Privacy centre

ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของ Haleon

ยินดีต้อนรับ เรารับผิดชอบต่อความเป็น ส่วนตัวของข้อมูลอย่างจริงจัง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเราและสิทธิ์ของคุณ

 

a

ด้านล่างนี้เป็นประกาศเกี่ยวกับความเป็น ส่วนตัวที่สำคัญของเรา โปรดเปลี่ยน ตำแหน่งที่ตั้งของคุณด้านบนหากจำเป็น และ เลือกประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง กับคุณมากที่สุด

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วไปของ Haleon

ประเทศไทย

 

อัปเดตครั้งล่าสุด: 1 สิงหาคม 2563 (B.E.)

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ

 • ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ Haleon (โดยไม่รวมผู้เข้าร่วมการวิจัย )
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Haleon และเว็บไซต์ที่ Haleon เป็นเจ้าของ
 • ผู้ใช้งานระบบและแอปพลิเคชันของ Haleon
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะติดต่อ หรือได้รับการติดต่อจาก Haleon และ
 • บุคคลใด ๆ ที่ได้รับประกาศฉบับนี้ ตลอดจนบุคคลซึ่งประกาศอื่น ๆ ในศูนย์ความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้

เราเข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญสำหรับคุณ เราจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราจะให้รายละเอียดว่าเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง และใช้วิธีการอย่างไรในการรวบรวม ตลอดจนอธิบายวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ วิธีการที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงแนวปฏิบัติทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในที่ที่กฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นกำหนดให้เราประมวลผลข้อมูลในวิธีที่แตกต่างออกไป หรือกำหนดให้งดเว้นการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เราก็จะปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเสมอ

Haleon ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อเรากล่าวถึง "Haleon", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา" บุคคลที่เรากล่าวถึงก็คือบริษัทดังกล่าวนั่นเอง

Pข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลหรือส่วนของข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ทั้งทางตรง (เช่น ชื่อของคุณ) หรือทางอ้อม (เช่น หมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำใคร)

ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะอธิบายเรื่องต่อไปนี้

ผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือใคร

Haleon plc (Haleon House, Building 5, First Floor, The Heights, Weybridge, Surrey KT13 0NY, United Kingdom) ตลอดจนบริษัท Haleon ในท้องถิ่นซึ่งมีความสัมพันธ์กับคุณ จะเป็นผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Haleon ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิกที่นี่เพื่อค้นหารายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) สำหรับประเทศของคุณ

ข้อมูลการติดต่อ และบุคคลสำหรับติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ
หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ, มีข้อสงสัยใด ๆ ในเรื่องประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้, ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการแจ้งข้อกังวล คุณสามารถดูรายละเอียดบุคคลสำหรับติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว ในแต่ละท้องถิ่นได้ ที่นี่

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมได้แก่อะไรบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและประมวลผล ได้แก่

 • ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อนามสกุลของคุณ (รวมถึงคำนำหน้า หรือตำแหน่ง) นามแฝง เพศ อายุ หรือวันเดือนปีเกิด ตลอดจนภาษาที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังอาจมีการรวบรวมข้อมูลในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับเด็กอีกด้วย แต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมาก โปรดอ่าน ‘ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก’ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อคุณได้ เช่น อีเมลส่วนบุคคลหรืออีเมลของที่ทำงาน ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และโปรไฟล์ในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
 • ข้อมูลทางเทคนิค และกิจกรรมของเครือข่าย ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ และ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์ แอป และระบบของเรา รวมถึงที่อยู่ IP, รหัสอุปกรณ์, รุ่นและเวอร์ชันของฮาร์ดแวร์, ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ, ระบบปฏิบัติการและตัวระบุออนไลน์อื่น ๆ, ประเภทของเบราว์เซอร์, ประวัติการเรียกดู, ประวัติการค้นหา, เวลาการเข้าถึง, หน้าที่เข้าไปดู, URL ที่คลิก, แบบฟอร์มที่ส่ง และสถานที่ตั้งทางกายภาพของคุณ
 • ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ รายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ รวมถึงชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี และรหัสธนาคาร (Sort Code)
 • การใช้งานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา (รวมถึงข้อคิดเห็น) ประวัติการซื้อและการกำหนดลักษณะของคุณ การที่คุณติดต่อกับเรา วิธีการที่คุณต้องการใช้สื่อสารกับเรา และบริการที่คุณอาจใช้งาน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่ สถานะสุขภาพ ภาวะทางสุขภาพที่คุณเป็นอยู่ และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่สรุปจากข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา และ
 • ภาพและเสียง ได้แก่ ภาพถ่าย วิดีโอ และการบันทึกเสียงของคุณ

