budu razmenjivani ili korišćeni od stane onih kojima nije dozvoljeno da im pristupe. Primenjujemo različite mere bezbednosti i tehnologije da zaštitimo vaše lične podatke.

Pažljivo biramo pružaoce usluga sa kojima sarađujemo i proveravamo da li primenjuju mere bezbednosti i tehnologije za zaštitu vaših ličnih podataka.

Međutim, nema garancija da je sistem prenosa ili skladištenja podataka 100% bezbedan. Ako iz nekog razloga verujete da vaša interakcija sa nama više nije bezbedna, odmah nas obavestite koristeći detalje u odeljku „Kontakt informacije i vaš kontakt za pitanja o privatnosti”.

 

Kakva su vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima?

Dužni smo da vas upoznamo sa pravima koja imate. Prava koja imate zavise od razloga za obradu vaših ličnih podataka i lokalnih zakona u vašoj jurisdikciji, a postoje i izuzeci od nekih pravila. U zavisnosti od toga, možete imati pravo:

 • Da povučete saglasnost da obrađujemo vaše lične podatke u svrhu direktnog marketinga;
 • Da tražite obaveštenje od kompanije Haleon o obradi vaših ličnih podataka, i da vam se obezbede kopije vaših ličnih podataka;
 • Da zatražite od nas da ispravimo podatke za koje smatrate da su netačni ili nepotpuni;
 • Da zatražite od nas da izbrišemo vaše lične podatke;
 • Da zatražite od nas da ograničimo obradu vaših ličnih podataka;
 • Da se usprotivite našoj obradi vaših ličnih podataka; 
 • Da zatražite od nas da prenesemo informacije koje ste nam dali iz jedne organizacije u drugu ili da ih damo vama; i
 • Da se žalite vašem lokalnom organu za zaštitu podataka.

Možete saznati kako da stupite u kontakt sa nama i da nas pitate da uradimo bilo šta od gore navedenog u odeljku „Kontakt informacije i vaš kontakt za pitanja o privatnosti”. 

Radi vaše zaštite i zaštite privatnosti drugih, možda ćemo morati da proverimo vaš identitet pre nego što uradimo ono što tražite od nas.

Tamo gde se oslanjamo na vašu dozvolu za korišćenje ličnih podataka, a vi kasnije povučete tu dozvolu, možda nećemo moći da dovršimo neke od aktivnosti opisanih u odeljku „Kako koristimo vaše lične podatke”.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

U pojedinim jurisdikcijama, zakonski smo dužni da čuvamo vaše lične podatke određeni vremenski period. Koliko dugo ih čuvamo zavisi od specifičnih zakonskih obaveza jurisdikcije u kojoj se nalazite u trenutku kada podatke razmenite s nama.

Mi ćemo uvek čuvati vaše lične podatke tokom perioda koji je zakonski propisan i tamo gde to treba da učinimo u vezi sa nekim pravnim postupkom ili istragom koja uključuje Haleon. U protivnom, čuvaćemo vaše lične podatke sve dok imamo odnos sa vama, kako bismo odgovorili ili obradili neko vaše pitanje ili zahtev, ili ako smo vam poslali uzorak proizvoda.

 

Sa kim razmenjujemo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke razmenjujemo rukovodeći se potrebom da budemo upoznati sa određenim informacijama, da poštujemo zakon i propise, i u kontekstu upravljanja našim odnosima sa vama.

Vaše lične podatke razmenjujemo samo sa timovima u našim Haleon kompanijama i podružnicama koji moraju da im pristupe da bi mogli da obavljaju svoj posao. Pogledajte ovaj link gde se nalazi lista naših podružnica i njihovih lokacija.

U nekim zemljama, naše odnose sa vama za nas vode specijalizovani pružaoci usluga. Vaše lične podatke delićemo sa njihovim timovima i zaposlenima koji moraju da im pristupe u okviru svog posla.