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เมื่อเราขอข้อมูลดังกล่าวจากคุณ หากคุณประสงค์ที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา อาจทำให้ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคุณเกิดข้อจำกัดได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณตามที่คุณขอ

เราใช้วิธีการอย่างไรในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

รวบรวมข้อมูลโดยตรงจากคุณ เมื่อคุณทำสิ่งต่อไปนี้

 • สร้างบัญชีและโปรไฟล์ในเว็บไซต์หรือแอป รายการใดรายการหนึ่งของเรา
 • ลงทะเบียนกับเราเพื่อใช้บริการการรับรองความถูกต้องของ Haleon
 • ใช้การลงชื่อเข้าระบบของบริษัทของคุณ หรือบริการการรับรองความถูกต้องของบุคคลภายนอกอื่น ๆ (เช่น หน้าเข้าสู่ระบบของ Microsoft และ Google) เพื่อเข้าถึงระบบหรือแอปของเรา
 • ใช้งานเว็บไซต์ แอป และระบบของเรา
 • แบ่งปันหรือใช้โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณเพื่อติดต่อ Haleon
 • ลงทะเบียนกับเราเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
 • เข้าร่วมการประกวดหรือการแข่งขันที่จัดโดย Haleon
 • ติดต่อกับตัวแทนฝ่ายขายคนใดคนหนึ่งของเรา
 • ติดต่อเพื่อขอรับบริการสนับสนุน หรือแสดงข้อคิดเห็น
 • เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ เช่น เว็บคาสต์
 • ตอบแบบสำรวจใด ๆ ที่คุณอาจเลือกที่จะเข้าร่วม
 • ส่งข้อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือข้อมูลทางการแพทย์ให้กับเรา และ
 • เข้าร่วมการประชุมแบบออฟไลน์ เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา หรือการประชุมต่าง ๆ

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่

 • แหล่งข้อมูลที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
 • คู่ค้าที่ทำการตลาดร่วมกัน
 • ผู้ขายที่ทำการตลาด
 • สมุดรายชื่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
 • ตัวแทนจัดการกิจกรรม
 • แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และ
 • เมื่อคุณกล่าวถึงเราทางออนไลน์ เช่น เมื่อคุณกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของ Haleon ในทวีต

หากคุณเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณมาที่เว็บไซต์หรือแอปของเรา คุณจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณให้แก่เรา ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ภาพถ่าย, รายชื่อ
ผู้ติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงเมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณมาที่เว็บไซต์หรือแอปของเรา

นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ในระหว่างที่คุณมีความสัมพันธ์กับเรา

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างในประกาศเกี่ยวกับความ
เป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ตามเหตุผลอันสมควร

เพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคุณ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณ
 • จัดหารางวัลให้แก่คุณ ในกรณีที่คุณเข้าร่วมการจับรางวัลหรือการแข่งขัน
 • จัดหาบริการทางออนไลน์ เช่น เว็บคาสต์ โอกาสในการจ้างงาน และผลประกอบการทางการเงิน
 • จัดการบัญชีของคุณในเว็บไซต์และแอปของเรา
 • ระบุตัวตนของคุณ และรับรองความถูกต้องว่า คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์ ระบบ และแอปของเรา
 • ตอบกลับข้อสอบถามของคุณ และให้ข้อมูลแก่คุณเมื่อคุณขอข้อมูล หรือเมื่อเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจมีความน่าสนใจสำหรับคุณ หากเรามีความประสงค์ที่จะแบ่งปันข้อมูลการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคุณ เราจะสอบถามความยินยอมจากคุณเมื่อจำเป็น และคุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา
 • เชิญให้คุณแสดงข้อคิดเห็น เข้าร่วมในการวิจัย แบบสำรวจ หรือเข้าร่วมกิจกรรม
 • ปรับประสบการณ์ของคุณให้เป็นส่วนตัวขณะโต้ตอบกับ Haleon
 • รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่คุณแจ้งให้เราทราบ และ
 • ทำการวิเคราะห์ วิจัยตลาด และการแบ่งส่วน เพื่อให้เข้าใจความต้องการของคุณ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการที่เราสื่อสารกับคุณ

จัดการและปรับปรุงกระบวนการของเรา ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของเรา

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • จัดการความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข้อมูลของเรา
 • จัดการบุคลากรของเราอย่างมีประสิทธิผล
 • ตอบกลับการที่คุณรายงานเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รายการใดรายการหนึ่งของเรา และตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา
 • เก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
 • ทำการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ และ การวิจัย เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบและปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัล เนื้อหา และบริการของ Haleon
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์แนวโน้ม การใช้งาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใดของเราได้รับความสนใจมากที่สุด และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น และ
 • จัดเตรียมและดำเนินการรายงานและการวิเคราะห์ด้านการจัดการ รวมถึงการวิเคราะห์และการวัด

ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • ตอบกลับคำขอจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ
 • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา
 • ดำเนินการหรือปกป้อง Haleon จากการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้น ถูกคุกคาม หรือเกิดขึ้นจริง
 • สืบสวนและดำเนินการกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายของผู้ใช้งาน
 • ปกป้อง Haleon ผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณ หรือของบุคคลอื่น
 • รับข้อมูลเชิงลึกและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งภายนอก เช่น Google, Facebook และ Twitter (และอื่น ๆ)
 • ให้บริการแก่คุณผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ หรือแอปบนมือถือของเรา และ
 • เมื่อเราจำหน่าย มอบหมาย หรือถ่ายโอนธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

เหตุใดเราจึงได้รับอนุญาตให้รวบรวมและใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ

เราสามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เพื่อทำตามขั้นตอนก่อนที่จะทำสัญญาหรือดำเนินการตามสัญญา
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น
  • ข้อผูกพันในการตรวจสอบและรายงานการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลตามข้อ
   บังคับ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และ
  • การปฏิบัติตามข้อผูกพันในการต่อต้านการทุจริตและสร้างความโปร่งใส
 • คุณได้ให้อนุญาตแก่เราโดยเฉพาะเมื่อการอนุญาตดังกล่าวเป็นข้อผูกพัน (ซึ่งกฎหมาย เรียกว่า "การให้ความยินยอม") คุณสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา โดยทั่วไปแล้ว เราจะต้องขอความยินยอมจากคุณในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
  • ใช้คุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อค้นหาว่าคุณใชังานเว็บไซต์ของเราอย่างไร เพื่อให้เราสามารถปรับแต่งสิ่งที่คุณเห็น โดยปรับแต่งเนื้อหาและการแจ้งเตือนสำหรับสิ่งที่คุณสนใจ
  • ในบางสถานการณ์ที่คุณแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับตัวคุณเอง เช่น สุขภาพของคุณ
  • ก่อนที่เราจะส่งข้อความสื่อสารการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างให้กับคุณ และ
  • ในสถานการณ์อื่น ๆ ซึ่งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับการให้ความยินยอมของคุณ
 • เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้สำเร็จ กรณีดังกล่าวรวมถึง
  • การส่งข้อมูลด้านการตลาดให้กับคุณโดยตรง (คุณจะมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่รับข้อมูลการสื่อสารด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายได้เสมอ)
  • การดำเนินการตรวจสอบและสืบสวนภายในองค์กร และปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กรเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน
  • การจัดการระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเรา
  • การวางแผนและการปรับปรุงกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
  • การดำเนินการฝึกอบรมและรวบรวมข้อคิดเห็น เพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมคุณภาพ
  • การปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือของเรา ของคุณ หรือของคนอื่น ๆ
  • เพื่อให้บริการตามฟังก์ชันการทำงานที่เราจัดหาให้แก่คุณ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการเข้าถึงบัญชีที่คุณลงทะเบียนไว้ และจัดหาบริการสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ
  • ตรวจสอบสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลบางรายการที่อาจจัดหาให้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีใบอนุญาตเท่านั้น หรืออาจดำเนินการตรวจสอบประวัติเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่ถูกขัดขวางในการทำงานให้กับคุณ
  • การวิเคราะห์หรือพยากรณ์การกำหนดลักษณะของคุณ เพื่อระบุแนวโน้มโดยรวมในการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
  • การมีปฏิสัมพันธ์กับคุณผ่านกระดานสนทนาสำหรับให้คำปรึกษาแบบดิจิทัลออนไลน์ และอนุญาตให้คุณส่งข้อความให้กับบุคคลอื่นหากคุณเลือกที่จะดำเนินการเช่นนั้น
  • การตอบสนองและการจัดการกับข้อสอบถามหรือคำขอของคุณ รวมถึงคำขอรับตัวอย่าง
  • การส่งข้อมูลการจัดการให้กับคุณ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา
  • การดำเนินการธุรกรรมของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ และจัดหาบริการสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง และ
  • ติดต่อคุณเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • สำหรับการเริ่มต้น การดำเนินการ หรือการต่อสู้ในการเรียกร้องหรือการดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือของบุคคลอื่น และ
 • เนื่องจากความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์สำคัญของส่วนรวมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราใช้วิธีการอย่างไรในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแบ่งปันหรือใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูข้อมูลดังกล่าว เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเลือกสรรผู้ให้บริการที่เราจะทำงานด้วย และตรวจสอบว่าผู้ให้บริการดังกล่าวมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งาน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า การที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราไม่ได้เป็นไปอย่างปลอดภัยอีกต่อไป โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยใช้รายละเอียดในหมวด ‘ข้อมูลการติดต่อ และบุคคลสำหรับติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณมีสิทธิ์อย่างไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ซึ่งเราจำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบ สิทธิ์ที่คุณมีจะขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของคุณ และสิทธิ์บางอย่างจะได้รับการยกเว้น ดังนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ยกเลิกการที่คุณให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง
 • สอบถาม Haleon เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย
 • ขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 • ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณ
 • คัดค้านไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอให้เรานำข้อมูลที่คุณให้ไว้แก่เราไปถ่ายโอนจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่ง หรือเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวแก่คุณ และ
 • ร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ

คุณสามารถค้นหาวิธีการติดต่อกับเรา เพื่อขอให้เราดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น โดยเข้าไปดูหมวด ‘ข้อมูลการติดต่อและบุคคลสำหรับการติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว

เราอาจต้องตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามที่คุณขอ เพื่อปกป้องคุณ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น

ในกรณีที่เราปฏิบัติตามคำอนุญาตของคุณในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และคุณได้ยกเลิกคำอนุญาตดังกล่าวในภายหลัง เราอาจไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมบางอย่างที่อธิบายไว้ใน ‘วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

ในบางเขตอำนาจศาล เราจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระยะเวลาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางกฎหมายที่ระบุไว้ของเขตอำนาจศาลที่คุณอยู่ ในขณะที่คุณแบ่งปันข้อมูลกับเรา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เสมอ และในกรณีที่เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อการดำเนินคดีตามกฎหมายหรือการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับ Haleon มิฉะนั้นเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่เรามีความสัมพันธ์กับคุณ เพื่อตอบกลับหรือดำเนินการตามคำถามหรือคำขอจากคุณ หรือในกรณีที่เราได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลใดบ้าง