Vaše lične podatke razmenjujemo takođe sa drugim subjektima, na primer:

 • Agencije za organizovanje događaja; 
 • Marketinške agencije;
 • Agencije za zapošljavanje;
 • Dobavljači tehnologija koji sa nama sarađuju na razvoju i poboljšanju naših veb lokacija, digitalnih foruma i aplikacija;
 • Pružaoci medijskih usluga koji rade sa nama;
 • Bilo koji subjekt koji stekne nas ili deo našeg poslovanja ili brendova;
 • Dobavljači koji upravljaju prijavama o neželjenim događajima;
 • Lokalna i strana regulatorna tela, sudovi, vlade i organi za provedbu zakona; i
 • Stručni savetnici, kao što su revizori, računovođe i advokati.

U kojim slučajevima vaše lične podatke šaljemo izvan vaše matične zemlje?

Mi poslujemo u celom svetu. Zbog toga može biti potrebno da prenosimo i koristimo vaše lične podatke izvan zemlje u kojoj smo ih prikupili od vas. To mogu da budu Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Indija, kao i zemlje članice Evropske unije. Kada prenosimo vaše lične podatke izvan vaše matične zemlje, primenjujemo odgovarajuće mere zaštite tih podataka, kao što su ugovori o prenosu podataka koji sadrže standardne klauzule o zaštiti podataka. Zakoni o zaštiti podataka u zemljama u koje prenosimo podatke mogu da se razlikuju od zakona u vašoj matičnoj zemlji. Agencije za sprovođenje zakona, regulatorne agencije, organi bezbednosti ili sudovi u zemljama u koje prenosimo vaše lične podatke mogu da imaju pravo pristupa vašim ličnim podacima.

Dodatne informacije ako se nalazite u Evropskom ekonomskom području (EEA)

Evropska komisija priznaje da neke zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora imaju slične standarde zaštite podataka. Kompletna lista ovih zemalja dostupna je ovde.

Ako vaše lične podatke prenosimo u zemlju koja nije na ovoj listi, to činimo u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama koje je usvojila Evropska komisija. To nam omogućava da obavljamo međunarodni prenos ličnih podataka unutar naše grupe kompanija i da poštujemo zakone Evropske unije o zaštiti podataka i Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR).

Podaci o deci

Premda naše usluge nisu obično usmerene prema deci, povremeno možemo prikupljati podatke o vašem detetu, na primer, kada se takmiče sa nekim od naših brendova. To ćemo raditi samo uz vašu saglasnost. Pogledajte „Koje lične podatke o vama prikupljamo” ako želite dodatne informacije.

Kolačići, veb-sajt i informacije o aplikaciji; Korišćenje za analitiku i marketing

Naše veb lokacije mogu da koriste kolačiće kolačiće i slične tehnologije. Vi možete da birate da li ćete da prihvatite ili odbijete kolačiće. Ako odbijete kolačiće, moguće je da svi elementi naših veb lokacija, aplikacija i usluga neće funkcionisati kao što je to zamišljeno, što se može odraziti na vaše iskustvo tokom njihovog korišćenja.

U meri u kojoj lokalni zakoni informacije prikupljene kolačićima i drugim tehnologijama smatraju ličnim podacima, mi ćemo te podatke tretirati prema standardima navedenim u ovom obaveštenju o privatnosti.

Ako želite više informacija o našoj upotrebi kolačića, posetite Politiku kolačića na veb lokaciji Haleon koju pregledavate.  Link se obično nalazi na dnu svake stranice. Ova politika objašnjava šta su kolačići i slične tehnologije i kako ih koristimo.

Mi prikupljamo informacije o vrsti pregledača i operativnog sistema vašeg računara, veb-sajtovima koje ste posetili pre i nakon što ste posetili naše veb-sajtove, standardne informacije dnevnika servera, adrese Internet protokola (IP), podatke o lokaciji, dobavljaču usluga mobilnog telefona i operativnom sistemu mobilnog telefona. Ove informacije koristimo da bismo razumeli kako posetioci koriste naše veb-sajtove i mobilne aplikacije kako bismo ih poboljšali, kao i usluge koje nudimo i naše reklamiranje. Te informacije možemo takođe da delimo sa drugim kompanijama iz grupe Haleon i sa drugim trećim licima. Neke od naših veb-sajtova koriste Google Analytics, uslugu veb analitike koju pruža Google, Inc. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće za analizu obrazaca korišćenja i može da prikupi informacije o vašoj upotrebi veb-sajta, uključujući vašu IP adresu. Više informacija o Google Analytics možete pronaći ovde. Akoželite da onemogućite Google Analytics da koristi vaše podatke, možete da onemogućite ovde.

Mi takođe koristimo usluge remarketinga koje nude naši reklamni partneri da personalizujemo reklame za posetioce sajtova njihovih reklamnih mreža (tj. veb-sajtovi osim Haleon). Na ovim stranicama se prikazuju reklame koje se odnose na vaše ranije interakcije s Haleon. Da biste isključili personalizaciju za reklame koje prikazuje Google kliknite ovde. Da biste isključili personalizaciju za reklame koje prikazuje Facebook kliknite ovde. Mnoge kompanije koje prikazuju reklame zasnovano na interesu članice su Inicijative mrežnog reklamiranja („NAI“), Saveza za digitalno reklamiranje („DAA“) ili Evropske interaktivne digitalne reklamne alijanse („EDAA“). Da biste onemogućili reklamiranje na osnovu interesa članova ovih inicijativa, možete posetiti njihove veb-sajtove na https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.aboutads.info/ i https://www.youronlinechoices.com/.

Možemo da koristimo podatke koje delite sa nama za donošenje odluka o vašim interesovanjima i sklonostima kako bismo marketinške materijale koje vam šaljemo učinili relevantnijima. Takođe možemo da kombinujemo podatke koje imamo o vama sa podacima o vašim interesovanjima ili demografskim podacima koje su treće strane prikupile od vas na mreži i van nje, da bismo vaše iskustvo učinili personalizovanijim i dalje prilagođavali naše marketinške materijale. Imate određena prava koja se odnose na ovo - pogledajte 'Koja su vaša prava u pogledu vaših ličnih informacija?' iznad za dodatne informacije.

Koristimo Facebook prilagođene alate za publiku. Ovo nam omogućava da vam pružimo personalizovano reklamiranje kada koristite Facebook platforme podudaranjem vaše adrese e-pošte koju imamo s vašom adresom e-pošte koju ima Facebook, da bismo vam prikazali najrelevantnije Haleon reklame. To radimo samo tamo gde ste nam dali saglasnost. Ponekad informacije o vama možemo da koristimo da izgradimo modele slične postojećim. To nam omogućava generisanje slične publike potencijalnih kupaca (koji mogu da imaju slična interesovanja ili demografsku kategoriju kao i vi) putem reklamnih platformi kao što su Facebook ili Google, na osnovu podataka koje reklamna platforma poseduje o drugim ljudima. To obično znači deljenje adrese e-pošte sa našim reklamnim partnerima. Ako želite da onemogućite sličnu publiku na Google-u, možete to da uradite ovde.

 

Kako ažuriramo ovo obaveštenje o privatnosti?

Povremeno ćemo ažurirati ovo obaveštenje o privatnosti. Sve promene stupaju na snagu od trenutka kada objavimo revidirano obaveštenje o privatnosti u našem Centru za privatnost. Ovo obaveštenje o privatnosti je poslednji put ažurirano na dan „Poslednje ažuriranje” prikazan iznad. Ako su promene značajnije, objavićemo posebno istaknuto obaveštenje kako bismo vas obavestili koje promene su uvedene.

Naša odgovornost u pogledu veb lokacija koje ne posedujemo ili ne kontrolišemo.

Naše veb lokacije i aplikacije mogu da sadrže linkove prema veb lokacijama ili mobilnim aplikacijama koje ne posedujemo ili ne kontrolišemo. Ovo obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na njih. Pročitajte obaveštenja o privatnosti za te veb lokacije i mobilne aplikacije ako želite da saznate kako oni prikupljaju, koriste i razmenjuju vaše lične podatke.