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลดังกล่าว และเป็นไปในขอบเขตเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และในการจัดการความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคุณ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท Haleon และบริษัทในเครือของเราที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อการทำงานของตนเองเท่านั้น โปรดดูรายชื่อบริษัทในเครือของเราและสถานที่ตั้งของบริษัทดังกล่าวได้จากลิงก์นี้

ในบางประเทศ ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะเป็นผู้จัดการความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคุณ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพนักงานและฝ่ายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องทราบข้อมูลเหล่านี้โดยเป็นส่วนหนึ่งในงานของบุคคลเหล่านี้

นอกจากนี้เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น

 • ตัวแทนจัดกิจกรรม
 • ตัวแทนด้านการตลาด
 • บริษัทผู้จ้างงานและจัดหางาน
 • บริษัทผู้จัดหาสินค้าด้านเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับเราเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ กระดานสนทนาดิจิทัล และแอปของเรา
 • บริษัทผู้ให้บริการสื่อซึ่งทำงานร่วมกับเรา
 • บริษัทผู้จัดหาสินค้าที่จัดการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
 • หน่วยงานกำกับดูแล ศาล รัฐบาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศหรือต่างประเทศ และ
 • ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้สอบบัญชี นักบัญชี และนักกฎหมาย

เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปนอกประเทศบ้านเกิดของคุณในกรณีใด

เราดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้นเรา อาจจำเป็นต้องถ่ายโอนและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกประเทศซึ่งเป็นสถานที่ที่เรารวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากคุณ ประเทศเหล่านี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และอินเดีย ตลอดจนประเภทในกลุ่มสหภาพยุโรป เราดำเนินมาตรการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปนอกประเทศบ้านเกิดของคุณ เช่น ข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลตามมาตรฐาน กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในประเทศที่เราทำการถ่ายโอนข้อมูลไปให้อาจไม่เหมือนกับกฎหมายในประเทศบ้านเกิดของคุณ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานด้านความปลอดภัย หรือศาลในประเทศที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้นั้นอาจมีสิทธิ์ที่จะดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

Tคณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับว่า บางประเทศที่อยู่ นอก EEA อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกัน คุณสามารถดูรายชื่อประเทศเหล่านี้ทั้งหมดด้   ที่นี่

หากเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ เราจะดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดสัญญามาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมธิการยุโรปได้นำไปใช้ ซึ่งทำให้เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทของเรา และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป และระเบียบว่าด้วยการป้องกันข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - GDPR)

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

แม้ว่าโดยปกติแล้วบริการของเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็ก ๆ โดยตรง แต่ในบางครั้งเราอาจรวบรวมข้อมูลของลูกของคุณ เช่น เมื่อลูกของคุณเข้าร่วมการแข่งขันของแบรนด์ของเรา โดยเราจะดำเนินการดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น โปรดอ่าน ‘ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณได้แก่อะไรบ้าง’ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เราใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันโดยใช้วิธีการอย่างไร

เว็บไซต์ของเราอาจใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ดังกล่าว หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ องค์ประกอบบางส่วนของเว็บไซต์ แอป และบริการของเราอาจไม่สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ จึงอาจส่งผลต่อประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ

ตามขอบเขตที่กฎหมายในท้องถิ่นของคุณพิจารณาว่าข้อมูลที่คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นได้รวบรวมไว้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่เราใช้งานคุกกี้ โปรดอ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ในเว็บไซต์ของ Haleon ที่คุณกำลังเรียกดูข้อมูลอยู่ คุณสามารถค้นหาลิงก์ดังกล่าวได้ที่ด้านล่างของแต่ละหน้า นโยบายฉบับนี้อธิบายว่าคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันคืออะไร และเราใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างไร

เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนและหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลล็อกบันทึกเซิร์ฟเวอร์มาตรฐาน ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (IP) ข้อมูลทางตำแหน่ง ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนมือถือของเราเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันบนมือถือ บริการที่เรานำเสนอ และการโฆษณาของเราได้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับบริษัทอื่นภายในกลุ่มบริษัท Haleon และกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของเราบางเว็บไซต์จะใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics จะใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณรวมถึงที่อยู่ IP ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics สามารถดูได้ที่นี่ หากคุณต้องการเลือกไม่ให้ Google Analytics ใช้ข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกปฏิเสธได้ที่นี่

 

นอกจากนี้เรายังใช้บริการทำการตลาดซ้ำที่นำเสนอโดยคู่ค้าด้านการโฆษณาของเราเพื่อปรับโฆษณาให้เข้ากับผู้เยี่ยมชมสำหรับเว็บไซต์ในเครือข่ายการโฆษณา (กล่าวคือ เว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของ Haleon) โดยในหน้าเหล่านี้ คุณอาจได้รับโฆษณาที่อ้างถึงการโต้ตอบของคุณกับ Haleon ในอดีต ในการปิดการปรับโฆษณาให้เข้ากับบุคคลที่ให้บริการโดย Google ให้คลิกที่นี่ ในการปิดการปรับโฆษณาให้เข้ากับบุคคลที่ให้บริการโดย Facebook ให้คลิกที่นี่ บริษัทหลายรายที่แสดงโฆษณาตามความสนใจนั้นเป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative ("NAI"), Digital Advertising Alliance ("DAA") หรือ European Interactive Digital Advertising Alliance (“EDAA”) ในการเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจของโครงการเหล่านี้ คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ของโครงการที่ https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.aboutads.info/ และ https://www.youronlinechoices.com/

 

เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้กับเราเพื่อดำเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับความสนใจและความชอบของคุณเพื่อให้เราสามารถปรับแต่งสื่อทางการตลาดที่เราส่งให้กับคุณให้มีความเกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้น เรายังอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณเข้ากับข้อมูลความสนใจหรือข้อมูลประชากรศาสตร์ที่บุคคลที่สามได้รวบรวมไว้จากคุณทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อปรับประสบการณ์และปรับแต่งสื่อทางการตลาดของเราให้เข้ากับคุณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณมีสิทธิ์บางประการในเรื่องนี้ โปรดดูที่ส่วน 'คุณมีสิทธิ์อย่างไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ' ข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

เราใช้เครื่องมือกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองของ Facebook เพื่อให้เราสามารถนำเสนอโฆษณาที่ปรับให้เข้ากับคุณขณะใช้แพลตฟอร์มของ Facebook ด้วยการจับคู่ที่อยู่อีเมลของคุณที่เรามีกับที่อยู่อีเมลของคุณที่ Facebook มีเพื่อแสดงโฆษณาของ Haleon ที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด โดยเราจะดำเนินการดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น ในบางครั้งเรายังอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อสร้างโมเดลผู้ที่มีลักษณะใกล้เคียงซึ่งจะช่วยให้เราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า (ซึ่งอาจมีความสนใจหรืออยู่ในกลุ่มประชากรคล้ายคลึงกับคุณ) ผ่านทางแพลตฟอร์มการโฆษณา เช่น Facebook หรือ Google โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่แพลตฟอร์มการโฆษณานั้นมี โดยปกติแล้วหมายความว่าจะมีการให้ที่อยู่อีเมลของคุณกับคู่ค้าการโฆษณาของเรา หากคุณต้องการเลือกไม่เข้าร่วมกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันใน Google คุณสามารถทำได้ ที่นี่

เราอัปเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อย่างไร

เราจะอัปเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราโพสต์ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขนี้
ในศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเรา ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ “อัปเดตครั้งล่าสุด” ที่แสดงไว้ด้านบน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะทำการแจ้งเตือนอย่างชัดเจนเพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความรับผิดชอบของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม

เว็บไซต์และแอปของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันมือถือที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมเว็บไซต์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมดังกล่าว โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือเหล่านั้น
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เว็บไซต์ดังกล่าวใช้ในการรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